Platnost od 1. 4. 2015

Mnozí z vás asi znají síťové jízdenky a jejich výhody. Na rozdíl od běžných jízdenek totiž nejsou síťové jízdenky pevně vázány na nástupní a cílovou stanici, ale je možné s nimi cestovat na vymezené síti tratí...

Síťovými jízdenkami jsou i doklady Interrail. Železniční síť Evropy s více než 40 000 železničními stanicemi určitě stojí za procestování a s jízdenkami Interrail máte možnost projet Evropu takřka bez omezení.

Síťové jízdenky InterRail


 
 • cestování ve zvolené zemi bez omezení počtu ujetých kilometrů
 • bezplatná přeprava pro doprovázené děti a slevy pro mládež
 • varianta „globální“ – celoevropská
 • varianty pro konkrétní země

Nabídka Interrail zahrnuje dva produkty. „Globální“ nabídku Interrail Global Pass, se kterou je možné cestovat po všech zemích zúčastněných na nabídce, a nabídku „jedné země“ neboli Interrail One Country Pass.

Interrail Global Pass

Tuto jízdenku si můžete zakoupit:

 • s 15 denní, 22denní nebo měsíční platností, kdy v době její platnosti máte možnost uskutečnit libovolný počet jízd na tratích zúčastněných dopravců ve všech zemích
 • 5 nebo 10denní, se kterou můžete v době platnosti (5denní platí 10 dnů, 10denní platí 22 dnů) procestovat 5 nebo 10 jednotlivých dnů podle vlastního výběru, a to kdykoliv mezi půlnocí jednoho dne a půlnocí dne následujícího

Pro jízdy přímými nočními vlaky, které začínají po 19.00 hod., lze již vypsat datum následujícího dne. Tuto výhodu oceníte zejména při dlouhých cestách.

Kde všude platí síťová jízdenka Interrail Global Pass?

Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švýcarsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie. Platí také na námořní lince mezi Itálií a Řeckem provozované společností Attica Group.

Interrail Global Pass neplatí v zemi trvalého bydliště.

Kompletní podmínky použití naleznete v sekci Čím se řídíme - Zvláštní ujednání pro mezinárodní přepravu (ZUJ, strana 25).

Interrail One Country Pass

Jízdenku Interrail ve variantě One Country Pass můžete zakoupit na 3, 4, 6 nebo 8 dnů. Stejně jako 5 a 10denní Global Pass jsou i všechny jízdenky One Country Pass flexibilní. To znamená, že v rámci platnosti jízdenky (1 měsíc) můžete uskutečnit libovolný počet jízd na tratích vámi vybrané železnice, a to ve dny, které si sami zvolíte (vždy od 0.00 do 24.00 hod. zvoleného dne). U Interrail One Country Attica Pass je v nabídce varianta pro 6 cest.

A na závěr opět výhoda, díky níž můžete ušetřit i celý jeden den z vaší jízdenky: pro cesty přímými nočními vlaky, které začínají po 19.00 hod., postačí vypsat datum následujícího dne.

Nabídku „jedné země“ je možné zakoupit kromě Černé Hory a Bosny a Hercegoviny do všech zemí, ve kterých platí Interrail Global Pass. Pro Belgii, Lucembursko a Nizozemí je nabízen společný Interrail Benelux Pass (nelze koupit pro každou zemi samostatně), pro cestování v Irsku a Severním Irsku lze použe Interrail Ireland Pass. Pro Řecko je prodáván kromě nabídky Interrail Greece Pass i Greece Plus Pass  nebo Italy Plus Pass, který zahrnuje také námořní linky mezi Itálií a Řeckem provozované společností Attica Group. Interrail Great Britain Pass platí v Anglii, Skotsku a ve Walesu, neplatí však v Severním Irsku. Interrail Switzerland Pass platí kromě „hlavních“ tratí SBB/CFF také na mnoha dalších soukromých tratích. Interrail Norway Pass nelze zakoupit pro 1. třídu.

Kompletní podmínky použití naleznete v sekci Čím se řídíme - Zvláštní ujednání pro mezinárodní přepravu (ZUJ str.25).

Co se hodí vědět…

 • Jízdenka Interrail vám nezaručuje místo k sezení. V mnoha vlacích jsou rezervace doporučené, nebo dokonce i povinné (takové spoje mají v jízdním řádu písmeno R v rámečku).
 • Cestování vlaky vyšší kvality často vyžaduje zaplacení speciálního příplatku. Vaše jízdenka Interrail vás opravňuje ke slevě, která se liší v závislosti na typu vlaku a typu nadstandardních služeb, které jsou ve vlaku poskytovány. Příplatek zahrnuje povinnou rezervaci místa a někdy také gastronomický servis ve vlaku nebo jiné výhody.
 • Interrail se vydává na jméno, je nepřenosný a platí pouze s úředním dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Cestující předloží tento doklad při zakoupení jízdenky Interrail u pokladní přepážky a dále je povinen prokázat se tímto dokladem kdykoliv při kontrole ve vlaku.
 • Při nákupu jízdenky Interrail vám bude jízdenka vložena do obálky s podmínkami použití. K variantě jízdenky Global Pass navíc obdržíte mapu Evropy.
 • Za ztracenou nebo odcizenou síťovou jízdenku Interrail se neposkytuje náhrada. Vrátit je možné jen zcela nevyužitou jízdenku Interrail, a to před prvním dnem platnosti. Tato jízdenka musí být v původní obálce. Jízdné se vrátí po odečtení příslušné srážky.
 • Pro snadnější vyhledávání spojení doporučujeme stáhnout si aplikaci pro mobilní telefon Railplanner.
 • Jízdenky Interrail si můžete zakoupit pouze ve vybraných stanicích (viz přiložený seznam).

Vlaky s nutnou rezervací nebo příplatkem (181 kB)

Mapa platnosti Interrail Global Pass (2121 kB)

Seznam stanic vydávajících jízdenky Interrail (8 kB)

Interrail Pass Guide - průvodce (2882 kB)

Další informace naleznete také na www.interrail.eu.

Interrail Global Pass – platnost 22 dní, z toho 10 lze využít k cestování – pro cestujícího od 12 do 26 let pro 2. třídu za cca 7952 Kč (281 eur)

Interrail One Country Pass – Polsko – platnost 1 měsíc, z toho 4 dny lze využít k cestování – pro cestujícího od 12 do 26 let pro 2. třídu za cca 1953 Kč (69 eur)

Global Pass neplatí v zemi trvalého bydliště. Mohu však vycestovat z republiky, vrátit se zpět a pak opět cestovat do zahraničí?
Ano. Během platnosti jízdenky je možné se vrátit zpět do ČR a na tu samou jízdenku bez formalit znovu vycestovat.

Mohu na Interrail cestovat už v České republice?
Ne. Na vnitrostátní úsek po státní hranici je třeba zakoupit si vnitrostátní jízdenku.

Co mám dělat, předpokládám-li, že v cestovním záznamu (Travel Report) u nabídky Interrail Global Pass mi nebudou stačit kolonky?
Je možné požádat jakoukoliv mezinárodní pokladnu o novou obálku na základě předložení původní vyplněné obálky.