Platnost od 14.12.2014

Kupte si Zpáteční jízdenku, tedy „obousměrnou“ jízdenku pro cestu tam i zpět, a ušetříte...

Zpáteční sleva


 
  • sleva 5 % ve srovnání s nákupem dvou jednosměrných jízdenek
  • jednoduchý nákup
  • Zpáteční jízdenka platí až do 24:00 hodin druhého dne

Zpáteční jízdenku nabízíme cestujícím, kteří cestují za Obyčejné jízdné, za zvláštní jízdné (tj. děti v 1. a 2. třídě, důchodci ve 2. třídě, žáci ve 2. třídě a držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P ve 2.třídě), se Slevou pro důchodce nebo se Skupinovou jízdenkou.

Nárok na slevu Zpáteční jízdenka se nijak neprokazuje, není tedy třeba žádný slevový průkaz. Děti od 10 do 15 let, žáci, důchodci a držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P získají Zpáteční jízdenku za sníženou cenu. Tito cestující pak musí pro získání snížené ceny Zpáteční jízdenky předložit příslušné slevové průkazy:

  • děti od 10 do 15 let prokazují nárok na sníženou cenu Zpáteční jízdenky jakýmkoliv oficiálním průkazem s fotografií a datumem narození
  • žáci prokazují nárok na sníženou cenu Zpáteční jízdenky platným žákovským průkazem
  • důchodci prokazují nárok na sníženou cenu Zpáteční jízdenky průkazem pro důchodce (průkaz na zvláštní jízdné), cestující starší 70 let mohou nárok prokázat pouze občanským průkazem nebo cestovním pasem (nebo průkazem o povolení trvalého pobytu pro cizince)
  • držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P prokazují nárok na sníženou cenu Zpáteční jízdenky průkazem ZTP nebo ZTP/P

Cestující s In Kartou s aplikací IN 25 nebo IN Senior získají slevu 25 % ze zpátečního jízdného, s aplikací IN 50 pak získají slevu 50 % ze zpátečního jízdného.

Zpáteční jízdenka platí do 24:00 hodin druhého dne. Cestu TAM je nutné nastoupit v první den platnosti, cesta ZPĚT může být uskutečněna kdykoliv v době platnosti jízdenky.

Plzeň hl.n. - Klatovy a zpět (2 x 48 km), 2. třída:

  • Zpáteční jízdenka pro dospělého ... 141 Kč
  • Zpáteční jízdenka pro dítě ... 70 Kč
  • Zpáteční jízdenka pro důchodce ... 106 Kč
  • Zpáteční jízdenka ZTP nebo ZTP/P ... 34 Kč
  • Zpáteční jízdenka pro žáka od 15 do 26 let ... 84 Kč
  • zákaznická Zpáteční jízdenka s IN 25 pro dospělého ... 106 Kč
  • zákaznická Zpáteční jízdenka s IN 25 pro dítě ... 53 Kč
  • zákaznická Zpáteční jízdenka s IN 50 pro dospělého ... 71 Kč

Koupím-li si Zpáteční jízdenku na pátek, mohu jet ZPĚT v neděli?
Ne. Zpáteční jízdenka platí do 24:00 hodin druhého dne, tedy v tomto případě do půlnoci ze soboty na neděli.

Koupila jsem si Zpáteční jízdenku z Olomouce do Prahy. Nakonec mě ale do Prahy vezla kamarádka autem. Mohu se na tuto jízdenku vrátit ZPĚT z Prahy do Olomouce, když jsem cestu TAM neabsolvovala?
Ano. Využití Zpáteční jízdenky pro cestu ZPĚT není podmíněno jejím použitím pro cestu TAM.