Lanová dráha z Liberce na Ještěd je jedinou lanovkou Český drah a vyveze vás až k hotelu Ještěd - známé dominantě Libereckého kraje.

Lanová dráha Liberec-horní Hanychov - Ještěd

Webkamera

Wekamera JeštědJeštědská lanovka patří mezi nejstarší a klasické lanové dráhy. Byla vybudována na náklady tehdejších ČSD známou chrudimskou firmou František Wiesner. Zahájení stavby bylo dne 15. 6. 1932 a dokončená lanovka byla uvedena do provozu 27. 6. 1933. V letech 1971 až 1975 prošla lanovka zásadní rekonstrukcí, čímž se zařadila k lanovkám světové úrovně. Rekonstrukci provedla firma Transporta Chrudim a provoz rekonstruované lanovky byl zahájen 31. 12. 1975. V dlouholetém provozu nedošlo k žádné velké závadě a ani k ohrožení bezpečnosti cestujících.

Lanová dráha je v provozu každý den mimo pondělí od 8 do 19 hodin vždy v pravidelných intervalech dle jízdního řádu (trať číslo 900). V pondělí jezdí lanovka pouze odpoledne od 14 do 19 hodin. V zimní sezóně od 1. 11. do 31. 3. jezdí lanovka vždy pouze do 18 hodin. Při větším zájmu se konají další mimořádné jízdy, dovolují-li to provozní podmínky a je-li za každou mimořádnou jízdu zaplaceno jízdné nejméně za 30 osob.

Pravidelné jízdy lanové dráhy, uvedené v platném jízdním řádu, mohou být bez náhrady odřeknuty při nepříznivých povětrnostních podmínkách (vítr, bouřka, mráz mínus 22˚C a více atd.) nebo při technické závadě. V mimosezonním období (v závislosti na počasí) jsou vyhlašovány technologické odstávky lanovky, informace o odstávce jsou uvedeny na vývěskách v železničních stanicích, stanicích lanové dráhy nebo je lze získat na telefonních číslech +420 485 104 287 nebo +420 972 365 582. Náhradní doprava při technologické odstávce není zavedena.

Ceník platný od 14. 12. 2014

Jednosměrné Zpáteční
Obyčejné jízdné 75 Kč 120 Kč
Držitelé In Karty IN 25 1/1, IN 50 a IN Senior 55 Kč 90 Kč
Děti do 15 let 40 Kč 60 Kč
Děti do 15 let s In Kartou IN 25 1/2 ) 30 Kč 45 Kč
Zvláštní jízdné pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P 40 Kč 60 Kč
Držitelé průkazů ZTP, ZTP/P s In Kartou 25 1/4 30 Kč 45 Kč
Jednodenní přenosná jízdenka na pět jízd 200 Kč
Jednodenní přenosná jízdenka na neomezený počet jízd 400 Kč
Měsíční nepřenosná jízdenka pro zaměstnance hotelu Ještěd 200 Kč
Průvodce držitele průkazu ZPT/P bezplatně bezplatně
In Karta/RAILPLUS s aplikací IN 100 a držitele In Karty s aplikací IN Business bezplatně bezplatně
EURO-NISA-TICKET, EURO-NEISSE-TICKET, BILETY-EURO-NYSA bezplatně bezplatně
Dětský kočárek 30 Kč 50 Kč
Přepravné pro psy 40 Kč 60 Kč
Saně, skibob, padák a ostatní spoluzavazadla těžší než 10 kg 30 Kč
Jízdní kolo 50 Kč
Jízdní kolo držitele In Karty saplikací IN 100 a držitele In Karty s aplikací IN Business bezplatně bezplatně
Jízdní kolo držitele jízdenky EURO-NISA-TICKET pro kolo nebo EURO-NEISSE-TICKET Fahrradkarte a BILETY-EURO-NYSA Rower bezplatně bezplatně

Ceny jízdného dle tarifu TR14 - Tarif Českých drah pro lanové dráhy

Přístup k lanové dráze

K dolní stanici lanové dráhy se dostanete z Liberce tramvají č. 3. Jeďte až na konečnou (zastávka Horní Hanychov) a pokračujte pěšky asi 10 minut. Cesta z centra města nebo z libereckého nádraží trvá přibližně 30 minut. Poblíž lanovky zastavují i regionální autobusy (zastávka Liberec, horní Hanychov, U Lanovky).

Od železniční stanice Liberec ze zastávky tramvaje MHD ,,Nádraží“ nebo od železniční stanice Liberec-Horní Růžodol ze zastávky MHD ,,Janův Důl“ tramvajovou linkou číslo 3 do konečné stanice MHD ,,Horní Hanychov“. K dolní stanici lanové dráhy pak pěšky asi 10 minut. Celková doba k překonání této vzdálenosti činí asi 30 až 40 minut. U dolní stanice lanové dráhy je k dispozici parkoviště pro osobní automobily a autobusy.

Parametry lanové dráhy
Dolní stanice 600 m n.m.
Horní stanice 1000 m n.m.
Převýšení trati 401,7 m
Šikmá délka trati 1188 m
Dopravní rychlost 0,5 až 10 m/s
Celkový čas jízdy 4 min
Počet kabin 2
Kapacita kabiny 35 osob
Přepravní výkon oběma směry 1050 osob za hodinu
Počet podpěr 1
Max. výška kabiny nad terénem 30 m
Max. sklon na trati 55,78 %
Průměrný sklon trati 36 %
Průměr nosného lana 50 mm
Délka nosného lana pro každou větev 1400 m

Lanovou dráhu naleznete v jízdním řádu pod číslem trati 900.

Další informace o rozhledně naleznete také na webu www.rozhlednajested.cz.