Ve vybraných vlacích se samoobslužným způsobem odbavování je třeba postupovat jinak než v běžném vlaku.

V některých vlacích, zvláště na regionálních tratích, nejezdí průvodčí. Takové vlaky se nazývají vlaky se samoobslužným způsobem odbavování cestujících a v jízdním řádu jsou označeny symbolem oka.

Cestování v těchto vlacích je podobné městské hromadné dopravě. Do vlaku mohou nastoupit pouze cestující s předem zakoupenou jízdenkou, kterou si ihned po nástupu označí v označovači na jízdenky. Jízdenky si můžete zakoupit i v doplňkovém prodeji přímo u strojvedoucího nebo v automatu na jízdenky umístěném ve vybraných vozech.

Do vlaků se samoobslužným způsobem odbavování cestujících je možné nastupovat pouze prvními dveřmi.