Platnost od 14.12.2014

Pojeďte vlakem do školy! Vlaky Českých drah cestujete bezpečně, pohodlně a ještě ušetříte...

Zvláštní jízdné pro žáky od 15 do 26 let


 
 • zvýhodněné jízdné pro dojíždění do školy se žákovským průkazem
 • žákovské jízdenky lze využívat po dobu školního roku - každoročně od 1. 9. do 30. 6.
 • levnější zpáteční jízdenky
 • levnější týdenní, měsíční a čtvrtletní jízdenky
 • další možná sleva s In Kartou
 • lze využít ve všech vlacích ČD ve 2. třídě

Žákovské jízdenky

Žákovské jízdenky dle ceníku zvláštního jízdného pro žáky do 15 let mohou využít žáci a studenti ve věku od 15 do 26 let všech škol, kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia.

Žáci středních škol mohou využívat výhod žákovského jízdného od 1. září do 30. června, přičemž žákovský průkaz lze ověřit maximálně na dobu platnosti 10 měsíců (nejpozději do 30. 6. daného školního roku), studenti vysokých škol mohou využívat výhod žákovského jízdného nejdéle do 31. října daného akademického roku, přičemž žákovský průkaz lze ověřit maximálně na dobu platnosti 12 měsíců (nejpozději do 31. 10. daného akademického roku). Slevu nelze uplatnit v červenci a srpnu.

Žákovské jízdné se poskytuje pouze ve 2. třídě, a to k dojíždění:

 • ze stanice v ČR místně nebo časově nejbližší místu trvalého bydliště žáka nebo místu internátu/koleje, nebo z pohraničního přechodového bodu, který si žák určí (v případě trvalého bydliště v zahraničí)
 • do stanice místně nebo časově nejbližší sídlu školy nebo místu internátu/koleje, nebo do pohraničního přechodového bodu, který si žák určí (v případě studia v zahraničí)
 • vždy směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším (popř. pro část tohoto úseku při použití více dopravců) a zpět

Žákovský průkaz

Nárok na žákovské jízdné se prokazuje žákovským průkazem. Tiskopis žákovského průkazu je možné zakoupit u pokladní přepážky za 2 Kč. Na tomto tiskopise:

 • vyplní žák (zákonný zástupce): jméno, příjmení, datum narození, v kolonce ,,Z" uvede místo trvalého pobytu nebo místo internátu/koleje, včetně příslušného okresu uvedeného v závorce (při nedostatku místa se záznam provede v kolonce ,,Razítko a záznamy dopravce"), v případě trvalého bydliště v zahraničí se do kolonky ,,Z" uvede pouze pohraniční přechodový bod, který si žák určí; v kolonce ,,Do" uvede místo školy nebo místo internátu/koleje, při studiu v zahraničí se do kolonky ,,Do" uvede pouze pohraniční přechodový bod, který si žák určí
 • vyplní škola na lícové straně: platnost průkazu, vyškrtne křížem symbol ,,pracovní dny" (u staršího žlutomodrého vzoru průkazu) nebo ponechá symbol ,,so/ne" (u nového oranžového vzoru průkazu) pokud žák nedojíždí denně na školní nebo praktické vyučování, na rubové straně: název a místo sídla školy nebo místo konání praktického vyučování, údaj o trvání školního roku, případně vyznačí dny v týdnu kdy probíhá výuka, pokud neprobíhá denně, razítko školy (v případě studia v zahraničí nebo stipendia na zahraniční škole razítko zahraniční školy) a podpis
 • doplní dopravce na lícové straně: datum platnosti (pokud toto datum nevyplní škola), hologram na žákovské průkazy, staniční razítko, podpis a samolepící štítek

Vyplněný tiskopis za 50 Kč u pokladní přepážky potvrdíme na základě předložení osobního dokladu vydaného orgánem státní správy a fotografie s rovnými nebo zaoblenými rohy o rozměrech 35 x 45 mm, která zobrazuje skutečnou současnou podobu žáka a není vystřižena z jiné fotografie.

Další sleva s In Kartou

Pro ještě levnější cestování můžete kombinovat žákovský průkaz a In Kartu s aplikací IN 25 nebo IN 50, díky tomu získáte slevu 25 % ze zvláštního jízdného pro žáky 15 - 26 let. Cesta do školy tedy může být s In Kartou levnější o dalších 25 %. Slevu lze využít pro nákup jednotlivých jízdenek i pro týdenní, měsíční nebo čtvrtletní žákovské traťové jízdenky.

Více o In Kartě

 • jízdné pro žáka od 15 do 26 let Jaroměř - Hradec Králové hl.n. (17 km) ... 19 Kč
 • jízdné pro žáka od 15 do 26 let Jaroměř - Hradec Králové hl.n. s aplikací IN 25 nebo IN 50 na In Kartě (17 km) ... 14 Kč
 • jízdné pro žáka od 15 do 26 let Vsetín - Praha hl.n. (346 km) ... 281 Kč
 • jízdné pro žáka od 15 do 26 let Vsetín - Praha hl.n. s aplikací IN 25 nebo IN 50 na In Kartě (346 km) ... 211 Kč
 • zpáteční jízdenka pro žáka od 15 do 26 let Břeclav - Brno hl.n. a zpět (59 km) ... 101 Kč
 • zpáteční jízdenka pro žáka od 15 do 26 let Břeclav - Brno hl.n. a zpět s aplikací IN 25 nebo IN 50 na In Kartě (59 km) ... 76 Kč
 • týdenní obousměrná jízdenka pro žáka od 15 do 26 let Děčín hl.n. - Ústí nad Labem hl.n. (23 km) ... 192 Kč
 • týdenní obousměrná jízdenka pro žáka od 15 do 26 let Děčín hl.n. - Ústí nad Labem hl.n. s aplikací IN 25 nebo IN 50 na In Kartě (23 km) ... 144 Kč

Mají držitelé žákovského průkazu levnější místenky?
Ne.

Ušetřím při dojíždění do školy s In Kartou?
Ano, pro cestu do školy můžete využít kombinaci žákovského průkazu a In Karty a aplikací IN 25 nebo IN 50. Za cestu do školy tak zaplatíte zvláštní jízdné pro žáky 15 - 26 let se slevou 25 %. Slevu lze využít pro nákup jednotlivých jízdenek i pro týdenní, měsíční nebo čtvrtletní žákovské traťové jízdenky.

Získám s aplikací IN 50 na In Kartě slevu 50 % na žákovské jízdenky?
Ne. Použití žákovského průkazu lze kombinovat s aplikací IN 25 nebo IN 50 na In Kartě. V obou případech je ale sleva ze zvláštního jízdného pro žáky shodná ve výši 25 %.

Je možné cestovat za žákovské jízdné o letních prázdninách? V červenci totiž ještě mívám zkoušky.
Ne. V červenci a srpnu sleva neplatí.

Mohu cestovat za žákovské jízdné i při studiu v zahraničí?
Ano. Při studiu v zahraničí uvedete do žákovského průkazu v kolonce ,,Do" pohraniční přechodový bod, který si sám určíte v závislosti na místě trvalého bydliště v ČR a místě školy v zahraničí. Při cestě do zahraničí si budete zakupovat jízdenky za žákovské jízdné do pohraničního přechodového bodu. Při cestě ze zahraničí si pak můžete zakoupit jízdenky se slevou pro žáky z pohraničního přechodového bodu přímo u pokladny v zahraničí. Přechodovým bodem může být i letiště a v tom případě se do kolonky ,,Do" uvede město, ve kterém leží letiště.

Mohu jako cizí státní příslušník studující v ČR využít žákovské jízdné?
Ano, pro cestu mezi trvalým bydlištěm v zahraničí a školou v ČR můžete cestovat na území ČR za žákovské jízdné za stejných podmínek jako žáci s trvalým bydlištěm v ČR. V žákovském průkazu v kolonce ,,Z" uvedete pohraniční přechodový bod, který si sám určíte v závislosti na místě trvalého bydliště v zahraničí a místě školy v ČR. Jízdenku se slevou pro žáky z pohraničního přechodového bodu si můžete koupit při cestě do ČR přímo u pokladny v zahraničí.