Kolik stojí In Karta?
Cena In Karty závisí na ceně slevové aplikace, se kterou je zakoupena. Přehled aplikací včetně jejich cen naleznete zde

Pravidelně dojíždím do školy na trati Hořovice – Rokycany. Je možné si na In Kartu nahrát traťovou jízdenku na tuto trať?
Ano, na In Kartu lze nahrát jakýkoliv typ  traťové jízdenky.

Bude možné cestovat na IN 100 vlakem SC bez placení dalších poplatků?
Síťová jízdenka IN 100 platí ve 2. třídě všech vlaků provozovaných Českými drahami. Stejně jako u ostatních síťových jízdenek však nezahrnuje rezervační poplatky. Z toho důvodu je nutno místenky, stejně jako lůžkové či lehátkové lístky, zakoupit samostatně. V případě, že máte zájem o cestování v 1. třídě, lze zakoupit jednorázový nebo časový doplatek. 

Jak dlouho trvá výroba čipové In Karty?
Zpracování žádosti, výroba a doručení hotové čipové In Karty do stanice určení  trvá cca 28 dní. Na dobu výroby (pokud nepožádáte o kartu v předprodeji) obdržíte předběžnou In Kartu, která umožňuje využívat výhod příslušné aplikace (IN 25, IN 50, IN 100, IN Senior nebo traťové jízdenky), ale neumožňuje využívat výhod vázaných na Rail plus. Pokud již s předběžnou In Kartou hodláte využívat výhod Rail plus (cesty do zahraničí), je možné požádat o vystavení předběžné In Karty s logem Rail plus, ale v tomto případě je nutné dodat druhou fotografii. Předběžnou In Kartu lze využívat ihned.
Při podeji žádosti prostřednictvím eShopu ČD je výrobní lhůta 21 dní.

Proč na hotové In Kartě není patrné, že se jedná např. o aplikaci IN 25?
Výhodou čipové In Karty je to, že umožní v době své platnosti nahrání několika různých aplikací bez nutnosti vyrábět vždy novou kartu. Tím, že všechny zákaznické In Karty mají stejnou vizuální podobu, tuto flexibilitu umožňují.

Pokud na žádosti o In Kartu zaškrtnutím příslušného políčka projevím zájem o zasílání informačních materiálů, budu za tuto službu něco platit?
Nikoliv. Přijímání informačních materiálů je samozřejmě bezplatné.

Jak mám postupovat, když ztratím předběžnou In Kartu? Je možné vydat duplikát?
V termínu, který byl stanoven pro výdej hotové In Karty, se dostavíte do stanice, kterou jste si zvolil v žádosti. Čipová In Karta vám bude vydána po předložení průkazu totožnosti. Výdej duplikátu předběžné In Karty není možný.

Je možné kupovat zlevněné jízdné již před převzetím čipové In Karty?
Ano. Předběžná In Karta vás opravňuje k využívání příslušného druhu jízdného v době své platnosti. Na standardní předběžnou In Kartu není možné využívat mezinárodní slevu Rail plus. Pokud budete chtít využívat slevy vázané na Rail plus ještě před vyrobením čipové In Karty, požádejte o to při podání žádosti výslovně pokladní. Po dodání druhé fotografie vám bude vyhotovena dočasná papírová In Karta s logem Rail plus.

Může požádat o vydání In Karty také cizí státní příslušník?
Ano. Požaduje-li aplikaci IN 50 pro důchodce a důchod je mu vyplácen v zahraničí, předloží žadatel do českého jazyka přeložené a úředně ověřené potvrzení o pobírání důchodu. Tato podmínka se nevztahuje na potvrzení o pobírání důchodu vystavená ve slovenském jazyce.

Je možné na jednu In Kartu koupit zlevněné jízdné pro více osob?
Nikoliv. In Karta je nepřenosný doklad a umožňuje využívání slev pouze pro svého držitele. Výjimkou je, pokud cestující starší 10 let prokáže nárok na aplikaci IN 25, IN 50, IN 100 nebo IN Senior, druhé dítě mladší 6 let na samostatném místě a každé další dítě mladší 6 let, které s ním cestuje, bude odbaveno jako držitel aplikace IN 25 pro dítě.

Zakoupil jsem aplikaci IN Senior na 1 rok. Na hotové In Kartě je ale uvedena platnost 6 let. Není to chyba?
Je nutné rozlišovat platnost In Karty a platnost aplikace. Nosič  In Karta platí vždy 6 let (u In Karet vydaných do 30. 6. 2012 je fyzická platnost 3 roky), aplikace na něm  může platit i dobu kratší, dle vašeho výběru zákaznické aplikace. Po skončení platnosti aplikace je  možné nechat nahrát na In Kartu další aplikaci.

Nestihnu si čipovou In Kartu vyzvednout v termínu, který je uveden na předběžné In Kartě. Co bude dál?
Hotová In Karta je ve stanici výdeje připravena k vyzvednutí po dobu 3 měsíců. Po uplynutí této doby bude zablokována jako nevyzvednutá a odeslána ke skartaci. Pokud si v závažných případech (např. hospitalizace) nestihnete In Kartu vyzvednout ani v této lhůtě, je vhodné nás upozornit e-mailem na info@inkarta.cz

Příští měsíc mi skončí platnost zákaznické In Karty. Jak mám postupovat dál?
Je třeba požádat o tzv. duplikát  vaší In Karty. Jde o navazující In Kartu (shodného čísla) s platností 6 let, na které zůstanou zachovány vaše identifikační údaje z karty předchozí.  Pokud nedochází ke změně osobních údajů, není nutné vyplňovat žádost ani předkládat novou fotografii. Další informace o duplikátu In Karty.