Platnost od 14.12.2014

Osobám zvlášť těžce postiženým na zdraví nabízíme výrazně nižší jízdné...

Zvláštní jízdné pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P


 
  • sleva 75 % z Obyčejného jízdného nebo Zpáteční jízdenky
  • platí ve všech vlacích ČD ve 2. třídě

Nárok na zvláštní jízdné pro osoby zvlášť těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P (případně karty sociálních systémů s aplikací ZTP nebo ZTP/P), se přiznává pouze ve 2. třídě.

Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní jízdné ještě nárok na:

  • bezplatnou přepravu svého průvodce ve 2. třídě, a to i tehdy, uplatňuje-li držitel průkazu ZTP/P jiné jízdné
  • bezplatnou přepravu jednoho ortopedického vozíku nebo tomu odpovídajícího kompenzačního prostředku, přičemž skútr se za kompenzační pomůcku nepovažuje
  • bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li držitelem průkazu dítě

Pro ještě levnější cestování si může držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P pořídit In Kartu s aplikací IN 25. Díky tomu pak získá slevu 25 % ze zvláštního jízdného. Při kombinaci průkazu ZTP nebo ZTP/P a In Karty s aplikací IN 25 tedy celková sleva z Obyčejného jízdného činí cca 81,25 %.

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P při nástupu do vlaku bez jízdenky v obsazené stanici neplatí manipulační přirážku k jízdnému. Jízdenky si tedy mohou zakoupit u průvodčího bez přirážky i po nástupu do vlaku v obsazené stanici (stanice s otevřenou pokladní přepážkou).

  • jízdenka ZTP z Kladna do Rakovníka (42 km) ... 16 Kč
  • jízdenka ZTP z Přerova do Brna hl.n. (88 km) ... 31 Kč

Mají držitelé průkazů ZTP nebo ZTP/P levnější také místenky?
Ne.

Může mít i držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P In Kartu?
Ano, v případě, kdy bude mít In Kartu s aplikací IN 25, získá 25% slevu ze zvláštního jízdného. V případě, že má na In Kartě i aplikaci Rail plus, může využít i slevy na mezinárodní jízdenky.