Pro pořízení In Karty je potřeba, abyste vyplnili žádanku a podali ji na pokladní přepážce ČD...

Žádanku na In Kartu si můžete vyzvednout v papírové podobě přímo v železniční stanici u pokladní přepážky, nebo ji vyplnit rovnou na vašem monitoru a poté vytisknout, nebo jen vytisknout prázdnou žádost o In Kartu a vyplnit později ručně.

Žádost o In Kartu (277 kB)
k pozdějšímu ručnímu vyplnění.

Žádost o In Kartu (277 kB)
k vyplnění ihned na vašem počítači a následnému vytištění.

Vyplněnou žádanku spolu s fotografií průkazového formátu odevzdáte u pokladní přepážky v železniční stanici. Na žádance je třeba vyplnit předepsané údaje a zvolit požadované aplikace. Pokladníkovi předložíte současně se žádankou a fotografií osobní doklad, podle kterého ověří vyplněné údaje.

Najděte si stanici vydávající In Kartu:

Nákup In Karty on-line

Požádat o vystavení In Karty můžete i on-line prostřednictvím eShopu ČD. Fotografie se zde přikládá elektronicky. Přes internet lze pořídit pouze In Kartu s aplikacemi IN 25, IN 50, IN 100, IN Senior a požádat o duplikát In Karty.

Nákup In Karty on-line

Dodání hotové In Karty

Vaše karta bude vyrobena za cca 28 dní ode dne podání žádosti. Hotovou kartu si vyzvednete ve stanici, kterou si sami zvolíte, případně je možné využít i možnost zaslání poštou (In Kartu zakoupenou přes eShop nelze zaslat poštou).