Platnost od 14.12.2014

Spoluzavazadlem se rozumí snadno přenosná věc, kterou nelze přepravit jako ruční zavazadlo.

Spoluzavazadla

Jako spoluzavazadlo lze přepravovat věci, které nelze přepravit jako ruční zavazadlo, a které svým charakterem vyžadují umístění na zvlášť určeném místě ve vlaku v prostoru pro cestující - dětské kočárky a vozíky za kolo (např. typu CROOZER), jízdní kola, tříkolky, větší koloběžky a dále snadno přenosné věci, které překračují jeden z rozměrů 90 x 60 x 40 cm. Cestující může přepravit tímto způsobem pouze jedno spoluzavazadlo s výjimkou kombinace jízdního kola a vozíku za kolo.

Spoluzavazadlo si cestující vždy nakládá a vykládá cestující sám bez asistence zaměstnanců ČD. Zajišťování bezpečné manipulace se spoluzavazadlem a dohled na ně po dobu přepravy přísluší cestujícímu. Po celou dobu přepravy odpovídá cestující i za případné škody vzniklé z takovéto přepravy. Vozy, nástupní dveře a místa ve vozech vhodná pro umístění spoluzavazadel, zejména jízdních kol, jsou zpravidla označeny symbolem jízdního kola (symbol pro přepravu spoluzavazadel). Místa vhodná pro umístění kočárků jsou označena symbolem kočárku.

Ceník přepravy spoluzavazadel

Spoluzavazadlo
Tarifní kilometry / pásmo Doklad pro zavazadlo Dětský kočárek pro spolucestující dítě
1 - 50 25 Kč zdarma
51 - 100 35 Kč
101 - 150 45 Kč
151 - 200 55 Kč
201 - 250 60 Kč
251 - 300 65 Kč
301 - 350 70 Kč
351 a více 75 Kč

Jak přepravit jízdní kolo jako spoluzavazadlo?

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadlo je povolena ve všech vlacích ČD ve vozech označených symbolem kola. Vlaky ČD s rozšířenou kapacitou pro přepravu jízdních kol jako spoluzavazadlo jsou v jízdním řádu v hlavičce vlaku označeny symbolem kola. Dále je tato přeprava povolena v osobních vlacích, spěšných vlacích, rychlících, rychlících vyšší kvality a expresech, pokud tyto vlaky nenabízejí službu přeprava spoluzavazadel nebo úschovu během přepravy - a to na prvním a posledním představku soupravy v prostoru nástupních dveří, kde mohou být umístěna vždy nejvýše dvě jízdní kola, není-li to z technologických důvodů nebo z důvodu bezpečnosti vyloučeno. V žádném případě nelze přepravovat jízdní kola ve vlacích označených v jízdním řádu symbolem škrtnuté kolo.

U vybraných vlaků je umožněna rezervace místa pro jízdní kolo (vlaky jsou v jízdním řádu označeny symbolem kola v kroužku). U některých vlaků je tato rezervace povinná (označení symbolem kola v rámečku). Do vlaků s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo je nutné rezervaci zakoupit vždy předem u pokladní přepážky ČD nebo v eShopu ČD. Rezervaci pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo lze zakoupit jako samotnou rezervaci pro jízdní kolo nebo jako místenku s rezervací místa pro jízdní kolo (místenka pro cestujícího a zároveň rezervace místa pro jízdní kolo). Tyto rezervace a místenky lze zpravidla zakoupit pouze do vozů 2. třídy, ve kterých jsou vyhrazená místa pro přepravu jízdních kol pod dohledem cestujícího. V některých vlacích mohou být vyhrazena místa pro přepravu kol i pro cestující 1. třídy.

Jako spoluzavazadlo nelze přepravit tandemové a vícemístné kolo.

Jak přepravit kočárek a další spoluzavazadla?

Přeprava kočárků a ostatních spoluzavazadel mimo jízdní kola je možná ve všech vlacích ČD. Dětské kočárky s dítětem mají při současném nástupu vždy přednost před přepravou ostatních spoluzavazadel.

Co nelze jako spoluzavazadlo přepravovat?

Obsahem spoluzavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vagonu, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku. Takovými věcmi jsou zejména nabité zbraně, věci výbušné, jedovaté, radioaktivní, těkavé a žíravé, jakož i věci vzbuzující odpor, nebo věci, které mohou způsobit nákazu nebo věc, kterou nelze umístit ve vozidle na místě určeném k umístění zavazadel a věc o hmotnosti vyšší než 50 kg. Za porušení zákazu přepravy takových věcí vybere průvodčí od cestujícího přirážku za porušení přepravních podmínek 500 Kč (při zaplacení na místě se sníží na 100 Kč). Odmítne-li cestující přirážku zaplatit, je povinen prokázat své osobní údaje a bude vyloučen z přepravy. Rozhodnutí o umístění spoluzavazadla nebo odmítnutí přepravy z důvodu vyčerpání kapacity nebo z technologických důvodů přísluší výhradně průvodčímu.

Přeprava spoluzavazadel je umožněna pouze do vyčerpání volné kapacity vlaku nebo vagonu. V případě vyčerpání kapacity může být přeprava odmítnuta. O vyčerpání kapacity rozhodne průvodčí. Ve vlaku, který umožňuje využít více druhů přepravy zavazadla (přeprava spoluzavazadel a úschova během přepravy), je rozhodnutí o zvolené formě přepravy plně na cestujícím.

Rezervace místa pro jízdní kolo

U označených vlaků ČD je umožněna přeprava jízdních kol s možností rezervace místa pro jízdní kolo (symbol kolo v kroužku) nebo na základě povinné rezervace místa pro jízdní kolo (symbol kolo v rámečku). Do vlaků s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo je nutné rezervaci zakoupit vždy předem u pokladní přepážky ČD nebo v eShopu ČD. Rezervaci pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo lze zakoupit jako samotnou rezervaci pro jízdní kolo nebo jako místenku s rezervací místa pro jízdní kolo (místenka pro cestujícího a zároveň rezervace místa pro jízdní kolo). Tyto rezervace a místenky lze zakoupit zpravidla pouze do vozů 2. třídy, ve kterých jsou vyhrazená místa pro přepravu jízdních kol pod dohledem cestujícího. V některých vlacích mohou být vyhrazena místa pro přepravu kol i pro cestující 1. třídy. Rezervaci místa pro kolo je možné zakoupit v předprodeji až 60 dní předem. Prodej rezervací na vlaky s možnou rezervací místa pro jízdní kolo končí vždy 2 hodiny před odjezdem vlaku z výchozí stanice. Prodej rezervací na mezinárodní vlaky s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo končí zpravidla v době odjezdu vlaku z jeho výchozí stanice. Prodej rezervací na vnitrostátní vlaky s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo končí vždy v čase odjezdu vlaku z nástupní stanice cestujícího.

K rezervačnímu dokladu je třeba průvodčímu předložit přepravní doklad pro jízdní kolo.

Ceník rezervací pro jízdní kolo

Rezervační doklad Cenová úroveň ** Cena
U pokladny V eShopu ČD
Místenka SC 2. vozové třídy s rezervací pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo I. 0 Kč 0 Kč
II. 35 Kč 35 Kč
III. 70 Kč 70 Kč
IV. 100 Kč 100 Kč
V. 125 Kč 125 Kč
VI. 150 Kč 150 Kč
VII. 175 Kč 175 Kč
VIII. 200 Kč 200 Kč
IX. 250 Kč 250 Kč
Místenka 1. nebo 2. vozové třídy (dle typu vozu) s rezervací místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo 35 Kč 0 Kč*
Samostatná rezervace místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo
Ve vlacích číslo 780 – 795 a 6963 je možná pouze rezervace místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo, nelze do nich zakoupit místenku s rezervací místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo.
35 Kč 0 Kč*
Rezervace jednoho místa pro jízdní kolo v úschově během přepravy 35 Kč 0 Kč*
Poplatek za vyhrazení místa pro kolo jako spoluzavazadlo nebo v úschově během přepravy 20 Kč -
Poplatek za vyhrazení jednoho místa pro jízdní kolo jako spoluzavazadlo ve zvláštních / posilových vozech zavedených na základě objednávky cestujících 30 Kč -
Poplatek za vyhrazení jednoho místa pro jízdní kolo v úschově během přepravy ve zvláštních / posilových vozech zavedených na základě objednávky cestujících 50 Kč -

* Pokud není rezervace zakoupena společně s jízdenkou, činí cena rezervace 35 Kč.
** Cena místenky SC je závislá na dni nákupu místenky, dni jízdy, použitém vlaku a zbývajícím počtu volných míst.