Platnost od 11.12.2011

Měl váš vlak zpoždění? Byl odřeknut? Ujel vám přípoj? Jsou tu nová práva pro vás...

Práva cestujících v mezinárodní přepravěVe smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě a Všeobecných přepravních podmínek (GCC-CIV/PRR) odškodňují cestující železniční dopravci v zemích EU, v Norsku a ve Švýcarsku při zpoždění 60 a více minut, resp. 120 a více minut, kromě vyjmenovaných případů.

Jaké odškodnění dostanete?

Využijte svoje práva

Jak uplatnit nárok na odškodnění?

Nefunkční topení nebo klimatizace

Cestující má právo v mezinárodní přepravě na odškodnění formou dobropisu ve výši 25 % z ceny jízdného a rezervace, jestliže ve voze na sezení, lůžkovém nebo lehátkovém voze řazeném dle plánu nebyla dodržena teplotní pohoda (nefunkční klimatizace nebo topení) a cestujícího nelze přemístit na místo stejné nebo vyšší kategorie v jiném vozu téhož vlaku s funkčním větráním nebo funkční klimatizací či topením. Také má právo na odškodnění v případě nedodržení standardů služeb, kdy nebyl dodržen plánovaný počet vozů (staní i v části trasy), nebyl zařazen vůz s garantovantou klimatizací, přípojkou na 230 V nebo s připojením WIFI a cestující se může prokázat rezervací do tohoto vozu (neplatí pro vlaky railjet).

Adresa kam zasílat žádosti o odškodnění u dokladů vydaných ČD: ČD, a.s., Odúčtovna přepravních tržeb, Oddělení podílování, odúčtování a urovnání vztahů v OP, Vídeňská 15, 772 11 Olomouc.

Kam se můžete obrátit s dalšími dotazy?

Přesné podmínky práv cestujících v mezinárodní přepravě na ČD (204 kB)