nebo registrovat
0 položek 0 Kč


Mobilní web ČD

Mobilní web ČD

Co je mobilní web ČD?

Zjistit spojení, informace o vlaku nebo stanici a koupit jízdenky si můžete snadno i pomocí chytrého mobilního telefonu na mobilním webu ČD (m.cd.cz), který je zjednodušenou verzí velkého webu.

Nákup jízdenky v mobilním webu ČD

Při nákupu jízdenky nejsou v mobilním webu dostupné některé funkce (není možné vybírat alternativní typy jízdenek a konkrétní místo k sezení), upraveny jsou jednotlivé obrazovky (pro snadné ovládání v mobilním telefonu) a je co nejvíce omezen datový tok (zrychlená a zjednodušená komunikace přes internet pro omezení množství přenášených dat, což zrychluje načítání stránek, zlevňuje procházení stránek a snižuje nároky na stabilitu připojení).

Mobilní web ČD si můžete vyzkoušet i v počítači přímo na stránce m.cd.cz , kde je vše také plně funkční. Celý mobilní web ČD je přizpůsoben pro chytré mobilní telefony s dotykovým displejem (nicméně lze je použít i v tzv. komunikátorech bez dotykového displeje) a internetovým prohlížečem (výjimkou jsou mobilní telefony Nokia s vestavěným prohlížečem OEM - zde je třeba pro správnou funkci používat prohlížeč Opera Mini nejnovější verze).

Základní informace o nákupu v mobilním webu ČD

 • Pro nákup v mobilním webu ČD platí stejné obchodní podmínky jako u standardního e-shopu ČD.
 • Pro nákup v mobilním webu ČD je nutné připojení k internetu, protože se jedná o normální internetové stránky, které jsou pouze přizpůsobeny pro mobilní telefony. Připojen můžete být přes datové připojení operátora nebo i přes WiFi (stejně jako při procházení jiných internetových stránek).
 • Nákupní proces funguje obdobně jako nákup v klasickém e-shopu při příchodu z vyhledávače spojení. Pro mobilní verzi jsou použity speciální šablony odpovídající dalším stránkám mobilního webu.
 • V mobilní verzi je možné zakoupit vnitrostátní i mezinárodní jízdenky s doplňkovými službami (místenka, kolo/zavazadlo, pes), není možné koupit lůžkové nebo lehátkové příplatky.
 • 1. třída se nabízí pouze pokud vybrané spojení pro cestu tam umožňuje v celé trase použít 1. třídu; pokud uživatel zvolí 1. třídu a zároveň chce i cestu zpět, tak se mu pro cestu zpět nabídnou pouze spojení umožňující 1. třídu.
 • Jízdenka je na konci nákupu zobrazena jako obrázek ve formátu PNG, který obsahuje kód transakce, 2D kód (nebo i více 2D kódů) a další doplňkové informace (například čísla vozů a zakoupená čísla míst k sezení). Tento obrázek zároveň slouží jako jízdenka a lze jej předložit průvodčímu ke kontrole zobrazený přímo v mobilním telefonu. Obrázek si můžete uložit přímo do svého telefonu a pro jeho následné zobrazení pak nepotřebujete připojení k internetu. Kromě toho po ukončení nákupu zároveň obdržíte e-mailovou zprávu (stejně jako ze standardního e-shopu) obsahující také standardní e-shopovou jízdenku ve formátu PDF a také navíc zjednodušenou jízdenku ve formátu PNG (to je ta, která se vám i přímo zobrazí v mobilním telefonu). Přihlášený uživatel má k dispozici historii zakoupených jízdenek a může jízdenky snadno zobrazit (je ale nutné být aktuálně připojený k internetu) nebo si je koupit znovu.
 • Jízdenku ve formátu PNG (obrázek s kódem transakce a 2D kódem) ukážete průvodčímu přímo na displeji svého mobilního telefonu, nic tedy netisknete a ani nikde nevyzvedáváte. V případě problémů s mobilním telefonem (např. vybití baterie) je možné při cestách po ČR průvodčímu sdělit jenom kód transakce (doporučujeme si ho tedy na konci nákupu zapsat).
 • Mobilní web ČD není aplikací ke stažení do mobilního telefonu, ale standardní internetová stránka. Pro jeho použití je tedy nutné používat internetový prohlížeč a připojení k internetu. Není třeba nic instalovat do svého telefonu, čímž je zároveň zajištěna aktuálnost všech dat (data jízdních řádů, ceny a typy jízdenek, volná místa k sezení atd.). Jako alternativu můžete využít naši mobilní aplikaci Můj vlakMůj vlak.
 • Mobilní web ČD umožňuje jednorázové nákupy bez registrace i nákupy pro přihlášeného uživatele s přehledem zakoupených jízdenek v historii nákupů. Pro přihlášení použijte registrační údaje z webu www.cd.cz. Pro snadné opakování provedených nákupů můžete využít historii nákupů (pouze pro přihlášené uživatele) nebo funkci "Moje poslední nákupy", kterou najdete hned na stránce pro vyhledání spojení. Zde jsou zaznamenány vaše poslední nákupy a snadno můžete zobrazit vaši koupenou jízdenku (musí být ale funkční připojení k internetu) nebo zadáním data můžete zopakovat stený nákup pro jiný den (nemusíte zadávat údaje pro vyhledání spojení).

Popis nákupního procesu v mobilním webu ČD

 1. Mobilní web – v mobilním telefonu zadáte adresu www.cd.cz (případně přímo m.cd.cz) a zde zvolíte první položku "Spojení a jízdenka".
 2. Spojení pro cestu TAM – zadáte údaje o požadované cestě tam (výchozí stanice, cílová stanice, datum a čas odjezdu nebo příjezdu, případně další upřesňující informace). Následně se zobrazí nabídka spojů se základními informacemi. U spojů, na které si můžete koupit jízdenku se rovnou zobrazí odkaz "Koupit jízdenku". Kliknutím na tento odkaz budete pokračovat v nákupu. Můžete si však zjistit i podrobnější informace o spojení kliknutím na vybraný spoj. Tímto se vám otevřou detailní informace o spojení a i zde můžete kliknout na tlačítkou "Koupit jízdenku" a pokračovat v nákupu.
 3. Třída a typ dokladu – zadáte zvolenou vozovou třídu (nabízí se 1. nebo 2. třída podle zvoleného spojení) a typ dokladu ("jízdenka s možnou rezervací" nebo "pouze rezervace místa").
 4. Spojení pro cestu ZPĚT – pokud budete cestovat i zpět, můžete zadat údaje pro zpáteční cestu a vyhledat konkrétní spoj pro cestu zpět. Pro pokračování nákupu opět můžete použít odkaz "Koupit jízdenku" v základním přehledu spojů nebo tlačítko "Koupit jízdenku" v detailním výpisu informací o spojení.
 5. Výběr cestujících – zadáte věk a kategorii cestujících, slevový průkaz a počet cestujících této kategorie. Pomocí tlačítka "+ Přidat cestujícího" můžete přidat další cestující odlišné kategorie. Případně nesprávně zadané cestující můžete odebrat pomocí tlačítka "x". Zadávání kategorie cestujícího a slevového kupónu je stejná jako v klasické verzi e-shopu.
 6. Jízdenka a doplňkové služby – na stránce Jízdenka se zobrazí rekapitulace cesty, celková cena, rozdružení na jednotlivé typy jízdného a doplňkových služeb (zde je možné případně odstranit některou položku seznamu a podle toho se přepočte cena, jízdenky je možné odstranit pouze všechny najednou, doplňkové služby je možné odstraňovat jednotlivě), oproti standardnímu e-shopu zde uživatel nemá možnost volby alternativních nabídek jízdného. Pomocí tlačítka "+ Rezervace místa" není možné zadat konkrétní místo a není možné vybrat místo z plánku vozu, dostupné je pouze obecné nastavení počtu místenek, typ oddílu, typ místa (v případě povinně místenkového vlaku jsou místenky zadány ihned na začátku nákupu bez ruční volby místa a rovnou se objeví v přehledu položek nákupu, uživatel má ale možnost změnit nastavení parametrů místenek. Pomocí tlačítka "+ Přeprava zavazadel a kol" lze zadat počet kol s automatickou nabídkou úschovy během přepravy nebo spoluzavazadla včetně rezervace místa pro kolo. Tlačítko "+ Přeprava psa" umožní zadat počet psů a podle spojení automaticky doporučí jednodenní doklad pro psa nebo dokladu na jeden vlak. Kliknutím na odkaz "Podmínky jízdních dokladů" zjistíte základní podmínky zakupovaných dokladů.
 7. Osobní údaje – jízdenky z mobilního webu ČD (stejně jako z e-shopu ČD) jsou nepřenosné a platí vždy pouze ve spojení s osobním průkazem cestujícího, jehož jméno je na jízdence uvedeno. Jako osobní průkaz lze použít jakýkoliv platný průkaz vydaný státní správou, Českými drahami nebo jiným dopravce, na kterém je uvedeno stejné jméno jako jméno cestujícího na jízdence. V tomto kroku tedy zvolíte typ průkazu (osobní průkaz nebo In Karta) a zadáte jméno cestujícího (při použití In Karty se zadává číslo In Karty a datum narození, jméno je pak pro kontrolu dotaženo automaticky systémem). Dále zadáte e-mailovou adresu, na kterou vám doručíme jízdní doklady ve formátu PDF a obrázek PNG. Na závěr zvolíte způsob platby a odsouhlasíte obchodní podmínky.
 8. Platba – platba probíhá prostřednictvím platební brány ČSOB a eShop následně obdrží informaci o úspěšné nebo neúspěšné platbě.
 9. Potvrzení nákupu – po úspěšném zaplacení nákupu se zobrazí potvrzení včetně 2D jízdenky (2D kód se základními údaji o jízdence – kód transakce, trasa, datum cesty a případně informace o doplňkových službách – např. čísla míst k sezení). 2D jízdenka je vložena na stránce jako obrázek a po přidržení prstu na 2D kódu lze obrázek uložit do paměti telefonu. Velikost 2D jízdenky je optimalizována na minimální rozlišení obrazovky. Uživatel při kontrole ve vlaku může průvodčímu předložit tuto 2D jízdenku přímo na mobilním telefonu a ten ji ověří sejmutím 2D kódu. Mimo to obdrží uživatel 2D jízdenku také emailem společně se standardním PDF dokladem z eShopu.


Úvod Typy jízdenek Jak koupit jízdenku