Platnost od 14.12.2014

Pojeďte vlakem do školy! Vlaky Českých drah cestujete bezpečně, pohodlně a ještě ušetříte...

Zvláštní jízdné pro žáky do 15 let


 
 • zvýhodněné jízdné pro dojíždění do školy se žákovským průkazem
 • žákovské jízdenky lze využívat po dobu školního roku - každoročně od 1. 9. do 30. 6.
 • levnější zpáteční jízdenky
 • levnější týdenní, měsíční a čtvrtletní jízdenky
 • další možná sleva s In Kartou
 • lze využít ve všech vlacích ČD ve 2. třídě

Žákovské jízdenky

Žákovské jízdenky dle ceníku zvláštního jízdného pro žáky do 15 let mohou využít žáci ve věku 6 až 15 let, kteří navštěvují v rámci povinné školní docházky základní školu nebo navštěvují střední či speciální školu v denní nebo prezenční formě, a to na území ČR nebo v zahraničí.

Žákovské jízdné se poskytuje pouze ve 2. třídě, a to k dojíždění:

 • ze stanice v ČR místně nebo časově nejbližší místu trvalého bydliště žáka nebo místu internátu, nebo z pohraničního přechodového bodu, který si žák určí (v případě trvalého bydliště v zahraničí)
 • do stanice místně nebo časově nejbližší sídlu školy nebo místu internátu, nebo do pohraničního přechodového bodu, který si žák určí (v případě studia v zahraničí)
 • vždy směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším (popř. pro část tohoto úseku při použití více dopravců) a zpět

Žákovský průkaz

Nárok na žákovské jízdné se prokazuje žákovským průkazem. Tiskopis žákovského průkazu je možné zakoupit u pokladní přepážky za 2 Kč. Na tomto tiskopise:

 • vyplní žák (zákonný zástupce): jméno, příjmení, datum narození, v kolonce ,,Z" uvede místo trvalého pobytu nebo místo internátu, včetně příslušného okresu uvedeného v závorce (při nedostatku místa se záznam provede v kolonce ,,Razítko a záznamy dopravce"), v případě trvalého bydliště v zahraničí se do kolonky ,,Z" uvede pouze pohraniční přechodový bod, který si žák určí; v kolonce ,,Do" uvede místo školy nebo místo internátu, při studiu v zahraničí se do kolonky ,,Do" uvede pouze pohraniční přechodový bod, který si žák určí
 • vyplní škola na lícové straně: platnost průkazu, vyškrtne křížem symbol ,,pracovní dny" (u staršího žlutomodrého vzoru průkazu) nebo ponechá symbol ,,so/ne" (u nového oranžového vzoru průkazu) pokud žák nedojíždí denně na školní nebo praktické vyučování, na rubové straně: název a místo sídla školy nebo místo konání praktického vyučování, údaj o trvání školního roku, případně vyznačí dny v týdnu kdy probíhá výuka, pokud neprobíhá denně, razítko školy (v případě studia v zahraničí nebo stipendia na zahraniční škole razítko zahraniční školy) a podpis
 • doplní dopravce na lícové straně: datum platnosti, pokud toto datum nevyplní škola, hologram na žákovské průkazy, staniční razítko, podpis a samolepící štítek

Vyplněný tiskopis za 50 Kč u pokladní přepážky potvrdíme na základě předložení osobního dokladu vydaného orgánem státní správy (žáci do 15 let předloží např. rodný list) a fotografie s rovnými nebo zaoblenými rohy o rozměrech 35 x 45 mm, která zobrazuje skutečnou současnou podobu žáka a není vystřižena z jiné fotografie.

Slevu na žákovský průkaz lze uplatnit každoročně od 1. 9. do 30. 6.

Další sleva s In Kartou

Pro ještě levnější cestování můžete kombinovat žákovský průkaz a In Kartu s aplikací IN 25, díky tomu získáte slevu 25 % ze zvláštního jízdného pro žáky do 15 let. Cesta do školy tedy může být s In Kartou levnější o dalších 25 %. Slevu lze využít pro nákup jednotlivých jízdenek i pro týdenní, měsíční nebo čtvrtletní žákovské traťové jízdenky. Kombinaci žákovského průkazu a In Karty lze použít pouze v trase nebo části trasy uvedené na žákovském průkazu.

Více o In Kartě

 • jízdné pro žáka do 15 let Hamry nad Sázavou - Žďár nad Sázavou (4 km) ... 5 Kč
 • jízdné pro žáka do 15 let Hamry nad Sázavou - Žďár nad Sázavou s aplikací IN 25 na In Kartě (4 km) ... 4 Kč
 • zpáteční jízdenka pro žáka do 15 let Pardubice hl.n. - Hradec Králové hl.n. a zpět (22 km) ... 27 Kč
 • zpáteční jízdenka pro žáka do 15 let Pardubice hl.n. - Hradec Králové hl.n. a zpět s aplikací IN 25 na In Kartě (22 km) ... 20 Kč
 • týdenní obousměrná jízdenka pro žáka do 15 let Pečky - Kolín (14 km) ... 80 Kč
 • týdenní obousměrná jízdenka pro žáka do 15 let Pečky - Kolín s aplikací IN 25 na In Kartě (14 km) ... 60 Kč

Mají držitelé žákovského průkazu levnější místenky?
Ne.

Ušetřím při dojíždění do školy s In Kartou?
Ano, pro cestu do školy můžete využít kombinaci žákovského průkazu a In Karty a aplikací IN 25. Za cestu do školy tak zaplatíte zvláštní jízdné pro žáky do 15 let se slevou 25 %. Slevu lze využít pro nákup jednotlivých jízdenek i pro týdenní, měsíční nebo čtvrtletní žákovské traťové jízdenky.

Je možné cestovat za žákovské jízdné o letních prázdninách?
Ne. V červenci a srpnu sleva neplatí.

Mohu cestovat za žákovské jízdné i při studiu v zahraničí?
Ano. Při studiu v zahraničí uvedete do žákovského průkazu v kolonce ,,Do" pohraniční přechodový bod, který si sám určíte v závislosti na místě trvalého bydliště v ČR a místě školy v zahraničí. Při cestě do zahraničí si budete zakupovat jízdenky za žákovské jízdné do pohraničního přechodového bodu. Při cestě ze zahraničí si pak můžete zakoupit jízdenky se slevou pro žáky z pohraničního přechodového bodu přímo u pokladny v zahraničí. Přechodovým bodem může být i letiště a v tom případě se do kolonky ,,Do" uvede město, ve kterém leží letiště.

Mohu jako cizí státní příslušník studující v ČR využít žákovské jízdné?
Ano, pro cestu mezi trvalým bydlištěm v zahraničí a školou v ČR můžete cestovat na území ČR za žákovské jízdné za stejných podmínek jako žáci s trvalým bydlištěm v ČR. V žákovském průkazu v kolonce ,,Z" uvedete pohraniční přechodový bod, který si sám určíte v závislosti na místě trvalého bydliště v zahraničí a místě školy v ČR. Jízdenku se slevou pro žáky z pohraničního přechodového bodu si můžete koupit při cestě do ČR přímo v pokladně v zahraničí.