Platnost od 14.12.2014

Speciální nabídka pro seniory. In Karta s aplikací IN senior, je ideální nabídkou pro aktivně cestující seniory starší 70 let…

IN senior - síťová jízdenka


 
 • bezplatné cestování osobními a spěšnými vlaky
 • sleva 50 % na jízdenky v ostatních vlacích
 • Včasné jízdenky Česko a Akční jízdenky za zvýhodněné ceny
 • použití In Karty jako elektronické peněženky - bezhotovostní platba v automatech na jízdenky, u pokladní přepážky i u průvodčího ve vlaku

Slevová aplikace IN Senior na In Kartě

IN Senior je elektronická slevová aplikace nahraná do nepřenosné čipové In Karty vystavené pro konkrétního člověka. Samotná In Karta je vystavena na dobu 6 let a lze do ní opakovaně dokupovat různé slevové aplikace (i s kratší platností) pro cestování vlaky Českých drah.

In Karta s aplikací IN Senior je určena pro cestující nad 70 let. Se slevou IN Senior si cestující nemusí do osobních a spěšných vlaků ČD kupovat žádné další jízdní doklady. Při cestách rychlíky a vlaky vyšší kvality ČD využije 50% slevu ze základního jízdného, ze zpáteční slevy, z traťových jízdenek, slevu na jízdenky do zahraničí (díky doplňkové aplikaci Rail plus) nebo cenově zvýhodněné Včasné jízdenky Česko a Akční jízdenky.

Aplikaci IN Senior na In Kartě lze zakoupit na 1 rok nebo 3 roky. Při zakoupení nové In Karty s aplikací IN Senior získáte také slevu Rail plus, kterou lze využít pro nákup levnějších mezinárodních jízdenek.

Výhody a slevy s aplikací IN Senior

 • po předložení In Karty s aplikací IN Senior můžete cestovat ve 2. třídě všech osobních (Os) a spěšných vlaků (Sp) Českých drah bez zakupování jízdenek pro jednotlivé jízdy
 • při použití ostatních vlaků Českých drah (kategorie R, Ex, IC, EC, SC, EN) v 1. i 2. třídě a autobusu Airport Express získáte slevu 50 % ze Základního jízdného nebo ze Zpáteční jízdenky
 • při zakoupení traťových jízdenek získáte slevu 50 %
 • Včasné jízdenky Česko a Akční jízdenky můžete zakupovat za zvýhodněné ceny
 • vaši In Kartu můžete využít i jako elektronickou peněženku

Při zakoupení jízdenky (se slevou 50 %) u průvodčího v jiném než osobním a spěšném vlaku se nevybírá přirážka k jízdnému ani manipulační přirážka, pokud:

 • cestující nastoupí v neobsazené stanici (stanici bez pokladní přepážky ČD nebo s uzavřenou pokladní přepážkou ČD) do osobního nebo spěšného vlaku a požádá o vystavení jízdenky na návazný rychlík nebo vlak vyšší kvality z přestupní stanice
 • pokud cestující požádá o vystavení jízdenky z obsazené přestupní stanice průvodčího v rychlíku nebo vlaku vyšší kvality ihned po nástupu do vlaku, a to ještě dříve než bude vyzván k předložení jízdenky; podmínkou je původní nástup jízdy v neobsazené stanici

In Karta s aplikací IN Senior stojí 1490 Kč na rok. Její přepočtená měsíční cena je tedy pouze necelých 125 Kč.

Pokud pojedete z Přerova do Třebíče, kdy v úseku Přerov - Brno hl.n. použijete rychlík a v úseku Brno hl.n. - Třebíč osobní vlak, zaplatíte pouze jízdenku Přerov - Brno hl.n. S In Kartou s aplikací IN Senior bude stát tato jízdenka, a tedy i celá cesta, pouze 64 Kč.

Jak mohu získat IN Senior?
In Kartu s aplikací IN Senior získáte po vyplnění žádosti o In Kartu, odevzdání fotografie a zaplacení ceny zvolené aplikace u kterékoliv pokladní přepážky ČD. Formulář žádosti o In Kartu si můžete vyzvednout u pokladní přepážky nebo stáhnout z internetu. In Kartu s vybranou slevovou aplikací si můžete koupit také přímo přes internet v eShopu ČD.
Žádost o In Kartu

Je možné koupit si In Kartu také na internetu?
Ano, prostřednictvím eShopu ČD.
Koupit In Kartu on-line

Mám nyní na In Kartě platnou aplikaci IN 25, mohu si změnit aplikaci na IN Senior?
Ne, aplikaci IN 25 nelze na žádost cestujícího změnit na aplikaci IN Senior. Aplikaci IN Senior lze do In Karty nahrát až po skončení platnosti stávající aplikace IN 25.

Aktuální aplikaci IN Senior na mé In Kartě už nevyužiji, mohu ji vrátit a dostat část peněz zpět?
Ne, za nevyužití slevové aplikace na In Kartě z důvodu na straně jejího uživatele peníze nevracíme. Můžete však vaši In Kartu i se všemi aktuálně platnými aplikacemi převést na jinou osobu formou požádání o vystavení duplikátu In Karty na jméno jiné osoby.

Vystavení čipové In Karty trvá několik týdnů, mohu do té doby využívat už zakoupenou slevu IN Senior?
Ano. Po zakoupení nové In Karty se slevovou aplikací obdržíte papírovou předběžnou In Kartu, se kterou už můžete nakupovat jízdenky a využívat zakoupenou slevu IN Senior. Předběžná In Karta platí až do doby vyzvednutí hotové nové čipové In Karty.

Slyšel jsem o pokračovací In Kartě, jak ji získám?
Pojem pokračovací In Karta už nepoužíváme, nově je před skončením platnosti původní In Karty potřeba požádat o vystavení duplikátu In Karty. O duplikát In Karty lze požádat nejpozději 6 měsíců po skončení platnosti předchozí In Karty, přičemž první den platnosti In Karty (nosiče) je shodný se dnem podání žádosti. Za vystavení duplikátu In Karty se platí poplatek 100 Kč. V případě převodu aplikací z původní In Karty na duplikát se jejich platnost nemění. Při žádosti o duplikát žadatel nepředkládá novou žádost ani fotografii, pokud výrazně nezměnil podobu, identitu, nebo pokud nedošlo ke změně povinných údajů. Pokud cestující o duplikát In Karty nepožádá nebo požádá později, nemá nárok na návratek části ceny slevové aplikace za takto nevyužité dny.

Co mám dělat, když jsem In Kartu ztratil?
Ztracenou nebo odcizenou hotovou In Kartu lze bezplatně zablokovat elektronicky na moje.inkarta.cz nebo telefonicky na kontaktním centru (tel. 840 112 113) po zadání hesla pro blokaci karty nebo osobně u kterékoliv pokladní přepážky ČD. Při zablokování a odblokování In Karty na pokladní přepážce musí cestující předložit osobní doklad. Při ztrátě, odcizení nebo poškození In Karty obdrží cestující po zablokování původní In Karty předběžnou In Kartu - duplikát na aplikaci IN Senior.

Co znamená „Rail plus“?
Rail plus je mezinárodní železniční sleva. Díky červenému logu Rail plus na In Kartě můžete využívat slevy i při cestování vlakem po Evropě. Slevu Rail plus získáte při zakoupení nové In Karty.

Potřebuji pro získání slevy na místenky ještě slevu Rail plus?
Ne, slevy na místenky nejsou vázány na slevu Rail plus.

Jak dlouho trvá výroba In Karty?
Ode dne podání žádosti trvá výroba čipové karty asi 4 týdny. Za jízdné se slevou však můžete cestovat ihned, protože obdržíte předběžnou In Kartu na tiskopisu běžné jízdenky, která platí do doby, než budete mít hotovou čipovou In Kartu.

Mohu si na předběžnou In Kartu zakupovat zlevněné místenky a mezinárodní jízdenky?
Slevy na mezinárodní jízdenky jsou vázány na červené logo Rail plus, které je až na hotové čipové In Kartě. Pokud však o slevu Rail plus stojíte, při podání žádosti o In Kartu vám dočasnou papírovou In Kartu/Rail plus vystavíme. Bude však potřeba, abyste odevzdali ještě jednu fotografii navíc. Ceny místenek do vlaků ČD nejsou nijak vázány na to, jestli máte In Kartu.

Mohu si kupovat Včasné jízdenky Česko za zvýhodněnou cenu i na předběžnou In Kartu?
Ano.

Ceník aplikací IN Senior na In Kartě

Aplikace IN Senior Cena v Kč
1 rok 3 roky
Cestující nad 70 let 1490 3990

Kupte si In Kartu v našem eShopu!

Ceníky jízdného