Platnost od 25.5.2018

Účet ČD Kredit slouží ke složení zálohy (předplatného) na budoucí nákupy vnitrostátních a mezinárodních jízdních dokladů, voucherů, parkovného, pojistného v mezinárodní přepravě, nabíjení účtu elektronické peněženky na in Kartě, nabíjení účtu ČD Kredit jiného držitele popř. dalších služeb a produktů nabízených v e-shop ČD, v e-shop ČD pro mobilní telefony a v aplikaci Můj vlak.

Z účtu ČD Kredit nelze hradit nákup na pokladních přepážkách, v prodejních automatech ve stanicích a vozidlech a u průvodčích ve vlaku.

Vzhledem k tomu, že složené předplatné lze použít k nákupu služeb s různými sazbami DPH, není při nabití (kreditu) účtu ČD Kredit vystaven daňový doklad, ale daňové doklady jsou vystavovány až při nákupu jízdních dokladů.

Obecné podmínky pro zřízení a používání účtu ČD Kredit

Práva a povinnosti Českých drah, a.s. a držitele účtu ČD Kredit

Používání účtu ČD Kredit

Nabíjení (kreditování) účtu ČD Kredit

V e-shopu ČD, mobilním e-shopu ČD a aplikaci Můj vlak

Na pokladní přepážce ČD

Odúčtovnou přepravních tržeb ČD

Platby z účtu ČD Kredit

Zablokování a odblokování účtu ČD Kredit, zapomenutý PIN

Blokace účtu ČD Kredit při zadání nesprávného PIN

Odblokování účtu ČD Kredit

V e-shop ČD:

Na pokladní přepážce:

Uplatnění práva z přepravní smlouvy

U dokladů hrazených z účtu ČD Kredit nebo ostatními způsoby úhrady je možné požádat o návratek beze srážky dle podmínek uvedených v SPPO.

Reklamace transakcí

Zrušení účtu ČD Kredit, vyplacení zůstatku a ukončení smluvního vztahu