Platnost od 14.12.2014

Pořiďte si In Kartu a cestujte o polovinu levněji! S aplikací IN 50 získáte 50% slevu na jízdenky a další výhody...

IN 50 %


 
 • sleva 50 % na jednosměrné i zpáteční jízdenky
 • sleva 50 % na traťové jízdenky pro každodenní dojíždění
 • Včasné jízdenky Česko a Akční jízdenky za zvýhodněné ceny
 • zvýhodněné ceny jízdenek pro dojíždění do školy při kombinaci In Karty a žákovského průkazu
 • sleva na pořízení In Karty s aplikací IN 50 pro důchodce
 • použití In Karty jako elektronické peněženky - bezhotovostní platba v automatech na jízdenky, u pokladní přepážky i u průvodčího ve vlaku
 • slevy u partnerů bonusového programu ČD Bonus

Dojíždíte každý den? Pořiďte si IN 50 a traťovou jízdenku!

Pár příkladů, jak můžete ušetřit s aplikací IN 50 na In Kartě a měsíční traťovou jízdenkou oproti běžným traťovým jízdenkám:

 • každodenní dojíždění Mariánské Lázně - Plzeň a zpět (76 km)
  ... úspora 18 648 Kč ročně
 • každodenní dojíždění Most - Ústí nad Labem a zpět (46 km)
  ... úspora 11 928 Kč ročně
 • každodenní dojíždění Šumperk - Olomouc a zpět (57 km)
  ... úspora 14 448 Kč ročně

Jezdit s In Kartou se vyplatí!

Více informací o traťové jízdence

Slevová aplikace IN 50 na In Kartě

IN 50 je elektronická slevová aplikace nahraná do nepřenosné čipové In Karty vystavené pro konkrétního člověka. Samotná In Karta je vystavena na dobu 6 let a lze do ní opakovaně dokupovat různé slevové aplikace (i s kratší platností) pro cestování vlaky Českých drah.

In Karta s aplikací IN 50 je vhodná především pro pravidelné cesty mladých 15-26 let a dospělých. Za zvýhodněnou cenu je nabízena i pro důchodce. S In Kartou IN 50 získáte 50% slevu na jednosměrné i zpáteční jízdenky, 50% slevu na traťové jízdenky 15+, 25% slevu na žákovské traťové jízdenky, slevu na jízdenky do zahraničí (díky doplňkové aplikaci Rail plus) a cenově zvýhodněné Včasné jízdenky Česko a Akční jízdenky.

Aplikaci IN 50 na In Kartě lze zakoupit na 1 rok nebo 3 roky. Za zvýhodněnou cenu je prodávána pro juniory ve věku 15 - 26 let a důchodce.

Při zakoupení nové In Karty s aplikací IN 50 získáte také slevu Rail plus, kterou lze využít pro nákup levnějších mezinárodních jízdenek.

Varianty aplikace IN 50 na In Kartě

IN 50 pro cestující starší 26 let (dospělí)

 • sleva 50 % z obyčejného jízdného 1. nebo 2. třídy
 • sleva 50 % ze zpáteční slevy 1. nebo 2. třídy
 • sleva 50 % na traťové jízdenky (týdenní, měsíční nebo čtvrtletní) 1. nebo 2. třídy
 • zvýhodněná cena Včasných jízdenek Česko
 • zvýhodněná cena Akčních jízdenek

IN 50 pro cestující od 15 do 26 let (junioři)

 • sleva 50 % z obyčejného jízdného 1. nebo 2. třídy
 • sleva 25 % ze zvláštního jízdného pro žáky 15-26 let 2. třídy (pouze v trase nebo části trasy uvedené na platném žákovském průkazu)
 • sleva 50 % ze zpáteční slevy 1. nebo 2. třídy
 • sleva 25 % ze zpáteční slevy pro žáky 15-26 let 2. třídy (pouze v trase nebo části trasy uvedené na platném žákovském průkazu)
 • sleva 50 % na traťové jízdenky (týdenní, měsíční nebo čtvrtletní) 1. nebo 2. třídy
 • sleva 25 % na traťové jízdenky pro žáky 15-26 let 2. třídy (pouze v trase nebo části trasy uvedené na platném žákovském průkazu)
 • zvýhodněná cena Včasných jízdenek Česko
 • zvýhodněná cena Akčních jízdenek

IN 50 pro důchodce

 • sleva 50 % z obyčejného jízdného 1. nebo 2. třídy
 • sleva 50 % ze zpáteční slevy 1. nebo 2. třídy
 • sleva 50 % na traťové jízdenky (týdenní, měsíční nebo čtvrtletní) 1. nebo 2. třídy
 • zvýhodněná cena Včasných jízdenek Česko
 • zvýhodněná cena Akčních jízdenek

Pro nákup In Karty s aplikací IN 50 pro důchodce (za zvýhodněnou cenu) je třeba u pokladny doložit "Rozhodnutí o přiznání důchodu" nebo ústřižek poštovní poukázky pro příjemce: "Důchody - výplatní doklad" nebo potvrzení o pobírání důchodu. Zvýhodněná cena pro důchodce se poskytuje osobám pobírajícím starobní důchod, pobírajícím plný invalidní důchod nebo starším 60 let pobírajícím vdovský či vdovecký důchod. U důchodce staršího 70 let stačí u pokladny předložit pouze občanský průkaz členské země Evropské unie, cestovní pas nebo průkaz o povolení k pobytu pro cizince.

Jak pořídit In Kartu s aplikací IN 50

In Kartu si můžete pořídit u ktrékoliv pokladní přepážky ČD na nádraží, kde vyplníte potřebný formulář (případně si jej přinesete již vyplněný z domova). In Kartu je možné koupit také přímo přes internet v eShopu ČD.

Více informací jak pořídit In Kartu

Dojíždíte každý den? Pořiďte si IN 50 a traťovou jízdenku!

Pár příkladů, jak můžete ušetřit s aplikací IN 50 na In Kartě a měsíční traťovou jízdenkou oproti běžným traťovým jízdenkám:

 • každodenní dojíždění Mariánské Lázně - Plzeň a zpět (76 km)
  ... úspora 18 648 Kč ročně
 • každodenní dojíždění Most - Ústí nad Labem a zpět (46 km)
  ... úspora 11 928 Kč ročně
 • každodenní dojíždění Šumperk - Olomouc a zpět (57 km)
  ... úspora 14 448 Kč ročně

Jezdit s In Kartou se vyplatí!

Více informací o traťové jízdence

Ceny jízdenek se slevou IN 50 na In Kartě

 • jednosměrná jízdenka IN 50 pro dospělého Praha hl.n. - Pardubice hl.n. 2. třída (104 km) ... 74 Kč
 • jednosměrná jízdenka IN 50 pro důchodce Praha hl.n. - Pardubice hl.n. 2. třída (104 km) ... 74 Kč
 • jednosměrná jízdenka IN 50 pro žáka 15-26 let (s platným žákovským průkazem pro tuto trasu) Praha hl.n. - Pardubice hl.n. 2. třída (104 km) ... 67 Kč
 • jednosměrná jízdenka IN 50 pro dospělého Praha hl.n. - Pardubice hl.n. 1. třída (104 km) ... 111 Kč
 • jednosměrná jízdenka IN 50 pro dospělého Jihlava - Telč 2. třída (38 km) ... 30 Kč
 • zpáteční jízdenka IN 50 Olomouc hl.n. - Brno hl.n. a zpět 2. třída (100 km) ... 136 Kč
 • týdenní traťová jízdenka IN 50 obousměrná pro dospělého Svitavy - Brno hl.n. 2. třída (74 km) ... 432 Kč
 • týdenní traťová jízdenka IN 50 obousměrná pro žáka 15-26 let (s platným žákovským průkazem pro tuto trasu) Svitavy - Brno hl.n. 2. třída (74 km) ... 390 Kč

Jak získám slevu IN 50 na In Kartě?
In Kartu s aplikací IN 50 získáte po vyplnění žádosti, odevzdání fotografie a zaplacení ceny zvolené aplikace u kterékoliv pokladní přepážky ČD. Formulář žádosti o In Kartu si můžete vyzvednout u pokladní přepážky nebo stáhnout z internetu. In Kartu s vybranou slevovou aplikací si můžete koupit také přímo přes internet v eShopu ČD.
Žádost o In Kartu

Je možné koupit si In Kartu také na internetu?
Ano, prostřednictvím eShopu ČD.
Koupit In Kartu on-line

Jak získám IN 50 za zvýhodněnou cenu pro důchodce?
Pro nákup In Karty s aplikací IN 50 pro důchodce (za zvýhodněnou cenu) je třeba u pokladny doložit "Rozhodnutí o přiznání důchodu" nebo ústřižek poštovní poukázky pro příjemce: "Důchody - výplatní doklad" nebo potvrzení o pobírání důchodu. Zvýhodněná cena pro důchodce se poskytuje osobám pobírajícím starobní důchod, pobírajícím plný invalidní důchod nebo starším 60 let pobírajícím vdovský či vdovecký důchod. U důchodce staršího 70 let stačí u pokladny předložit pouze občanský průkaz členské země Evropské unie, cestovní pas nebo průkaz o povolení k pobytu pro cizince.

Zakoupil jsem si novou In Kartu s aplikací IN 50 na jeden rok. Po uplynutí tohoto roku mám zájem o aplikaci IN 25 na 3 roky. Jak mám postupovat?
Novou aplikaci IN 25 si bez problémů můžete dokoupit do vaší stávající In Karty. Pokud platnost požadované nové aplikace bude přesahovat platnost stávající In Karty, bude na ní nová aplikace (tedy v tomto případě IN 25) platit pouze do konce platnosti fyzické In Karty. Zbytek platnosti nově zakupované aplikace vám bude nahrán do nově vystaveného duplikátu In Karty. O duplikát In karty je třeba samostatně zažádat ještě před skončením platnosti původní In Karty. Pokud cestující o duplikát In Karty nepožádá nebo požádá později, nemá nárok na návratek části ceny za takto nevyužité dny.

Mám nyní na In Kartě platnou aplikaci IN 25, mohu si změnit aplikaci na IN 50?
Ne, aplikaci IN 25 nelze na žádost cestujícího změnit na aplikaci IN 50. Aplikaci IN 50 lze do In Karty nahrát až po skončení platnosti stávající aplikace IN 25.

Aktuální aplikaci IN 50 na mé In Kartě už nevyužiji, mohu ji vrátit a dostat část peněz zpět?
Ne, za nevyužití slevové aplikace na In Kartě z důvodu na straně jejího uživatele peníze nevracíme. Můžete však vaši In Kartu i se všemi aktuálně platnými aplikacemi převést na jinou osobu formou požádání o vystavení duplikátu In Karty na jméno jiné osoby.

Vystavení čipové In Karty trvá několik týdnů, mohu do té doby využívat už zakoupenou slevu IN 50?
Ano. Po zakoupení nové In Karty se slevovou aplikací obdržíte papírovou předběžnou In Kartu, se kterou už můžete nakupovat jízdenky a využívat zakoupenou slevu IN 50. Předběžná In Karta platí až do doby vyzvednutí hotové nové čipové In Karty.

Slyšel jsem o pokračovací In Kartě, jak ji získám?
Pojem pokračovací In Karta už nepoužíváme, nově je před skončením platnosti původní In Karty potřeba požádat o vystavení duplikátu In Karty. O duplikát In Karty lze požádat nejpozději 6 měsíců po skončení platnosti předchozí In Karty, přičemž první den platnosti In Karty (nosiče) je shodný se dnem podání žádosti. Za vystavení duplikátu In Karty se platí poplatek 100 Kč. V případě převodu aplikací z původní In Karty na duplikát se jejich platnost nemění. Při žádosti o duplikát žadatel nepředkládá novou žádost ani fotografii, pokud výrazně nezměnil podobu, identitu, nebo pokud nedošlo ke změně povinných údajů. Pokud cestující o duplikát In Karty nepožádá nebo požádá později, nemá nárok na návratek části ceny slevové aplikace za takto nevyužité dny.

Co mám dělat, když jsem In Kartu ztratil?
Ztracenou nebo odcizenou hotovou In Kartu lze bezplatně zablokovat elektronicky na moje.inkarta.cz nebo telefonicky na kontaktním centru (tel. 840 112 113) po zadání hesla pro blokaci karty nebo osobně u kterékoliv pokladní přepážky ČD. Při zablokování a odblokování In Karty na pokladní přepážce musí cestující předložit osobní doklad. Při ztrátě, odcizení nebo poškození In Karty obdrží cestující po zablokování původní In Karty předběžnou In Kartu - duplikát na aplikaci IN 50.

Co znamená „Rail plus“?
Rail plus je mezinárodní železniční sleva. Díky červenému logu Rail plus na In Kartě můžete využívat slevy i při cestování vlakem po Evropě. Slevu Rail plus získáte při zakoupení nové In Karty.

Potřebuji pro získání slevy na místenky ještě slevu Rail plus?
Ne, slevy na místenky nejsou vázány na slevu Rail plus.

Jak dlouho trvá výroba In Karty?
Ode dne podání žádosti trvá výroba čipové karty asi 4 týdny. Za jízdné se slevou však můžete cestovat ihned, protože obdržíte předběžnou In Kartu na tiskopisu běžné jízdenky, která platí do doby, než budete mít hotovou čipovou In Kartu.

Mohu si na předběžnou In Kartu zakupovat zlevněné místenky a mezinárodní jízdenky?
Slevy na mezinárodní jízdenky jsou vázány na červené logo Rail plus, které je až na hotové čipové In Kartě. Pokud však o slevu Rail plus stojíte, při podání žádosti o In Kartu vám dočasnou papírovou In Kartu/Rail plus vystavíme. Bude však potřeba, abyste odevzdali ještě jednu fotografii navíc. Ceny místenek do vlaků ČD nejsou nijak vázány na to, jestli máte In Kartu.

Mohu si zakoupit aplikaci IN 50 za zvýhodněnou cenu, když mi je 26 let?
Ne. Aplikaci IN 50 za zvýhodněnou cenu si můžete pořídit pouze od 15 do 26 let, tj. do dne předcházejícího dni 26. narozenin.

Mohu si kupovat Včasné jízdenky Česko za zvýhodněnou cenu i na předběžnou In Kartu?
Ano.

Ceník aplikací IN 50 na In Kartě

Ceny platí při nákupu nové karty spolu s aplikací i při dokoupení aplikace do hotové karty

Aplikace IN 50 Cena v Kč
1 rok 3 roky
Cestující od 15 do 26 let 1490 3990
Cestující od 26 let 2990 8490
Důchodce 550 1490

Kupte si In Kartu v našem eShopu!

Ceníky jízdného