Platnost od 14.12.2014

Pořiďte si In Kartu a cestujte o čtvrtinu levněji! S aplikací IN 25 získáte 25% slevu na jízdenky a další výhody...

IN 25


 
 • sleva 25 % na jednosměrné, zpáteční a traťové jízdenky
 • Včasné jízdenky Česko a Akční jízdenky za zvýhodněné ceny
 • zvýhodněné ceny jízdenek pro dojíždění do školy při kombinaci In Karty a žákovského průkazu
 • sleva na pořízení In Karty s aplikací IN 25 pro děti do 15 let a juniory od 15 do 26 let
 • použití In Karty jako elektronické peněženky - bezhotovostní platba v automatech na jízdenky, u pokladní přepážky i u průvodčího ve vlaku
 • slevy u partnerů bonusového programu ČD Bonus

Slevová aplikace IN 25 na In Kartě

IN 25 je elektronická slevová aplikace nahraná do nepřenosné čipové In Karty vystavené pro konkrétního člověka. Samotná In Karta je vystavena na dobu 6 let a lze do ní opakovaně dokupovat různé slevové aplikace (i s kratší platností) pro cestování vlaky Českých drah.

In Karta s aplikací IN 25 % je určena pro všechny cestující včetně dětí, žáků, studentů a držitelů průkazů ZTP nebo ZTP/P, kteří vlakem pravidelně dojíždějí do školy či do zaměstnání. Vyplatí se také při častém cestování do různých míst. Se slevou IN 25 na IN Kartě získáte 25% slevu na jednosměrné, zpáteční, traťové jízdenky (týdenní, měsíční a čtvrtletní varianta), slevu na jízdenky do zahraničí (díky doplňkové aplikaci Rail plus) a cenově zvýhodněné Včasné jízdenky Česko a Akční jízdenky.

Aplikaci IN 25 na In Kartě lze zakoupit na 3 měsíce, 1 rok nebo 3 roky. Za zvýhodněnou cenu je prodávána pro děti do 15 let a juniory ve věku 15 - 26 let. Tříměsíční varianta je prodávána pod názvem IN 25 START a lze ji pořídit pouze jednou do nové In Karty. Aplikaci IN 25 START nelze dodatečně zakoupit do již vystavené In Karty.

Při zakoupení nové In Karty s aplikací IN 25 získáte také slevu Rail plus, kterou lze využít pro nákup levnějších mezinárodních jízdenek.

Varianty aplikace IN 25 na In Kartě

IN 25 1/1 pro cestující starší 26 let (dospělí)

 • sleva 25 % z obyčejného jízdného 1. nebo 2. třídy
 • sleva 25 % ze zpáteční slevy 1. nebo 2. třídy
 • sleva 25 % na traťové jízdenky (týdenní, měsíční nebo čtvrtletní) 1. nebo 2. třídy
 • zvýhodněná cena Včasných jízdenek Česko
 • zvýhodněná cena Akčních jízdenek

IN 25 1/1 pro cestující od 15 do 26 let (junioři)

 • sleva 25 % z obyčejného jízdného 1. nebo 2. třídy
 • sleva 25 % ze zvláštního jízdného pro žáky 15-26 let 2. třídy (pouze v trase nebo části trasy uvedené na platném žákovském průkazu)
 • sleva 25 % ze zpáteční slevy 1. nebo 2. třídy
 • sleva 25 % ze zpáteční slevy pro žáky 15-26 let 2. třídy (pouze v trase nebo části trasy uvedené na platném žákovském průkazu)
 • sleva 25 % na traťové jízdenky (týdenní, měsíční nebo čtvrtletní) 1. nebo 2. třídy
 • sleva 25 % na traťové jízdenky pro žáky 15-26 let 2. třídy (pouze v trase nebo části trasy uvedené na platném žákovském průkazu)
 • zvýhodněná cena Včasných jízdenek Česko
 • zvýhodněná cena Akčních jízdenek

IN 25 1/2 pro cestující do 15 let (děti)

 • sleva 25 % ze zvláštního jízdného pro děti 1. nebo 2. třídy
 • sleva 25 % ze zvláštního jízdného pro žáky do 15 let 2. třídy (pouze v trase nebo části trasy uvedené na platném žákovském průkazu)
 • sleva 25 % ze zpáteční slevy pro děti 1. nebo 2. třídy
 • sleva 25 % ze zpáteční slevy pro žáky do 15 let 2. třídy (pouze v trase nebo části trasy uvedené na platném žákovském průkazu)
 • sleva 25 % na traťové jízdenky (týdenní, měsíční nebo čtvrtletní) 1. nebo 2. třídy
 • sleva 25 % na traťové jízdenky pro žáky do 15 let 2. třídy (pouze v trase nebo části trasy uvedené na platném žákovském průkazu)
 • zvýhodněná cena Včasných jízdenek Česko
 • zvýhodněná cena Akčních jízdenek

IN 25 1/4 pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P

 • sleva 25 % z obyčejného jízdného 1. třídy
 • sleva 25 % ze zvláštního jízdného pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P 2. třídy
 • sleva 25 % ze zpáteční slevy 1. třídy
 • sleva 25 % ze zpáteční slevy pro pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P 2. třídy
 • sleva 25 % na traťové jízdenky (týdenní, měsíční nebo čtvrtletní) 1. nebo 2. třídy
 • sleva 25 % na traťové jízdenky pro žáky do 15 let 2. třídy (pouze v trase nebo části trasy uvedené na platném žákovském průkazu)
 • zvýhodněná cena Včasných jízdenek Česko
 • zvýhodněná cena Akčních jízdenek

Jak pořídit In Kartu s aplikací IN 25

In Kartu si můžete pořídit u ktrékoliv pokladní přepážky ČD na nádraží, kde vyplníte potřebný formulář (případně si jej přinesete již vyplněný z domova). In Kartu je možné koupit také přímo přes internet v eShopu ČD.

Více informací jak pořídit In Kartu

Ceny jízdenek se slevou IN 25 na In Kartě

 • jednosměrná jízdenka IN 25 pro dospělého Praha hl.n. - Pardubice hl.n. 2. třída (104 km) ... 111 Kč
 • jednosměrná jízdenka IN 25 pro dospělého Praha hl.n. - Pardubice hl.n. 1. třída (104 km) ... 167 Kč
 • jednosměrná jízdenka IN 25 pro dítě Praha hl.n. - Pardubice hl.n. 2. třída (104 km) ... 56 Kč
 • jednosměrná jízdenka IN 25 pro dospělého Jihlava - Telč 2. třída (38 km) ... 45 Kč
 • jednosměrná jízdenka IN 25 pro dítě Jihlava - Telč 2. třída (38 km) ... 23 Kč
 • zpáteční jízdenka IN 25 pro dospělého Olomouc hl.n. - Brno hl.n. 2. třída (100 km) ... 204 Kč
 • týdenní traťová jízdenka IN 25 obousměrná pro dospělého Svitavy - Brno hl.n. 2. třída (74 km) ... 648 Kč
 • týdenní traťová jízdenka IN 25 obousměrná pro žáka 15-26 let (s platným žákovským průkazem pro tuto trasu) Svitavy - Brno hl.n. 2. třída (74 km) ... 390 Kč

Jak získám slevu IN 25 na In Kartě?
In Kartu s aplikací IN 25 získáte po vyplnění žádosti, odevzdání fotografie a zaplacení ceny zvolené aplikace u kterékoliv pokladní přepážky ČD. Formulář žádosti o In Kartu si můžete vyzvednout u pokladní přepážky nebo stáhnout z internetu. In Kartu s vybranou slevovou aplikací si můžete koupit také přímo přes internet v eShopu ČD.
Žádost o In Kartu

Je možné koupit si In Kartu také na internetu?
Ano, prostřednictvím eShopu ČD.
Koupit In Kartu on-line

Zakoupil jsem si novou In Kartu s aplikací IN 50 na jeden rok. Po uplynutí tohoto roku mám zájem o aplikaci IN 25 na 3 roky. Jak mám postupovat?
Novou aplikaci IN 25 si bez problémů můžete dokoupit do vaší stávající In Karty. Pokud platnost požadované nové aplikace bude přesahovat platnost stávající In Karty, bude na ní nová aplikace (tedy v tomto případě IN 25) platit pouze do konce platnosti fyzické In Karty. Zbytek platnosti nově zakupované aplikace vám bude nahrán do nově vystaveného duplikátu In Karty. O duplikát In karty je třeba samostatně zažádat ještě před skončením platnosti původní In Karty. Pokud cestující o duplikát In Karty nepožádá nebo požádá později, nemá nárok na návratek části ceny za takto nevyužité dny.

Mám nyní na In Kartě platnou aplikaci IN 25, mohu si změnit aplikaci na IN 50?
Ne, aplikaci IN 25 nelze na žádost cestujícího změnit na aplikaci IN 50. Lze si ji však kdykoliv do stávající karty dokoupit (na In Kartě může být současně více různých aplikací).

Aktuální aplikaci IN 25 na mé In Kartě už nevyužiji, mohu ji vrátit a dostat část peněz zpět?
Ne, za nevyužití slevové aplikace na In Kartě z důvodu na straně jejího uživatele peníze nevracíme. Můžete však vaši In Kartu i se všemi aktuálně platnými aplikacemi převést na jiného držitele. O převedení lze požádat u kterékoliv pokladní přepážky ČD.

Vystavení čipové In Karty trvá několik týdnů, mohu do té doby využívat už zakoupenou slevu IN 25?
Ano. Po zakoupení nové In Karty se slevovou aplikací obdržíte papírovou předběžnou In Kartu, se kterou už můžete nakupovat jízdenky a využívat zakoupenou slevu IN 25. Předběžná In Karta platí až do doby vyzvednutí hotové nové čipové In Karty.

Pokud mám aplikaci IN 25 1/2 pro dítě, musím po dosažení 15 let žádat o změnu aplikace na IN 25 1/1?
Ne, pokud cestující s aplikací IN 25 1/2 dosáhne věku 15 let, aplikace bude bezplatně automaticky změněna ode dne 15. narozenin na IN 25 1/1 pro cestující od 15 do 26 let.

Pokud už nemám platný průkaz ZTP, musím nějak měnit svoji In Kartu s aplikací IN 25 1/4 pro držitele průkazu ZTP?
Pokud cestující s aplikací IN 25 1/4 ztratí nárok na přiznané výhody, bude mu ve výdejně jízdenek ČD na základě jeho žádosti bezplatně provedena změna na aplikaci IN 25, na kterou prokáže nárok.

Co mám dělat, když jsem In Kartu ztratil?
Ztracenou nebo odcizenou hotovou In Kartu lze bezplatně zablokovat elektronicky na moje.inkarta.cz nebo telefonicky na kontaktním centru (tel. 840 112 113) po zadání hesla pro blokaci karty nebo osobně u kterékoliv pokladní přepážky ČD. Při zablokování a odblokování In Karty na pokladní přepážce musí cestující předložit osobní doklad. Při ztrátě, odcizení nebo poškození In Karty a následném požádání o vydání duplikátu In karty obdrží cestující  předběžnou In Kartu - duplikát na aplikaci IN 25. Za vystavení duplikátu In Karty zaplatí cestující poplatek dle tarifu TR 10.

Co znamená „Rail plus“?
Rail plus je mezinárodní železniční sleva. Díky červenému logu Rail plus na In Kartě můžete využívat slevy i při cestování vlakem po Evropě. Slevu Rail plus získáte při zakoupení nové In Karty.

Jak dlouho trvá výroba In Karty?
Ode dne podání žádosti trvá výroba čipové karty asi 4 týdny. Za jízdné se slevou však můžete cestovat ihned, protože obdržíte předběžnou In Kartu na tiskopisu běžné jízdenky, která platí do doby, než budete mít hotovou čipovou In Kartu.

Mohu si na předběžnou In Kartu zakupovat zlevněné místenky a mezinárodní jízdenky?
Slevy na mezinárodní jízdenky jsou vázány na červené logo Rail plus, které je až na hotové čipové In Kartě. Pokud však o slevu Rail plus stojíte, při podání žádosti o In Kartu vám dočasnou papírovou In Kartu/Rail plus vystavíme. Bude však potřeba, abyste odevzdali ještě jednu fotografii navíc. Ceny místenek do vlaků ČD nejsou nijak vázány na to, jestli máte In Kartu.

Mohu si zakoupit aplikaci IN 25 za zvýhodněnou cenu, když mi je 26 let?
Ne. Aplikaci IN 25 za zvýhodněnou cenu si můžete pořídit pouze od 15 do 26 let, tj. do dne předcházejícího dni 26. narozenin.

Mohu si kupovat Včasné jízdenky Česko za zvýhodněnou cenu i na předběžnou In Kartu?
Ano.

Slyšel jsem o „Z kartě“ a o aplikaci „In-zákazník“. Existuje něco takového?
„Karta Z“ neboli „Z karta“ a aplikace „In-zákazník“ byly předchůdci nabídky IN 25. „Z karta“ se vystavovala jako papírový průkaz, aplikace „In-zákazník“ na čipové In Kartě.

Ceník aplikací IN 25 na In Kartě

Aplikace Cena v Kč
3 měsíce 1 rok 3 roky
IN 25 1/1 Cestující od 15 do 26 let 150 250 490
Cestující od 26 let 150 450 990
IN 25 1/2 Cestující do 15 let 150 250 490
IN 25 1/4 Držitel ZTP, ZTP/P 150 450 990

Kupte si In Kartu v našem eShopu!

Ceníky jízdného