Přepravní smlouva je uzavřena a dochází k jejímu plnění:

Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob vznikne mezi ČD a cestujícím závazkový právní vztah a cestující vyjadřuje souhlas s přepravními podmínkami vyhlášenými ve Smluvních přepravních podmínkách Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO), tarifními podmínkami vyhlášenými v Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (TR 10) nebo zveřejněnými ve vyhlášce Přepravního a tarifního věstníku (PTV), nebo s Pravidly pro nákup v eShop ČD a Pravidly a podmínky telefonického prodeje dokladů eTiket prostřednictvím Kontaktního centra ČD (služba TeleTiket).

Uplatnění práva z přepravní smlouvy

Právo z přepravní smlouvy můžete uplatnit u kterékoliv pokladní přepážky nebo na své náklady písemným podáním na adrese: České dráhy, a.s. – OPT Olomouc, oddělení podílování, odúčtování a urovnání vztahů, Vídeňská 15, 772 11 Olomouc. V případě převzetí originálů předmětných jízdních dokladů obdrží cestující potvrzení.