Platnost od 14.12.2014

Kolo a železnice je dobré spojení. Cykloturistika je u nás nejrozšířenějším rekreačním sportem. Jejím příznivcům vycházíme vstříc i my...

Přeprava kol ve vlaku

Kdo rád tráví dovolenou na kole nebo podniká výlet v sedle bicyklu, může si kolo přepravit s sebou vlakem s využitím níže uvedených služeb.

Přeprava kola jako spoluzavazadlo

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadlo je povolena ve všech vlacích ČD ve vozech označených symbolem kola. Vlaky ČD s rozšířenou kapacitou pro přepravu jízdních kol jako spoluzavazadlo jsou v jízdním řádu v hlavičce vlaku označeny symbolem kola. Dále je tato přeprava povolena v osobních vlacích, spěšných vlacích, rychlících, rychlících vyšší kvality a expresech, pokud tyto vlaky nenabízejí službu přeprava spoluzavazadel nebo úschovu během přepravy - a to na prvním a posledním představku soupravy v prostoru nástupních dveří, kde mohou být umístěna vždy nejvýše dvě jízdní kola, není-li to z technologických důvodů nebo z důvodu bezpečnosti vyloučeno. V žádném případě nelze přepravovat jízdní kola ve vlacích označených v jízdním řádu symbolem škrtnuté kolo.

U vybraných vlaků ČD je umožněna rezervace místa pro jízdní kolo (vlaky jsou v jízdním řádu označeny symbolem kola v kroužku). U některých vlaků je tato rezervace povinná (označení symbolem kola v rámečku). Do vlaků s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo je nutné rezervaci zakoupit vždy předem u pokladní přepážky ČD nebo v eShopu ČD. Rezervaci pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo lze zakoupit jako samotnou rezervaci pro jízdní kolo nebo jako místenku s rezervací místa pro jízdní kolo (místenka pro cestujícího a zároveň rezervace místa pro jízdní kolo). Tyto rezervace a místenky lze zakoupit zpravidla pouze do vozů 2. třídy, ve kterých jsou vyhrazená místa pro přepravu jízdních kol pod dohledem cestujícího. V některých vlacích mohou být vyhrazena místa pro přepravu kol i pro cestující 1. třídy.

Jako spoluzavazadlo nelze přepravit tandemové a vícemístné kolo.

Ceník přepravy spoluzavazadel

Spoluzavazadlo
Tarifní kilometry / pásmo Doklad pro zavazadlo
1 - 50 25 Kč
51 - 100 35 Kč
101 - 150 45 Kč
151 - 200 55 Kč
201 - 250 60 Kč
251 - 300 65 Kč
301 - 350 70 Kč
351 a více 75 Kč

Více o přepravě spoluzavazadel

Úschova během přepravy

Při využití služby Úschova během přepravy své jízdní kolo předáte přímo zaměstnanci ČD do označeného vozu ve vlaku. Při výstupu z vlaku si své kolo opět vyzvednete u zaměstnance ČD přímo u vlaku. Při přestupu na jiný vlak si překládku zavazadla do dalšího vlaku musí zajistit cestující sám. Hlavní výhodou služby Úschova během přepravy je, že si své kolo po dobu jízdy nemusíte hlídat (je pod dohledem průvodčího) a nemusíte si také hledat místo k sezení poblíž svého kola. Služba tedy funguje podobně jako úschovna na nádraží.

Služba úschova během přepravy je poskytována ve vlacích ČD, které jsou v jízdním řádu označeny symbolem kufru (případně kufru v kroužku nebo kufru v rámečku). Symbolem kufru je označen také služební vůz nebo oddíl, kde lze kolo nebo jiné zavazadlo uschovat.

Před uložením jízdního kola do úschovy během přepravy je třeba vždy odejmout všechny snadno odnímatelné součásti.

Cena za uložení kola v úschově během přepravy

Za každé přepravované jízdní kolo je třeba zaplatit cenu dokladu pro zavazadlo (cenu za přepravu spoluzavazadla) a k tomu jednorázové úschovné v úschově během přepravy. Jednorázové úschovné v úschově během přepravy se platí za každý vlak zvlášť a zakoupit lze předem u pokladny ČD (ode dne vyhlášení i v eShopu ČD) nebo přímo u průvodčího ve vlaku.

Úschova během přepravy Cena
jednorázové úschovné pro jeden vlak 10 Kč

Více o úschově během přepravy

S kolem po Praze

Na území hlavního města Prahy lze ve vlacích ČD zapojených do Pražské integrované dopravy (PID) přepravovat s jízdním dokladem PID jízdní kolo jako spoluzavazadlo zdarma. Pokud cestujete po Praze s jízdním dokladem ČD, za kolo zaplatíte poplatek za spoluzavazadlo. Zdarma lze s jízdním dokladem PID přepravit v Praze jízdní kolo i metrem, tramvají, lanovkou a přívozem, naopak použití cyklobusů je vždy zpoplatněno.

Rezervace místa pro jízdní kolo

U označených vlaků ČD je umožněna přeprava jízdních kol s možností rezervace místa pro jízdní kolo (symbol kolo v kroužku) nebo na základě povinné rezervace místa pro jízdní kolo (symbol kolo v rámečku). Do vlaků s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo je nutné rezervaci zakoupit vždy předem u pokladní přepážky ČD nebo v eShopu ČD. Rezervaci pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo lze zakoupit jako samotnou rezervaci pro jízdní kolo nebo jako místenku s rezervací místa pro jízdní kolo (místenka pro cestujícího a zároveň rezervace místa pro jízdní kolo). Tyto rezervace a místenky lze zakoupit zpravidla pouze do vozů 2. třídy, ve kterých jsou vyhrazená místa pro přepravu jízdních kol pod dohledem cestujícího. V některých vlacích mohou být vyhrazena místa pro přepravu kol i pro cestující 1. třídy. Rezervaci místa pro kolo je možné zakoupit v předprodeji až 60 dní předem. Prodej rezervací na vlaky s možnou rezervací místa pro jízdní kolo končí vždy 2 hodiny před odjezdem vlaku z výchozí stanice. Prodej rezervací na mezinárodní vlaky s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo končí zpravidla v době odjezdu vlaku z jeho výchozí stanice. Prodej rezervací na vnitrostátní vlaky s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo končí vždy v čase odjezdu vlaku z nástupní stanice cestujícího.

K rezervačnímu dokladu je třeba průvodčímu předložit přepravní doklad pro jízdní kolo.

Ceník rezervací pro jízdní kolo

Rezervační doklad Cenová úroveň ** Cena
U pokladny V eShopu ČD
Místenka SC 2. vozové třídy s rezervací pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo I. 0 Kč 0 Kč
II. 35 Kč 35 Kč
III. 70 Kč 70 Kč
IV. 100 Kč 100 Kč
V. 125 Kč 125 Kč
VI. 150 Kč 150 Kč
VII. 175 Kč 175 Kč
VIII. 200 Kč 200 Kč
IX. 250 Kč 250 Kč
Místenka 1. nebo 2. vozové třídy (dle typu vozu) s rezervací místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo 35 Kč 0 Kč*
Samostatná rezervace místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo
Ve vlacích číslo 780 – 795 a 6963 je možná pouze rezervace místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo, nelze do nich zakoupit místenku s rezervací místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo.
35 Kč 0 Kč*
Rezervace jednoho místa pro jízdní kolo v úschově během přepravy 35 Kč 0 Kč*
Poplatek za vyhrazení místa pro kolo jako spoluzavazadlo nebo v úschově během přepravy 20 Kč -
Poplatek za vyhrazení jednoho místa pro jízdní kolo jako spoluzavazadlo ve zvláštních / posilových vozech zavedených na základě objednávky cestujících 30 Kč -
Poplatek za vyhrazení jednoho místa pro jízdní kolo v úschově během přepravy ve zvláštních / posilových vozech zavedených na základě objednávky cestujících 50 Kč -

* Pokud není rezervace zakoupena společně s jízdenkou, činí cena rezervace 35 Kč.
** Cena místenky SC je závislá na dni nákupu místenky, dni jízdy, použitém vlaku a zbývajícím počtu volných míst.

S kolem v pendolinu

Ve vlacích SC Pendolino je v omezeném množství umožněna přeprava jízdních kol jako spoluzavazadlo s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo. Cena za rezervaci místa pro kolo je zahrnuta v ceně místenky SC.

Přehled symbolů pro přepravu zavazadel

přeprava spoluzavazadel (do vyčerpání kapacity)
přeprava spoluzavazadel s možností rezervace místa pro jízdní kolo a cestujícího, v některých vlacích pouze pro jízdní kolo
přeprava spoluzavazadel s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo a cestujícího, v některých vlacích pouze pro jízdní kolo
úschova během přepravy (do vyčerpání kapacity)
úschova během přepravy s možností rezervace místa pro jízdní kolo
úschova během přepravy s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo
přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je vyloučena

Tipy na výlet s kolem naleznete na www.cd.cz/zazitky a dále na webu www.ceskojede.cz.