Platnost od 1.4.2015

Mezi vybranými městy si můžete zakoupit speciální Akční jízdenky za velmi výhodné ceny...

ČD Promo


 
 • výhodná cena jízdenky mezi vybranými městy i bez slevového průkazu
 • další sleva s In Kartou (se slevou IN 25, IN 50 nebo IN senior)
 • sleva pro žáky, studenty (žáci a studenti získají ještě výhodnější cenu při kombinaci žákovského průkazu a slevy na In Kartě), důchodce, děti a držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P
 • jednorázové akční ceny jízdenek vyhlašované pro vybrané trasy
 • pro jednotlivé relace mohou být vyhlášeny speciální zvýhodněné podmínky (např. SuperAkční jízdenka vázaná na konkrétní vlak)

 

Akční jízdenky v prodeji:

 • Akční/SuperAkční jízdenka Praha - Ostravsko / Zlín
 • Akční jízdenka Praha - Brno
 • Akční jízdenka Praha - Hradec Králové
 • Akční jízdenka Praha - Plzeň
 • Akční jízdenka Praha - České Budějovice
 • Akční jízdenka Brno - Olomouc
 • Akční jízdenka Brno - Prostějov
 • Akční jízdenka Brno - Uherské Hradiště
 • Akční jízdenka Brno - Zlín

Společné podmínky

 • Cena Akční jízdenky, výše slevy, vozová třída a vybrané relace jsou vždy stanoveny při vyhlášení akce a mohou se pro jednotlivé akce lišit.
 • Akční jízdenka může být jednosměrná nebo zpáteční pro konkrétní relaci dle vyhlášených podmínek.
 • Standardně lze Akční jízdenky zakoupit u pokladních přepážek, v eShopu ČD, u průvodčího ve vlaku (ve stanici s otevřenou pokladní přepážkou ČD je při nákupu jízdenky u průvodčího účtována navíc manipulační přirážka za odbavení ve vlaku) nebo pomocí služby TeleTiket (zprostředkovaný nákup jízdenky po telefonu). Místa, kde lze zakoupit Akční jízdenku mohou být při vyhlášení podmínek akce omezeny.
 • Akční jízdenku je možné zakoupit vždy pouze do vyprodání stanoveného kontingentu (počtu) jízdenek na vyhlášenou akci a den. Velikost kontingentu pro jednotlivé relace se nezveřejňuje.
 • Akční jízdenku pro 2. třídu lze použít v 1. třídě ve spojení s časovým doplatkem do 1. třídy na In Kartě. Je také možné doplatit rozdíl mezi jízdným v 1. třídě a cenou předložené Akční jízdenky v celé trase, a to i pro každý směr zvlášť. Doplatek do 1. třídy pouze v části trasy není možný.
 • Akční jízdenku je možné použít pouze po stanovené trase. Při jízdě oklikou doplatí cestující rozdíl mezi jízdným po delší trase a cenou předložené Akční jízdenky. Doplatek při jízdě za původní cílovou stanici není k Akční jízdence možný.
 • Jednosměrná Akční jízdenka pro vzdálenost do 50 km platí do 6:00 hodin následujícího dne po prvním dni platnosti. Jednosměrná Akční jízdenka pro vzdálenost větší než 50 km nebo zpáteční Akční jízdenka platí vždy do 24:00 hodin následujícího dne po prvním dni platnosti.
 • Jízdenku je možné vrátit nebo vyměnit nejpozději v den odjezdu za podmínek stanovených Smluvními přepravními podmínkami ČD.

Akční nebo SuperAkční jízdenka Praha - Ostravsko / Zlín

 • Na Akční jízdenku Praha – Ostravsko / Zlín lze cestovat mezi stanicemi (v závorce je uvedena zkratka stanice použitá v ceníku): Praha hl.n./Praha-Smíchov/Praha-Libeň (PHA), Pardubice hl.n. (PCE), Zábřeh na Moravě (ZBM), Olomouc hl.n. (OL), Hranice na Moravě (HNM), Ostrava hl.n./Ostrava-Svinov/Ostrava-Vítkovice/Ostrava-Stodolní (OVA), Havířov (HV), Frýdek-Místek (FM), Studénka/Příbor/Kopřivnice (ST), Nový Jičín město/Suchdol nad Odrou (NJ), Opava východ/Opava západ (OPA), Bohumín (BOH), Karviná hl.n. (KAR), Český Těšín (ČET), Třinec (trzyniec)/Třinec centrum (TŘC), Návsí (Nawsie) (NVS), Šumperk (ŠU), Prostějov (PJ), Přerov (PV), Kroměříž (KM) a Otrokovice/Zlín střed (ZL), Uherské Hradiště, Staré město u Uh. Hradiště (UH).
 • Ze stanic Návsí (Nawsie), Třinec (Trzyniec) / Třinec centrum, Český Těšín, Havířov a Frýdek-Místek jsou jízdenky směrovány vždy přes stanici Ostrava hl. n.
 • Akční jízdenka Praha - Ostravsko / Zlín se prodává pouze pro 2. třídu jako jednosměrná nebo zpáteční. Zpáteční jízdenka má cenu ve výši maximálně dvojnásobku ceny jednosměrné akční jízdenky nebo nejvýše cenu zpáteční jízdenky pro příslušnou kategorii cestujícího dle tarifu TR 10.
 • Pro žáky a studenty, děti, důchodce, držitele průkazů ZTP a ZTP/P, držitele In Karty se slevou IN 25, IN 50 nebo IN Senior jsou stanoveny zvláštní zvýhodněné ceny Akční jízdenky Praha - Ostravsko / Zlín. Žáci a studenti mohou využít kombinaci žákovského průkazu a slevy IN 25 nebo IN 50 na In Kartě (pro danou trasu musí mít platný žákovský průkaz).
 • a) Nákup Akční jízdenky Praha - Ostravsko / Zlín je možný v eShopu ČD, prostřednictvím služby TeleTiket na telefonním čísle 840 112 113, u kterékoliv pokladní přepážky ČD a u průvodčího ve vlaku (ve stanici s otevřenou pokladní přepážkou ČD je při nákupu jízdenky u průvodčího účtována navíc manipulační přirážka za odbavení ve vlaku).
 • b) Akční jízdenky s vazbou na konkrétní povinný vlak (SuperAkční) lze zakoupit od 7.7.2015 pouze jako eTiket (na eShop ČD, v mobilní aplikaci (v nejnovější verzi)  a prostřednictvím služby TeleTiket).
 • Akční jízdenku Praha - Ostravsko / Zlín lze zakoupit i v předprodeji.
 • Nabídka Akční jízdenka Praha - Ostravsko / Zlín platí do odvolání.

Podmínky Akční/SuperAkční jízdenky Praha - Ostravsko / Zlín platné od 7. 7. 2015 (469 kB)

Akční jízdenka Praha - Brno

 • Na akční jízdenku Praha - Brno lze cestovat mezi stanicemi Praha hl.n. a Brno hl.n. přes Českou Třebovou (jízdenka neplatí ve vlacích jedoucích přes Havlíčkův Brod).
 • Akční jízdenka Praha - Brno se prodává pouze pro 2. třídu jako jednosměrná nebo zpáteční. Zpáteční jízdenka má dvojnásobnou cenu jízdenky jednosměrné.
 • Pro žáky a studenty, děti, důchodce, držitele průkazů ZTP a ZTP/P, držitele In Karty se slevou IN 25, IN 50 nebo IN Senior jsou stanoveny zvláštní zvýhodněné ceny Akční jízdenky Praha - Brno. Žáci a studenti mohou využít kombinaci žákovského průkazu a slevy IN 25 nebo IN 50 na In Kartě (pro danou trasu musí mít platný žákovský průkaz).
 • Nákup Akční jízdenky Praha - Brno je možný v eShopu ČD, prostřednictvím služby TeleTiket na telefonním čísle 840 112 113, u pokladní přepážky ČD ve všech železničních stanicích začínajících názvem Praha nebo Brno s tím, že v Brně lze zakoupit i jízdenky pro směr Praha – Brno a v Praze pro směr Brno – Praha. Jízdenky lze také zakoupit u průvodčího ve vlaku (ve stanici s otevřenou pokladní přepážkou ČD je při nákupu jízdenky u průvodčího účtována navíc manipulační přirážka za odbavení ve vlaku).
 • Akční jízdenku Praha - Brno lze zakoupit i v předprodeji.
 • Nabídka Akční jízdenka Praha - Brno platí do odvolání.

Podmínky Akční jízdenky Praha - Brno platné od 3.1.2014 (32 kB)

Akční jízdenka Praha - Hradec Králové

 • Na akční jízdenku Praha - Hradec Králové lze cestovat mezi stanicemi Praha hl.n./Praha-Vysočany a Hradec Králové hl.n. přes Poděbrady. Akční jízdenka Praha - Hradec Králové neplatí ve vlacích jedoucích přes Pardubice hl.n.
 • Akční jízdenka Praha - Hradec Králové se prodává pouze pro 2. třídu jako jednosměrná nebo zpáteční. Zpáteční jízdenka má dvojnásobnou cenu jízdenky jednosměrné.
 • Pro žáky a studenty, děti, důchodce, držitele průkazů ZTP a ZTP/P, držitele In Karty se slevou IN 25, IN 50 nebo IN Senior jsou stanoveny zvláštní zvýhodněné ceny Akční jízdenky Praha - Hradec Králové. Žáci a studenti mohou využít kombinaci žákovského průkazu a slevy IN 25 nebo IN 50 na In Kartě (pro danou trasu musí mít platný žákovský průkaz).
 • Nákup Akční jízdenky Praha - Hradec Králové je možný v eShopu ČD, prostřednictvím služby TeleTiket na telefonním čísle 840 112 113, u pokladní přepážky ČD ve všech železničních stanicích začínajících názvem Praha nebo Hradec Králové s tím, že v Hradci Králové lze zakoupit i jízdenky pro směr Praha – Hradec Králové a v Praze pro směr Hradec Králové – Praha. Jízdenky lze také zakoupit u průvodčího ve vlaku (ve stanici s otevřenou pokladní přepážkou ČD je při nákupu jízdenky u průvodčího účtována navíc manipulační přirážka za odbavení ve vlaku).
 • Akční jízdenku Praha - Hradec Králové lze zakoupit i v předprodeji.
 • Nabídka Akční jízdenka Praha - Hradec Králové platí do odvolání.

Podmínky Akční jízdenky Praha - Hradec Králové platné od 3.1.2014 (32 kB)

Akční jízdenka Praha - Plzeň

 • Na akční jízdenku Praha - Plzeň lze cestovat mezi stanicemi Praha hl.n./Praha-Smíchov a Plzeň hl.n. přes Karlštejn a Chrást u Plzně.
 • Akční jízdenka Praha - Plzeň se prodává pouze pro 2. třídu jako jednosměrná nebo zpáteční. Zpáteční jízdenka má dvojnásobnou cenu jízdenky jednosměrné.
 • Pro žáky a studenty, děti, důchodce, držitele průkazů ZTP a ZTP/P, držitele In Karty se slevou IN 25, IN 50 nebo IN Senior jsou stanoveny zvláštní zvýhodněné ceny Akční jízdenky Praha - Plzeň. Žáci a studenti mohou využít kombinaci žákovského průkazu a slevy IN 25 nebo IN 50 na In Kartě (pro danou trasu musí mít platný žákovský průkaz).
 • Nákup Akční jízdenky Praha - Plzeň je možný v eShopu ČD, prostřednictvím služby TeleTiket na telefonním čísle 840 112 113, u pokladní přepážky ČD ve všech železničních stanicích začínajících názvem Praha nebo Plzeň s tím, že v Plzni lze zakoupit i jízdenky pro směr Praha – Plzeň a v Praze pro směr Plzeň – Praha. Jízdenky lze také zakoupit u průvodčího ve vlaku (ve stanici s otevřenou pokladní přepážkou ČD je při nákupu jízdenky u průvodčího účtována navíc manipulační přirážka za odbavení ve vlaku).
 • Akční jízdenku Praha - Plzeň lze zakoupit i v předprodeji.
 • Nabídka Akční jízdenka Praha - Plzeň platí do odvolání.

Podmínky Akční jízdenky Praha - Plzeň platné od 3.1.2014 (31 kB)

Akční jízdenka Praha - České Budějovice

 • Na akční jízdenku Praha - České Budějovice lze cestovat mezi stanicemi Praha hl.n./Praha-Vršovice a České Budějovice přes Tábor.
 • Akční jízdenka Praha - České Budějovice se prodává pouze pro 2. třídu jako jednosměrná nebo zpáteční. Zpáteční jízdenka má dvojnásobnou cenu jízdenky jednosměrné.
 • Pro žáky a studenty, děti, důchodce, držitele průkazů ZTP a ZTP/P, držitele In Karty se slevou IN 25, IN 50 nebo IN Senior jsou stanoveny zvláštní zvýhodněné ceny Akční jízdenky Praha - České Budějovice. Žáci a studenti mohou využít kombinaci žákovského průkazu a slevy IN 25 nebo IN 50 na In Kartě (pro danou trasu musí mít platný žákovský průkaz).
 • Nákup Akční jízdenky Praha - České Budějovice je možný v eShopu ČD, prostřednictvím služby TeleTiket na telefonním čísle 840 112 113, u pokladní přepážky ČD ve všech železničních stanicích začínajících názvem Praha nebo České Budějovice s tím, že v Českých Budějovicích lze zakoupit i jízdenky pro směr Praha – České Budějovice a v Praze pro směr České Budějovice – Praha. Jízdenky lze také zakoupit u průvodčího ve vlaku (ve stanici s otevřenou pokladní přepážkou ČD je při nákupu jízdenky u průvodčího účtována navíc manipulační přirážka za odbavení ve vlaku).
 • Akční jízdenku Praha - České Budějovice lze zakoupit i v předprodeji.
 • Nabídka Akční jízdenka Praha - České Budějovice platí do odvolání.

Podmínky Akční jízdenky Praha - České Budějovice platné od 3.1.2014 (32 kB)

Akční jízdenka Brno - Olomouc

 • Na akční jízdenku Brno - Olomouc lze cestovat mezi stanicemi Brno hl.n. a Olomouc hl.n. přes Prostějov hl.n.
 • Akční jízdenka Brno - Olomouc se prodává pouze pro 2. třídu jako jednosměrná nebo zpáteční. Zpáteční jízdenka má dvojnásobnou cenu jízdenky jednosměrné.
 • Pro žáky a studenty, děti, důchodce, držitele průkazů ZTP a ZTP/P, držitele In Karty se slevou IN 25, IN 50 nebo IN Senior jsou stanoveny zvláštní zvýhodněné ceny Akční jízdenky Brno - Olomouc. Žáci a studenti mohou využít kombinaci žákovského průkazu a slevy IN 25 nebo IN 50 na In Kartě (pro danou trasu musí mít platný žákovský průkaz).
 • Nákup Akční jízdenky Brno - Olomouc je možný v eShopu ČD, prostřednictvím služby TeleTiket na telefonním čísle 840 112 113, u pokladní přepážky ČD ve všech železničních stanicích začínajících názvem Brno nebo Olomouc s tím, že v Brně lze zakoupit i jízdenky pro směr Olomouc – Brno a v Olomouci pro směr Brno – Olomouc. Jízdenky lze také zakoupit u průvodčího ve vlaku (ve stanici s otevřenou pokladní přepážkou ČD je při nákupu jízdenky u průvodčího účtována navíc manipulační přirážka za odbavení ve vlaku).
 • Akční jízdenku Brno - Olomouc lze zakoupit i v předprodeji.
 • Nabídka Akční jízdenka Brno - Olomouc platí do odvolání.

Podmínky Akční jízdenky Brno - Olomouc platné od 3.1.2014 (31 kB)

Akční jízdenka Brno - Prostějov

 • Na akční jízdenku Brno - Prostějov lze cestovat mezi stanicemi Brno hl.n. a Prostějov hl.n. přes Vyškov.
 • Akční jízdenka Brno - Prostějov se prodává pouze pro 2. třídu jako jednosměrná nebo zpáteční. Zpáteční jízdenka má dvojnásobnou cenu jízdenky jednosměrné.
 • Pro žáky a studenty, děti, důchodce, držitele průkazů ZTP a ZTP/P, držitele In Karty se slevou IN 25, IN 50 nebo IN Senior jsou stanoveny zvláštní zvýhodněné ceny Akční jízdenky Brno - Prostějov. Žáci a studenti mohou využít kombinaci žákovského průkazu a slevy IN 25 nebo IN 50 na In Kartě (pro danou trasu musí mít platný žákovský průkaz).
 • Nákup Akční jízdenky Brno - Prostějov je možný v eShopu ČD, prostřednictvím služby TeleTiket na telefonním čísle 840 112 113, u pokladní přepážky ČD ve všech železničních stanicích začínajících názvem Brno nebo Prostějov s tím, že v Brně lze zakoupit i jízdenky pro směr Prostějov – Brno a v Prostějově pro směr Brno – Prostějov. Jízdenky lze také zakoupit u průvodčího ve vlaku (ve stanici s otevřenou pokladní přepážkou ČD je při nákupu jízdenky u průvodčího účtována navíc manipulační přirážka za odbavení ve vlaku).
 • Akční jízdenku Brno - Prostějov lze zakoupit i v předprodeji.
 • Nabídka Akční jízdenka Brno - Prostějov platí do odvolání.

Podmínky Akční jízdenky Brno - Prostějov platné od 14.12.2014 (36 kB)

Akční jízdenka Brno - Uherské Hradiště

 • Na akční jízdenku Brno - Uherské Hradiště lze cestovat mezi stanicemi Brno hl.n. a Uherské Hradiště/Staré Město u Uherského Hradiště. Jízdenka platí na trase Brno hl.n. - Břeclav - Staré Město u Uherského Hradiště - Uherské Hradiště a zpět, Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - (Kunovice) - Uherské Hradiště - Staré Město u Uherského Hradiště a zpět nebo Brno hl.n. - Bzenec - Moravský Písek - Staré Město u Uherského Hradiště - Uherské Hradiště a zpět.
 • Akční jízdenka Brno - Uherské Hradiště se prodává pouze pro 2. třídu jako jednosměrná nebo zpáteční. Zpáteční jízdenka má dvojnásobnou cenu jízdenky jednosměrné.
 • Pro žáky a studenty, děti, důchodce, držitele průkazů ZTP a ZTP/P, držitele In Karty se slevou IN 25, IN 50 nebo IN Senior jsou stanoveny zvláštní zvýhodněné ceny Akční jízdenky Brno - Uherské Hradiště. Žáci a studenti mohou využít kombinaci žákovského průkazu a slevy IN 25 nebo IN 50 na In Kartě (pro danou trasu musí mít platný žákovský průkaz).
 • Nákup Akční jízdenky Brno - Uherské Hradiště je možný v eShopu ČD, prostřednictvím služby TeleTiket na telefonním čísle 840 112 113, u pokladní přepážky ČD ve všech železničních stanicích začínajících názvem Brno a v železničních stanicích Uherské Hradiště a Staré Město u Uherského Hradiště s tím, že v Brně lze zakoupit i jízdenky pro směr do Brna a v Uherském Hradišti a Starém Městě u Uherského Hradiště pro směr z Brna. Jízdenky lze také zakoupit u průvodčího ve vlaku (ve stanici s otevřenou pokladní přepážkou ČD je při nákupu jízdenky u průvodčího účtována navíc manipulační přirážka za odbavení ve vlaku).
 • Akční jízdenku Brno - Uherské Hradiště lze zakoupit i v předprodeji.
 • Nabídka Akční jízdenka Brno - Uherské Hradiště platí do odvolání.

Podmínky Akční jízdenky Brno - Uherské Hradiště platné od 3.1.2014 (32 kB)

Akční jízdenka Brno - Zlín

 • Na akční jízdenku Brno - Zlín lze cestovat mezi stanicemi Brno hl.n. a Zlín střed/Otrokovice. Jízdenka platí na trase Brno hl.n. - Břeclav - Otrokovice - Zlín střed a zpět, Brno hl.n. - Bzenec - Moravský Písek - Otrokovice - Zlín střed a zpět nebo Brno hl.n. - Kojetín / Kroměříž / Přerov - Hulín - Otrokovice - Zlín střed a zpět.
 • Akční jízdenka Brno - Zlín se prodává pouze pro 2. třídu jako jednosměrná nebo zpáteční. Zpáteční jízdenka má dvojnásobnou cenu jízdenky jednosměrné.
 • Pro žáky a studenty, děti, důchodce, držitele průkazů ZTP a ZTP/P, držitele In Karty se slevou IN 25, IN 50 nebo IN Senior jsou stanoveny zvláštní zvýhodněné ceny Akční jízdenky Brno - Zlín. Žáci a studenti mohou využít kombinaci žákovského průkazu a slevy IN 25 nebo IN 50 na In Kartě (pro danou trasu musí mít platný žákovský průkaz).
 • Nákup Akční jízdenky Brno - Zlín je možný v eShopu ČD, prostřednictvím služby TeleTiket na telefonním čísle 840 112 113, u pokladní přepážky ČD ve všech železničních stanicích začínajících názvem Brno nebo Zlín střed a Otrokovice s tím, že v Brně lze zakoupit i jízdenky pro směr do Brna a ve Zlíně a Otrokovicích pro směr z Brna. Jízdenky lze také zakoupit u průvodčího ve vlaku (ve stanici s otevřenou pokladní přepážkou ČD je při nákupu jízdenky u průvodčího účtována navíc manipulační přirážka za odbavení ve vlaku).
 • Akční jízdenku Brno - Zlín lze zakoupit i v předprodeji.
 • Nabídka Akční jízdenka Brno - Zlín platí do odvolání.

Podmínky Akční jízdenky Brno - Zlín platné od 3.1.2014 (32 kB)

 • jednosměrná Akční jízdenka základní Ostrava-Svinov - Praha hl.n. pro jednoho dospělého ... 295 Kč
 • jednosměrná Akční jízdenka zákaznická IN 25 Ostrava-Svinov - Praha hl.n. pro jednoho dospělého ... 260 Kč
 • jednosměrná Akční jízdenka zákaznická IN 50 Ostrava-Svinov - Praha hl.n. pro jednoho dospělého ... 221 Kč
 • zpáteční Akční jízdenka základní Ostrava-Svinov - Praha hl.n. a zpět pro jednoho dospělého ... 590 Kč
 • jednosměrná Akční jízdenka základní Opava východ - Praha hl.n. pro jednoho žáka 15 - 26 let ... 259 Kč
 • jednosměrná Akční jízdenka zákaznická Opava východ - Praha hl.n. pro jednoho žáka 15 - 26 let v kombinaci se slevou IN 25 na In Kartě ... 220 Kč
 • jednosměrná Akční jízdenka základní Brno hl.n. - Praha hl.n. pro jednoho dospělého ... 210 Kč
 • zpáteční Akční jízdenka základní Brno hl.n. - Praha hl.n. a zpět pro jednoho dospělého ... 420 Kč
 • zpáteční Akční jízdenka základní Hradec Králové hl.n. - Praha hl.n. a zpět pro jednoho dospělého ... 200 Kč
 • jednosměrná Akční jízdenka základní Plzeň hl.n. - Praha hl.n. pro jednoho dospělého ... 100 Kč
 • jednosměrná Akční jízdenka základní Plzeň hl.n. - Praha hl.n. pro jednoho důchodce ... 80 Kč
 • jednosměrná Akční jízdenka základní Plzeň hl.n. - Praha hl.n. pro jednoho žáka 15-26 let ... 75 Kč

Musím mít pro nákup Akční jízdenky nějaký slevový průkaz?
Ne, Akční jízdenku za základní cenu si můžete koupit i bez jakéhokoliv slevového průkazu. Pokud si však zakoupíte Akční jízdenku za zvýhodněnou cenu (např. pro důchodce), je nutné při kontrole jízdenek předložit slevový průkaz opravňující k využití příslušné slevy ze základní ceny Akční jízdenky (např. průkaz pro důchodce).

Mohu si koupit Akční jízdenku z Brna do Prahy?
Ano, vyhlášené Akční jízdenky je možné koupit oběma směry. Můžete si tedy koupit Akční jízdenku z Brna do Prahy. Navíc si rovnou můžete koupit i Akční jízdenku pro cestu zpět z Prahy do Brna. Stejné pravidlo platí pro všechny vyhlášené Akční jízdenky.

Mohu si koupit pro část cesty Akční jízdenku a na ní pak navázat jiným typem jízdenky pro další cestu?
Uvedené dělení jízdného v žádném případě nedoporučujeme, neboť Akční jízdenka je určena pouze pro odbavení ve vyhlášených relacích. Rozdělením jízdného na základě vašeho požadavku totiž dobrovolně uzavíráte dvě přepravní smlouvy se všemi z toho vyplývajícími důsledky v rámci přepravního práva. Pokud si například zakoupíte dvě jízdenky Praha - Brno (Akční jízdenka) + návaznou jízdenku Brno - Slavkov u Brna a v Brně vám ujede poslední přípoj z důvodu 30 minut zpoždění vlaku Praha - Brno, nemáte nárok na žádnou kompenzaci nebo náhradní přepravu taxíkem (první přepravní smlouva Praha - Brno byla splněna bez nároku na kompenzaci a druhá přepravní smlouva Brno - Slavkov u Brna ještě nezačala být plněna, můžete jízdenku pouze vrátit se srážkou. Pokud byste ovšem měli přímou jízdenku Praha - Slavkov u Brna, v popisovaném případě se jedná o ujetí posledního přípoje a tudíž máte nárok (v rámci stále běžící jedné přepravní smlouvy) na přepravu do cílové stanice taxíkem.

Mohu při nákupu Akční jízdenky získat výhodnější cenu při kombinaci žákovského průkazu a slevy na In Kartě?
Ano, kombinací žákovského průkazu a slevy IN 25 nebo IN 50 na In Kartě můžete získat výhodnější cenu. Žákovský průkaz však musí být platný pro trasu, pro kterou si zakupujete Akční jízdenku.

Získám výhodnější cenu Akční jízdenky se slevou IN 50 na In Kartě?
Ano, pro držitele slevy IN 50 na In Kartě jsou stanoveny speciální ceny Akčních jízdenek.

Mám jako důchodce koupit Akční jízdenku za výhodnější cenu?
Ano. U všech Akčních jízdenek je stanovena speciální cena Akční jízdenky pro důchodce. Pokud máte jako důchodce zakoupenou In Kartu s aplikací IN 50, získáte ještě výhodnější cenu Akční jízdenky, protože u všech Akčních jízdenek jsou stanoveny speciální ceny pro držitele slevy IN 50 na In Kartě, které jsou zpravidla levnější než ceny stanovené pro důchodce.

Mohu si Akční jízdenku koupit u průvodčího ve vlaku?
Ano, Akční jízdenku je možné koupit i u průvodčího ve vlaku. Ve stanici s otevřenou pokladní přepážkou ČD však musíte navíc zaplatit manipulační přirážku za odbavení ve vlaku.

Mohu si Akční jízdenku koupit ve kterékoliv stanici?
Ne, Akční jízdenku si můžete zakoupit u pokladních přepážek pouze ve vyjmenovaných stanicích. Výjimkou jsou Akční jízdenky Praha - Ostravsko / Zlín, které lze zakoupit u kterékoliv pokladní přepážky ČD. Akční jízdenku si můžete zakoupitvždy také v eShopu ČD, prostřednictvím služby TeleTiket na telefonním čísle 840 112 113 nebo u průvodčího ve vlaku (ve stanici s otevřenou pokladní přepážkou ČD však musíte navíc zaplatit manipulační přirážku za odbavení ve vlaku).

Kdo může Akční jízdenku použít?
Akční jízdenka zakoupená u pokladní přepážky není vázána na jméno cestujícího. Akční jízdenka zakoupená přes eShop ČD je nepřenosná, vázaná na jméno konkrétního cestujícího. Na Akční jízdenku zakoupenou v eShopu ČD tedy může cestovat pouze osoba jejíž jméno a číslo průkazu je na jízdence uvedeno, při kontrole jízdenek ve vlaku je třeba průvodčímu předložit průkaz se shodným jménem a číslem jako je uvedeno na jízdence. Při nákupu více Akčních jízdenek v eShopu ČD pro více spolucestujících mohou být jízdenky sloučeny na jeden doklad s uvedením jména a čísla průkazu pouze jednoho z cestujících. V takovém případě předkládá doklad ke kontrole průvodčímu ve vlaku pouze cestující jehož jméno a průkaz jsou uvedeny na jízdence.

Mohu si Akční jízdenku vytisknout přímo z internetu?
Ano. Po vložení jízdenky do košíku eShopu ČD a jeho úhradě obdržíte přímo jízdní doklad ve formátu PDF, který si vytisknete na své tiskárně (případně jej můžete při kontrole ve vlaku zobrazit na přenosném elektronickém zařízení – např. na monitoru vašeho notebooku) a s tímto dokladem nastoupíte přímo do vlaku. Průvodčímu ve vlaku můžete také místo vytištěné jízdenky sdělit pouze kód transakce, který naleznete na jízdence vpravo dole nad grafickým kódem. V případě, že při nákupu jízdenky v eShopu zadáte číslo In Karty, pak při kontrole ve vlaku stačí průvodčímu předložit In Kartu.

Mohu si Akční jízdenku koupenou v eShopu ČD vyzvednout na nádraží?
Ne. Můžete ale využít jiné způsoby předložení jízdenky průvodčímu. Více informací najdete na eShopu ČD.

Mohu SuperAkční jízdenku použít v jiném vlaku?
Můžete, při použití jiného než povinného vlaku v celé nebo části jeho trasy (přerušení jízdy), doplatíte vždy do ceny akční jízdenky platné ve všech vlacích, a to za celou trasu uvedenou na předložené jízdence. Tento doplatek lze zakoupit u pokladní přepážky nebo ve vlaku podle podmínek uvedených v tarifu TR 10 a SPPO.

Ceník Akční jízdenka Praha - Ostravsko / Zlín

Podmínky Akční/SuperAkční jízdenky Praha - Ostravsko / Zlín platné od 7. 7. 2015 (469 kB)

Ceník Akční jízdenka Praha - Brno

Podmínky Akční jízdenky Praha - Brno platné od 3.1.2014 (32 kB)

Ceník Akční jízdenka Praha - Hradec Králové

Podmínky Akční jízdenky Praha - Hradec Králové platné od 3.1.2014 (32 kB)

Ceník Akční jízdenka Praha - Plzeň

Podmínky Akční jízdenky Praha - Plzeň platné od 3.1.2014 (31 kB)

Ceník Akční jízdenka Praha - České Budějovice

Podmínky Akční jízdenky Praha - České Budějovice platné od 3.1.2014 (32 kB)

Ceník Akční jízdenka Brno - Olomouc

Podmínky Akční jízdenky Brno - Olomouc platné od 3.1.2014 (31 kB)

Ceník Akční jízdenka Brno - Prostějov

Podmínky Akční jízdenky Brno - Prostějov platné od 14.12.2014 (36 kB)

Ceník Akční jízdenka Brno - Uherské Hradiště

Podmínky Akční jízdenky Brno - Uherské Hradiště platné od 3.1.2014 (32 kB)

Ceník Akční jízdenka Brno - Zlín

Podmínky Akční jízdenky Brno - Zlín platné od 3.1.2014 (32 kB)

Akční jízdenka

Co je SuperAkční jízdenka

Podmínky Akční/SuperAkční jízdenky Praha - Ostravsko / Zlín platné od 7. 7. 2015 (469 kB)