Platnost od 15.12.2013

Přímé vlaky jezdí do mnoha evropských zemí. Se zpátečními jízdenkami City Star máte Evropu na dosah! Využijte je k cestám za poznáním i na služební cesty...

Zpáteční jízdenky City Star


 
 • nízká cena
 • pro jednoho až pět cestujících
 • čím více cestujících, tím nižší cena
 • ve vybraných zemích mohou jet děti zdarma
 • další snížení ceny pro držitele In Karty s aplikací Rail plus

Pro koho je zpáteční jízdenka City Star určena:

 • pro jednotlivce
 • pro skupinu, kde může být nejvýše 5 dospělých a 1 dítě (2 děti se počítají jako jedna dospělá osoba)

Použití a podmínky zpáteční jízdenky City Star:

 • při cestách TAM a ZPĚT
 • jízdenky pro 1. nebo 2. třídu
 • 2. až 5. cestující má slevu až 50 % z jízdného pro prvního cestujícího
 • držitelé In Karty s aplikací Rail plus a jejich spolucestující jsou při cestách do Rakouska,Německa, Švýcarska a Chorvatska ještě navíc cenově zvýhodněni
 • děti do 15 let v doprovodu rodičů nebo prarodičů, kteří cestují na jízdenku City Star, jedou po tratích v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Dánsku a Nizozemsku bezplatně; v ostatních zemích a za vnitrostátní úsek platí děti polovinu jízdného pro dospělé cestující
 • za vnitrostátní úsek se platí obyčejné jízdné nebo zákaznické jízdné pro držitele In Karty s aplikací Rail plus (postačí, když In Kartu s Rail plus má pouze jeden cestující z celé skupiny); při cestách na Slovensko je zákaznické jízdné poskytováno všem
 • doba platnosti jízdenky City Star je 1 měsíc od prvního dne platnosti
 • vrácení jízdenky je povoleno nejpozději před prvním dnem platnosti

Co je nutné dodržet při cestách na jízdenku City Star:

 • zakoupit ji nejpozději 3 dny před odjezdem (tato podmínka neplatí pro City Star na Slovensko)
 • při cestách na jízdenku City Star do Německa je nutné kromě rezervace na povinně místenkové vlaky zakoupit rezervace na vlaky kategorií EC, IC a ICE (počet míst s touto nabídkou může být omezen)

Kam je možné na jízdenku City Star cestovat:

 • Belgie (City Star neplatí ve vlacích Thalys)
 • Bulharsko
 • Černá Hora
 • Dánsko
 • Chorvatsko
 • Maďarsko
 • Makedonie
 • Německo (povinná rezervace na vlaky EC, IC, ICE a povinně místenkové vlaky)
 • Nizozemsko
 • Rakousko
 • Rumunsko
 • Řecko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Srbsko
 • Švýcarsko

Do Polska zpáteční jízdenky City Star neprodáváme, nabízíme zpáteční jízdenku MOST.

Jízdenka City Star Brno - Bratislava a zpět, 2. třída:

 • pro 2 osoby cena činí cca 785 Kč (27,80 eur)
 • pro 3 osoby cena činí cca 1139 Kč (40,40 eur)

U jízdenky City Star Slovensko se již neposkytuje další sleva na In Kartu/Rail plus, zákaznické jízdné je přiznáno všem.

Jízdenka City Star Praha - Budapešť a zpět, 2. třída:

 • pro 2 osoby cena činí cca 4540 Kč (161 eur)
 • pro 3 osoby cena činí cca 6486 Kč (230 eur)

Pokud aspoň jeden ze spolucestujících je držitelem In Karty/Rail plus:

 • pro 2 osoby cena činí cca 3897 Kč (138,20 eur)
 • pro 3 osoby cena činí cca 5522 Kč (195,80 eur)

Výrazné zvýhodnění při cestování do Německa na nabídku City Star pro držitele In Karty s aplikací Rail plus.

Jízdenka City Star Praha - Berlín a zpět, 2. třída:

 • pro 1 osobu s In Kartou/Rail plus cena činí cca 2076 Kč (73,60 eur) + cena místenky na vlaky IC, EC, ICE,
 • pro 2 osoby s In Kartou/Rail plus cena činí cca 3342 Kč (118,50 eur), tj. cca 835 Kč (26,62 eur) pro jednoho cestujícího v jednom směru + cena místenek na vlaky IC, EC, ICE.

Jaká je věková hranice pro dítě?
Nezáleží na věkové hranici, kterou mají jednotlivé zahraniční země, do kterých nebo přes které cestujete. Rozhodující je v tomto případě věková hranice v zemi, kde se jízdenka City Star prodává. Při prodeji u pokladní přepážky ČD je věková hranice pro děti 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin). Děti do 6. roku jsou přepravovány bezplatně.

Kolik za jízdenku City Star platí děti?
Děti platí polovinu jízdného (obyčejného nebo zákaznického).

Nakonec jsem se rozhodl necestovat. Mohu jízdenku vrátit?
Ano, jízdenku je možné vrátit, nejpozději však den před prvním dnem platnosti.