Platnost od 14.12.2014

Vyšší věk znamená nižší jízdné. Důchodci cestují vlakem se slevou 25 %...

Zvláštní jízdné pro důchodce


 
 • sleva 25 % z Obyčejného jízdného a Zpáteční jízdenky
 • platí ve všech vlacích ČD ve 2. třídě

Nárok na slevu pro důchodce mají osoby:

 • pobírající starobní důchod
 • pobírající plný invalidní důchod
 • starší 60 let pobírající vdovský nebo vdovecký důchod

Pro získání slevy pro důchodce je třeba:

 • průkaz pro důchodce (průkaz na zvláštní jízdné), který vám vystavíme na počkání u pokladní přepážky za 50 Kč na základě předložení potřebných náležitostí - fotografie průkazového formátu (35 x 45 mm); občanský průkaz, cestovní pas nebo průkaz o povolení k pobytu pro cizince; "Rozhodnutí o přiznání důchodu" nebo ústřižek poštovní poukázky pro příjemce: "Důchody - výplatní doklad" nebo potvrzení o pobírání důchodu
 • nebo u cestujících starších 70 let stačí občanský průkaz členské země Evropské unie, cestovní pas nebo průkaz o povolení k pobytu pro cizince

Při častějším cestování vlakem se vám vyplatí zakoupení In Karty s aplikcí IN 50, kterou pro důchodce prodáváme za zvýhodněnou cenu.
Více o IN 50

Důchodci starší 70 let si mohou zakoupit In Kartu se síťovou jízdenkou IN Senior a výhodně cestovat vlaky Českých drah.
Více o IN Senior

 • jízdenka pro důchodce z Kladna do Rakovníka (42 km) ... 50 Kč
 • jízdenka pro důchodce z Přerova do Brna hl.n. (88 km) ... 95 Kč

Mají důchodci levnější také místenky?
Ne.

Může mít i důchodce In Kartu?
Ano, v případě, kdy bude mít důchodce In Kartu s aplikací IN 50 (pro důchodce ji nabízíme za zvýhodněnou cenu), získá 50% slevu ze Základního jízdného nebo Zpáteční jízdenky. Pokud má na In Kartě i aplikaci Rail plus, získá navíc slevu na mezinárodní jízdenky. Cestující starší 70 let mohou cestovat navíc bezplatně osobními a spěšnými vlaky, pokud si pořídí In Kartu s aplikací IN Senior.

Co potřebuji pro vyřízení průkazu na slevu jízdného?
Průkaz pro důchodce (průkaz na zvláštní jízdné) vám vystavíme u pokladní přepážky na základě předložení:

 • fotografie průkazového formátu (35 x 45 mm)
 • občanského průkazu, cestovního pasu nebo průkazu o povolení k pobytu pro cizince
 • "Rozhodnutí o přiznání důchodu" nebo ústřižku poštovní poukázky pro příjemce: "Důchody - výplatní doklad" nebo potvrzení o pobírání důchodu

Jak dlouho platí průkaz pro důchodce?
Průkaz pro invalidního důchodce, kterému byla přiznána invalidita 3. stupně, lze vystavit maximálně na dva roky ode dne ověření, nejdéle však do věku 65 let, prodloužení platnosti průkazu není možné.
Průkazy pro ostatní důchodce platí bez časového omezení.

Může jízdné pro důchodce využít i cizí státní příslušník?
Ano, pro zahraniční důchodce platí stejné podmínky jako pro české občany. Pokud je důchod vyplácen v zahraničí, předloží žadatel o průkaz na zvláštní jízdné potvrzení o pobírání důchodu přeložené do českého jazyka a úředně ověřené. Překlad do českého jazyka není třeba u potvrzení o pobírání důchodu vystavených ve slovenském jazyce.