Platnost od 11.12.2011

Odškodnění cestujících za zpoždění a nepohodlí

Zpoždění vlaku

ČD odškodňují cestující ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě a Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou osobní dopravu (SPPO) při zpoždění vlaku dle dále uvedených pravidel.

Jaké odškodnění dostanete?

nebo jednorázové odškodnění pro držitele jízdenky IN 100 ve výši:

Cestující má právo na přiměřenou náhradu nákladů za ubytování do výše 500 Kč na osobu v případě, pokud odmítne využít svého práva na dokončení cesty alternativním způsobem (např. taxislužby).

Jak uplatnit nárok na odškodnění?

1. krok - Vyplňte formulář žádosti o odškodnění (získáte zde nebo u pokladní přepážky ČD) a přiložte k němu originály všech dokladů. Držitelé jízdenky IN 100 přiloží originál potvrzení o zpoždění vlaku vystaveného průvodčím a kopii lícové strany své In Karty.
Žádost o odškodnění (45 kB)

2. krok - Odevzdejte vyplněný formulář žádosti do šesti měsíců  od prvního dne platnosti jízdního dokladu u pokladní přepážky ČD nebo přímo zašlete na adresu:  České dráhy, a.s. – OPT Olomouc, oddělení podílování, odúčtování a urovnání vztahů, Vídeňská 15, 772 11 Olomouc.

Žádost bude vyřízena do 1 měsíce od jejího podání, a to buď zasláním dobropisu na adresu cestujícího, nebo zamítnutí žádosti s řádným vysvětlením a zdůvodněním.

Neplnění vybraných standardů

Pokud nebyly ve vlaku kategorie R, Ex, IC, EC, SuperCity, railjet dodrženy následující standardy, má cestující nárok na jednorázový doklad odškodnění ve výši 30 Kč, který vystaví průvodčí přímo ve vlaku, a lze jej použít k úhradě dalších služeb Českých drah.

Dobropis vystavený jako odškodnění za neplnění vybraných standardů lze rovněž použít v jídelním nebo bistro voze, kde je služba zajišťována společností JLV, a.s., a to pouze ve vlaku, ve kterém byl vystaven k:

Kam se můžete obrátit s dalšími dotazy?

Výňatek z SPPO o odškodnění cestujících ve vnitrostátní přepravě - platný k 14.6.2015 (27 kB)