nebo registrovat
0 položek 0 Kč


Čím se řídíme

Vnitrostátní přeprava

Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO) - platí od 15. 3. 2021 (908 kB)

Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel TR10 – platí od 1. 8. 2021 (1593 kB)

Ceník Flexi základního jízdného, zvláštního jízdného a jízdného pro 3. – 19. cestujícího ve slevě pro skupinu – platí od 1. 8. 2021 (580 kB)

Ceník Vlak+ – platí od 1. 8. 2021 (355 kB)

Tarif Českých drah pro lanové dráhy (TR 14) - platí od 13. 12. 2020 (480 kB)

Smluvní přepravní podmínky OneTicket - Jedna jízdenka

Tarifní podmínky a ceník OneTicket - Jedna jízdenka

Přepravní a tarifní věstník (PTV)

Žádost o odškodnění (60 kB)

Integrované dopravní systémy

Dokumenty k In Kartě

Obchodní podmínky pro vydávání a používání In Karty jako elektronického peněžního prostředku uchovávajícího elektronické peníze – platí od 8.11.2017 (251 kB)

Podmínky pro vydávání a používání In KartyPodmínky pro vydávání a používání In Karty

Podmínky In Karty v mobilním telefonuPodmínky In Karty v mobilním telefonu

Reklamační řád In Karty (34 kB)

Podmínky ochrany osobních údajů držitele In KartyPodmínky ochrany osobních údajů držitele In Karty

Podmínky ochrany osobních údajů držitele virtuální In KartyPodmínky ochrany osobních údajů držitele virtuální In Karty

Souhlas žadatele o služební In Kartu s poskytnutím osobních údajů (45 kB)

Doporučení pro používání zákaznické In Karty (28 kB)

Doporučení pro používání zaměstnanecké In Karty (27 kB)

Ochrana osobních údajů

Práva subjektu osobních údajů v prostředí ČD

Zpracovatelé osobních údajů (213 kB)

Podmínky ochrany osobních údajů uživatelského účtu na portálu osobní přepravy Českých drahPodmínky ochrany osobních údajů uživatelského účtu na portálu osobní přepravy Českých drah

Podmínky ochrany osobních údajů účtu ČD KreditPodmínky ochrany osobních údajů účtu ČD Kredit

Podmínky ochrany osobních údajů držitele In KartyPodmínky ochrany osobních údajů držitele In Karty

Podmínky ochrany osobních údajů držitele virtuální In KartyPodmínky ochrany osobních údajů držitele virtuální In Karty

Podmínky ochrany osobních údajů účtu ČD BodyPodmínky ochrany osobních údajů účtu ČD Body

Podmínky ochrany osobních údajů při nákupu v e-shopu ČD bez registracePodmínky ochrany osobních údajů při nákupu v e-shopu ČD bez registrace

Podmínky ochrany osobních údajů služby TeleTiketPodmínky ochrany osobních údajů služby TeleTiket

Podmínky ochrany osobních údajů k programu "ČD Firmám"Podmínky ochrany osobních údajů k programu "ČD Firmám"

Podmínky ochrany osobních údajů soutěže „DOTAZNÍK ČD BIKE“Podmínky ochrany osobních údajů soutěže „DOTAZNÍK ČD BIKE“

Podmínky ochrany osobních údajů služby ČD BIKEPodmínky ochrany osobních údajů služby ČD BIKE

Podmínky ochrany osobních údajů – Přeprava skupinPodmínky ochrany osobních údajů – Přeprava skupin

Podmínky ochrany osobních údajů – Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientacePodmínky ochrany osobních údajů – Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Další závazné dokumenty

Podmínky provozu při využívání portálu osobní přepravy Českých drahPodmínky provozu při využívání portálu osobní přepravy Českých drah

Prohlášení o přístupnosti webuProhlášení o přístupnosti webu

Pravidla pro nákup v e-shopu ČDPravidla pro nákup v e-shopu ČD

Obchodní podmínky pro zřizování a používání platebního prostředku ČD KreditObchodní podmínky pro zřizování a používání platebního prostředku ČD Kredit

Pravidla věrnostního programu ČD BodyPravidla věrnostního programu ČD Body

Všeobecné obchodní podmínky e-shop ČD k programu "ČD Firmám"Všeobecné obchodní podmínky e-shop ČD k programu "ČD Firmám"

Pravidla a podmínky telefonického prodeje dokladů eTiket prostřednictvím Centrálního zákaznického servisu ČD - služba TeleTiketPravidla a podmínky telefonického prodeje dokladů eTiket prostřednictvím Centrálního zákaznického servisu ČD - služba TeleTiket

Standardy kvality společnosti České dráhy, a.s. (377 kB)

Vyhodnocení standardů kvality 2018 (2035 kB)

Vyhodnocení Standardů kvality za rok 2019 - Zpráva o kvalitě poskytovaných služeb ČD, a.s. (2194 kB)

Informační povinnost poplatníka k EET (196 kB)

Pravidla soutěže „DOTAZNÍK ČD BIKE“Pravidla soutěže „DOTAZNÍK ČD BIKE“

Objednávka jízdních dokladů hrazených bezhotovostně (112 kB)

Objednávka cesty vozíčkáře nebo asistenci

Objednávka cesty skupiny

Pravidla pro poskytování a užívání služby bezplatného přístupu na internet (196 kB)

Mezinárodní přeprava

Zvláštní ujednání ČD pro mezinárodní přepravu (ZUJ) – platí od 13.12.2020 (1786 kB)

PTV ZUJ d.1d (279 kB)

Adresy reklamačních služeben jednotlivých železničních dopravců (349 kB)

Žádost o odškodnění (60 kB)

SCIC-EWT TR 18, s účinností od 15. 12. 2019 (867 kB)

SCIC-NRT_změna 11_13.12.2020 (180 kB)

SCIC-NRT-Příloha 1-13.12.2020 Adresy zúčastněných dopravců (47 kB)

SCIC-NRT-Příloha 2 -13.12.2020 Všeobecné přepravní podmínky (71 kB)

SCIC-NRT-Příloha 3 -13.12.2020 Nebezpečné věci v osobní přepravě (125 kB)

SCIC-NRT-Příloha 4 -13.12.2020 Seznam pohraničních bodů (55 kB)

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě osob (CIV, přípojek A k Úmluvě)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě

Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou osobní dopravu (SPPO) se uplatňují v rozsahu stanoveném v GCC-CIV/PRR, SCIC-NRT a v ZUJ, a dále ve všech případech, kdy nelze aplikovat žádné z výše uvedených úmluv, předpisů a tarifů.Úvod Čím se řídíme