Malí psi a malá domácí zvířata

Psi a malá domácí zvířata až do velikosti kočky domácí, jsou přepravována zdarma, pokud se nacházejí v klecích, bednách, koších nebo jiných vhodných schránkách, které vylučují poškození nebo znečištění vozu a zavazadel. Tyto obaly musí být umístěny na klíně nebo v prostoru pro příruční zavazadlo.

Větší psi

Psi a malá domácí zvířata v mezinárodní přepravě

Větší psi a psi, kteří nejsou umístěni do výše zmíněných schrán, musí být opatřeni náhubkem a musí být na vodítku. Pro tyto psy se vydává samostatný jízdní doklad. Vybírá se polovina mezinárodního jízdného 2. vozové třídy, a to bez ohledu na použitou vozovou třídu. V ČR je možné cestovat se psem pouze ve 2. třídě s výjimkou vodících a asistenčních psů, kteří mohou doprovázet cestujícího i v 1. třídě. Psy a ostatní malá domácí zvířata (kromě vodících psů) není možno přepravovat do a z Norska, Velké Británie, Severního Irska a Republiky Irsko. Při přepravě do Švédska (SJ) platí řada omezení (nutnost karantény, vakcinace atp.), ve vnitrostátní přepravě po Švédsku je nutná rezervace do oddílu s povolenou přepravou zvířat. Informujte se přímo u švédských železnic (SJ).

Nebezpečná a nemocná domácí zvířata, včetně psů nelze přepravovat a vyloučí se z přepravy.

Lůžkové a lehátkové vozy

Psi a kočky se smějí vzít do lůžkového nebo lehátkového vozu, jestliže si jejich majitel a příp. doprovázející osoby zakoupí jízdenky a lůžkové nebo lehátkové lístky pro celý oddíl k výhradnímu použití. Mimo to se zaplatí odpovídající dovozné za psa, vyjma vodících/asistenčních psů. Majitel musí na zvíře v lůžkovém nebo lehátkovém voze dohlížet. Ručí za škody, které zvíře způsobí. Jiná zvířata se zásadně nesmějí brát do lůžkových a lehátkových vozů. Železnice zúčastněné na běhu lůžkového nebo lehátkového vozu mohou všeobecně nebo v jednotlivých případech stanovit odlišné podmínky. Přeprava jiných zvířat, nežli je kočka nebo pes, nejsou povoleny. Ve vnitrostátní přepravě v lehátkových vozech v Itálii (FS Trenitalia) a ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě v lůžkových a lehátkových vozech ve Švédsku (SJ) je přeprava zvířat zcela vyloučena. Existuje celá řada omezení také ve Finsku, Velké Británii, Irsku a Norsku. Informujte se prosím u příslušných dopravců.

V relacích mezi Českem – Slovenskem, Maďarskem, Rakouskem a Polskem je přeprava zvířat (vyjma vodících/asistenčních psů za podmínek uvedených v 69.7. ZUJ) v lůžkových vozech vyloučena. Přeprava není možná ani formou ručního zavazadla.

Ve vlaku EN 476/477 (relace Budapest – Praha/Berlin a zpět, vč. přímých vozů Wien – Berlin a zpět) je vedle lůžkových vozů vyloučena přeprava zvířat také v lehátkových vozech MÁV, vč. zvířat přepravovanýc formou ručního zavazadla. Přeprava zvířat je možná pouze v lehátkovém voze ČD v relaci Praha – Budapest a zpět.

Noční vlaky CNL (City Night Line)

Pro noční vlaky CNL (např. Praha – Oberhausen, Praha – Zürich ve vlacích kategorie EN) platí zvláštní podmínky. Přeprava zvířat v nočních vlacích CNL není možná ve velkoprostorových i oddílových vozech s místy na sezení. Zvířata je možno přepravovat pouze v lůžkovém nebo lehátkovém voze, a to pouze pokud má cestující zakoupen celý oddíl. Ve vlaku se platí paušální poplatek ve výši 30 EUR.

Restaurační vozy a bistrovozy

Přeprava zvířat v restauračních vozech a v bistrovozech není (kromě vodících psů) povolena.

Přeprava vodících psů nevidomého

Ve funkci průvodce nevidomého lze přepravovat vodícího psa, a to v 1. i 2. vozové třídě bezplatně za následujících podmínek:

Informace o přepravě psů a drobných domácích zvířat ve vnitrostátní přepravě v cizích zemích můžete najít na internetových stránkách jednotlivých dopravců.