Rychlost, bezpečnost a pohodlí jsou hlavní přednosti nočních spojů vyjíždějících denně z ČR do celé Evropy. Během spánku se můžete přemístit i stovky kilometrů daleko až do cíle vaší cesty, kam přijedete svěží a odpočatí.

Noční spoje do Evropy

Služby v nočních spojích

V nočních spojích můžete využít ubytování různého komfortu. K dispozici jsou dražší, ale pohodlnější, lůžka v lůžkových vozech nebo levnější lehátka v lehátkových vozech.

Jízdní řády nočních vlaků

Lůžkové vozy

Veškerý dostupný komfort nabízejí lůžkové vozy s nabídkou jednolůžkových, dvojlůžkových nebo trojlůžkových oddílů. Součástí oddílu je vždy umyvadlo s teplou i studenou vodou, šatník, lůžka jsou již povlečena. Bezpečnost cestujících po dobu spánku zajišťují bezpečné zámky na dveřích do oddílu. Oddíly lze pro denní cestování snadno upravit k sezení. WC jsou společná pro celý vůz. Novější lůžkové vozy jsou již zpravidla klimatizovány, opatřeny zásuvkami s 230 V a navíc jsou vybaveny společnou sprchou. V některých lůžkových vozech je poskytována i kategorie Deluxe s koupelnou a sprchou umístěnou přímo v oddíle.

V lůžkových vozech jsou oddíly rozděleny zvlášť na oddíly pro muže a zvlášť pro ženy. Pokud chtějí muž a žena cestovat ve společném oddílu, musí zaplatit i za případné nevyužité místo v tomto oddílu obyčejné jízdné i lůžkový příplatek. Děti do 10 let v doprovodu dospělé osoby mohou cestovat ve společném oddílu bez ohledu na jejich pohlaví.

Kategorie míst v lůžkových vozech:

Lehátkové vozy

Nižší úroveň komfortu za nižší cenu nabízejí lehátkové vozy. Oddíly v těchto vozech mohou být šestimístné nebo čtyřmístné. Při nástupu do vozu zpravidla obdržíte od průvodce lůžkoviny, které si na své lůžko musíte připravit sami. Oddíly lze pro denní cestování snadno upravit k sezení. WC a umývárny jsou společné pro celý vůz.

V lehátkových vozech jsou oddíly vždy společné pro muže i ženy (nejsou rozlišovány samostatné oddíly pro ženy a pro muže).

Kategorie míst v lehátkových vozech:

Příplatky za ubytovací služby

Pro cestu lůžkovými a lehátkovými vozy je třeba při nákupu jízdenky zaplatit lůžkový nebo lehátkový příplatek; po zaplacení obdržíte lůžkový nebo lehátkový lístek. V letní sezóně nebo o Vánocích mohou být lůžkové a lehátkové vozy plně obsazeny, doporučujeme proto nákup lůžkových a lehátkových příplatků v předprodeji. Jízdenky, místenky i lůžkové a lehátkové lístky si totiž můžete zakoupit až 60 dní před odjezdem. U vybraných spojů může být lhůta předprodeje zkrácena nebo prodloužena. Lůžkový nebo lehátkový lístek si můžete zakoupit i v doprodeji ve vlaku přímo u průvodce lůžkového nebo lehátkového vozu. Na tento způsob nákupu však příliš nespoléhejte, protože všechna místa mohou být již vyprodána.

Ceník lůžkových a lehátkových příplatků

Pro vybrané destinace je možno zakoupit jízdní doklady s integrovanou rezervací (IRT), které již v sobě zahrnují cenu za jízdenku i cenu lůžkového nebo lehátkového příplatku. Většinou se jedná o velmi výhodné ceny pro omezený počet míst při nákupu delší dobu předem.

Jízdenky s integrovanou rezervací - akční nabídky

Přeprava zvířat v lůžkových a lehátkových vozech

Průvodce ubytovacího vozu

Po celou dobu jízdy je v lůžkovém i lehátkovém voze průvodce, kterému při nástupu do vozu odevzdáte jízdní doklady. Průvodce lůžkového vozu pak jízdní doklady předloží ke kontrole průvodčímu, který vás již nebude během cesty budit. Při cestování do zemí v rámci Schengenského prostoru vás při překračování státní hranice nebudou budit ani celníci. Při cestě do států mimo Schengenský prostor vás však při přechodu státní hranice vzbudí orgány celního a pasového odbavení, kterým je třeba předložit pas. Průvodce vás vzbudí vždy včas před příjezdem vlaku do stanice, kde vystupujete (zpravidla 30 minut před příjezdem nebo dle dohody i dříve).

U průvodce lůžkového nebo lehátkového vozu je možno zakoupit drobné občerstvení včetně alkoholických a nealkoholických nápojů. Pro příjemné probuzení si můžete u průvodce objednat čaj, kávu nebo kompletní snídani. Servis v lůžkových a lehátkových vozech na různých destinacích většinou smluvně zajišťují specializované firmy.

Vlaky City Night Line (CNL)