Místenky, lůžkové a lehátkové lístky příplatky

Abyste měli jistotu, že budete cestovat pohodlně, můžete si zakoupit rezervaci místa:

Lůžkové a lehátkové příplatky je možné ve vnitrostátní přepravě zakoupit do vagonů Českých drah a Železničnej spoločnosti Slovensko.

Ceník rezervačních dokladů (ceník 3AB)

Prodej rezervačních dokladů je zahájen zpravidla 60 dnů před plánovaným odjezdem vlaku. Ukončení prodeje se liší v návaznosti na druhu rezervace a odbavovacím pracovišti následovně:

Druh rezervace ukončení prodeje
místenka pro vlaky kategorie railjet, EC, IC, EN, Ex, Rx, lůžka, lehátka 2 hodiny před pravidelným odjezdem vlaku z jeho výchozí stanice (vyjma vlaků EN 405, EN 456)
místenka pro vybrané vlaky R a Sp 2 hodiny před pravidelným odjezdem vlaku z jeho výchozí stanice
místenka pro vlaky railjet, SC, pro vlaky s povinnou rezervací a pro vlaky s místy s expresní rezervací a pro místa do ostatních vlaků R a Sp v době pravidelného odjezdu vlaku z nástupní stanice (ve vnitrostátní dopravě při zpoždění vlaku max. do 480 minut po jeho pravidelném odjezdu)

Skupiny cestujících 6 a více osob mohou využít objednávkový systém pro skupiny a mohou tak získat bezplatné místenky nebo vyhrazení míst ve vlaku. Více informací o cestě skupin.

Skupiny cestujících 6 osob a více, které nevyužily objednávkový systém pro přepravu skupin, si mohou u pokladní přepážky objednat vyhrazení míst ve 2. třídě ve vlacích nebo vozech, které nejsou zařazeny do rezervačního systému (nelze do nich zakoupit místenku) nejpozději 7 dnů před plánovaným dnem odjezdu. Za vyhrazení míst zaplatí poplatek 20 Kč za každé místo. Počet míst se musí rovnat počtu předložených jízdních dokladů. ČD si vyhrazují právo objednávku vyhrazení míst odmítnout, pokud ji nelze z provozních důvodů zabezpečit.

Rezervační doklad platí jen ve spojení s platným jízdním dokladem a jen do stanice, která je na něm uvedena.

Cestující ztrácí nárok na rezervované místo neobsadí-li jej do 15 minut po odjezdu vlaku z nástupní stanice uvedené na rezervačním dokladu. Přerušením jízdy platnost rezervačního dokladu končí ve stanici, kde byla jízda přerušena.

Podmínky pro použití rezervovaných míst k sezení

Podmínky pro použití rezervovaných míst v ubytovacích vozech

Rezervační pracoviště ČD

Žádosti na rezervace, které nemohou být vyřízeny přímo pokladní přepážkou ČD a na rezervace pro skupiny se zvláštními požadavky (firemní skupiny, skupiny s nadměrným počtem cestujících atp.) přijímá centrální rezervační pracoviště ČD.

Kontaknít údaje:

České dráhy,a.s.,
Odbor provozu osobní dopravy – oddělení rezervací,
Hybernská 1014/13,
Praha 110 00.
Tel.: 972241888 a 972241889, e-mail umika@gr.cd.cz.
Pracovní doba: 7:00 - 15:00.