Platnost od 14.12.2014

Neomezené cestování ve 2. třídě a další výhody nabízí síťová jízdenka IN 100, kterou nabízíme jako aplikaci na In Kartě...

IN 100 - síťová jízdenka


 
  • neomezené cestování ve 2. třídě
  • bezplatná přeprava spoluzavazadla nebo psa
  • Airport Express na letiště Praha Ruzyně zdarma
  • zdarma lanovka ČD na Ještěd
  • slevy u partnerů bonusového programu ČD Bonus

Slevová aplikace IN 100 na In Kartě

IN 100 je elektronická slevová aplikace nahraná do nepřenosné čipové In Karty vystavené pro konkrétního člověka. Samotná In Karta je vystavena na dobu 6 let a lze do ní opakovaně dokupovat různé slevové aplikace (i s kratší platností) pro cestování vlaky Českých drah.

Síťovou jízdenku IN 100 prodáváme jako aplikaci na In Kartě ve variantách na 1 nebo 3 roky. Jízdenka IN 100 je určena zejména cestujícím, kteří jezdí vlakem často a na dlouhé vzdálenosti. Ocení ji také milovníci pohodlí. Do vlaků SC Pendolino a do dalších vlaků s povinnou rezervací je třeba vždy ještě zakoupit místenku.

Držitel jízdenky IN 100:

  • cestuje všemi vlaky ČD ve 2. třídě bez zakupování dalších jízdenek (do vlaků SC Pendolino a do dalších vlaků s povinnou rezervací je třeba vždy ještě zakoupit místenku)
  • může přepravovat zdarma jedno spoluzavazadlo (např. jízdní kolo), při použití služby úschova během přepravy zaplatíte jednorázové úschovné
  • má zdarma autobusovou přepravu Airport Expressem z Prahy hl.n. na letiště Praha Ruzyně
  • má zdarma lanovku ČD z Liberce-Horního Hanychova na Ještěd

Pokud si aplikaci IN 100 koupíte na novou In Kartu, můžete využít také slevy v mezinárodní přepravě v rámci nabídky RAILPLUS. Aplikaci IN 100 je též možné dokoupit na již existující In Kartu – v tomto případě však mohou cestující slevu RAILPLUS využí jen tehdy, pokud už byla součástí In Karty, na niž je aplikace IN 100 dokupována.

Cestování v 1. třídě

Držitelé In Karty s aplikací IN 100 zakoupené do 14. 12. 2013 mohou bezplatně cestovat i v 1. vozové třídě vlaků ČD až do skončení platnosti takto zakoupené aplikace IN 100. Při zakoupení slevy IN 100 po 14. 12. 2013 je možné na In Kartu zakoupit ještě časový doplatek do 1. třídy, který také umožní neomezené cestování v 1. třídě vlaků Českých drah - více informací o Časovém doplatku do 1. třídy. Kromě toho si můžete pro jednorázvou cestu v 1. třídě zakoupit jednorázový doplatek do 1. třídy u pokladní přepážky ČD nebo u průvodčího ve vlaku. Při dokoupení jednorázového doplatku do 1. vozové třídy k aplikaci IN 100 zakoupené 15. 12. 2013 a později, zaplatíte rozdíl jízdného IN 50 % mezi 1. a 2. třídou.

  • Cesta vlakem InterCity z Prahy do Ostravy s IN 100, 2. třída ... zdarma (jízdenku si cestující nekupuje, místenku si pak může dokoupit za 35 Kč nebo ji na eShopu ČD získá zdarma)

Jak získám slevu IN 100 na In Kartě?
In Kartu s aplikací IN 100 získáte po vyplnění žádosti, odevzdání fotografie a zaplacení ceny zvolené aplikace u kterékoliv pokladní přepážky ČD. Formulář žádosti o In Kartu si můžete vyzvednout u pokladní přepážky nebo stáhnout z internetu. In Kartu s vybranou slevovou aplikací si můžete koupit také přímo přes internet v eShopu ČD.
Žádost o In Kartu

Je možné koupit si In Kartu také na internetu?
Ano, prostřednictvím eShopu ČD.
Koupit In Kartu on-line

Zakoupil jsem si novou In Kartu s aplikací IN 100 na jeden rok. Po uplynutí tohoto roku mám zájem o aplikaci IN 25 na 3 roky. Jak mám postupovat?
Novou aplikaci IN 25 si bez problémů můžete dokoupit do vaší stávající In Karty. Pokud platnost požadované nové aplikace bude přesahovat platnost stávající In Karty, bude na ní nová aplikace (tedy v tomto případě IN 25) platit pouze do konce platnosti fyzické In Karty. Zbytek platnosti nově zakupované aplikace vám bude nahrán do nově vystaveného duplikátu In Karty. O duplikát In karty je třeba samostatně zažádat ještě před skončením platnosti původní In Karty. Pokud cestující o duplikát In Karty nepožádá nebo požádá později, nemá nárok na návratek části ceny za takto nevyužité dny.

Mám nyní na In Kartě platnou aplikaci IN 25, mohu si změnit aplikaci na IN 100?
Ne, aplikaci IN 25 nelze na žádost cestujícího změnit na aplikaci IN 100. Ovšem je možné si k aplikaci IN 25 zakoupit souběžně aplikaci IN 100 a mít obě aplikace na jedné In Kartě. 

Aktuální aplikaci IN 100 na mé In Kartě už nevyužiji, mohu ji vrátit a dostat část peněz zpět?
Ne, za nevyužití slevové aplikace na In Kartě z důvodu na straně jejího uživatele peníze nevracíme. Můžete však vaši In Kartu i se všemi aktuálně platnými aplikacemi převést na jinou osobu formou požádání o vystavení duplikátu In Karty na jméno jiné osoby.

Vystavení čipové In Karty trvá několik týdnů, mohu do té doby využívat už zakoupenou aplikaci IN 100?
Ano. Po zakoupení nové In Karty se slevovou aplikací obdržíte papírovou předběžnou In Kartu, se kterou už můžete využívat zakoupenou slevu IN 100. Předběžná In Karta platí až do doby vyzvednutí hotové nové čipové In Karty.

Slyšel jsem o pokračovací In Kartě, jak ji získám?
Pojem pokračovací In Karta už nepoužíváme, nově je před skončením platnosti původní In Karty potřeba požádat o vystavení duplikátu In Karty. O duplikát In Karty lze požádat nejpozději 6 měsíců po skončení platnosti předchozí In Karty, přičemž první den platnosti In Karty (nosiče) je shodný se dnem podání žádosti. Za vystavení duplikátu In Karty se platí poplatek 100 Kč. V případě převodu aplikací z původní In Karty na duplikát se jejich platnost nemění. Při žádosti o duplikát žadatel nepředkládá novou žádost ani fotografii, pokud výrazně nezměnil podobu, identitu, nebo pokud nedošlo ke změně povinných údajů. Pokud cestující o duplikát In Karty nepožádá nebo požádá později, nemá nárok na návratek části ceny slevové aplikace za takto nevyužité dny.

Co mám dělat, když jsem In Kartu ztratil?
Ztracenou nebo odcizenou hotovou In Kartu lze bezplatně zablokovat elektronicky na moje.inkarta.cz nebo telefonicky na kontaktním centru (tel. 840 112 113) po zadání hesla pro blokaci karty nebo osobně u kterékoliv pokladní přepážky ČD. Při zablokování a odblokování In Karty na pokladní přepážce musí cestující předložit osobní doklad. Při ztrátě, odcizení nebo poškození In Karty obdrží cestující po zablokování původní In Karty předběžnou In Kartu - duplikát na aplikaci IN 100.

Co znamená „RAILPLUS“?
RAILPLUS je mezinárodní železniční sleva. Díky červenému logu RAILPLUS na In Kartě můžete využívat slevy i při cestování vlakem po Evropě. Slevu RAILPLUS získáte při zakoupení nové In Karty.

Potřebuji pro získání slevy na místenky ještě slevu RAILPLUS?
Ne, slevy na místenky nejsou vázány na slevu RAILPLUS.

Jak dlouho trvá výroba In Karty?
Ode dne podání žádosti trvá výroba čipové karty asi 4 týdny. Za jízdné se slevou však můžete cestovat ihned, protože obdržíte předběžnou In Kartu na tiskopisu běžné jízdenky, která platí do doby, než budete mít hotovou čipovou In Kartu.

Mohu si na předběžnou In Kartu zakupovat zlevněné místenky a mezinárodní jízdenky?
Slevy na mezinárodní jízdenky jsou vázány na červené logo RAILPLUS, které je až na hotové čipové In Kartě. Pokud však o slevu RAILPLUS stojíte, při podání žádosti o In Kartu vám dočasnou papírovou In Kartu/RAILPLUS vystavíme. Bude však potřeba, abyste odevzdali ještě jednu fotografii navíc. Ceny místenek do vlaků ČD nejsou nijak vázány na to, jestli máte In Kartu.

Existuje nějaký časový doplatek do 1. třídy?
Ano, budete-li chtít chtít používat 1. třídu ve vlacích ČD, můžete si zakoupit některý z časových doplatků do 1. třídy (týdenní, měsíční, tříměsíční nebo roční) - více informací o Časovém doplatku do 1. třídy

Ceník aplikací IN 100 na In Kartě

Aplikace IN 100 Cena v Kč
1 rok 3 roky
Síťová jízdenka IN 100 19 990 58 990

Kupte si In Kartu v našem eShopu!