Platnost od 11.12.2011

Stanovení jízdného za úsek ČD v mezinárodní přepravě

Základní druhy mezinárodního jízdného

Při výdeji mezinárodní jízdenky u pokladní přepážky ČD (včetně smluvních partnerů) se za úsek ČD účtuje jízdné podle NRT ČD následovně:

V mezinárodní přepravě prodáváme různé typy jízdních dokladů:

V mezinárodní přepravě mohou být některé jízdenky vystaveny do tzv. pohraničního bodu. Jedná se o pomyslné místo na železniční trati, kde území jednoho státu končí a druhého začíná. Pojmenován je obvykle po předchozí železniční stanici na území jednoho ze států a za názvem je zkratka Gr. (Grenze = hranice). Např. na trati mezi Děčínem a Drážďanami je pohraniční bod Schöna Gr.

Ve vlacích vyšší kvality kategorií EuroCity a InterCity se s mezinárodní jízdenkou neplatí příplatky za použití těchto vlaků (výjimky: Itálie, vnitrostátní vlaky v Maďarsku). Je-li v jízdním řádu uveden symbol „R“ v rámečku, k jízdence si však cestující musí koupit místenku.

Mezinárodní jízdenky platí u dopravce ČD pro nástup a výstup také ve stanicích v celém obvodu stanice, která je na dokladu uvedena. Např. jízdenka vydaná do stanice Praha (bez udání konkrétní Prahy) platí i do stanic Praha hl.n., Praha Masarykovo n., Praha-Radotín apod.

Cena mezinárodní jízdenky

Ceny mezinárodních jízdenek jsou stanoveny v eurech. Cena v českých korunách, kterou zaplatíte u pokladní přepážky nebo na internetu, se určí přepočtem podle aktuálního Jednotného železničního kurzu. Na internetových stránkách uvádíme orientační cenu v Kč a v závorce pevnou cenu v eurech, např. „cca 260 Kč (10 eur)“. Aktuální cenu zjistíte přepočtem z eur na Kč podle aktuálního Jednotného železničního kurzu.

Upozornění: mezinárodní jízdenky neplatí u nezasmluvněných dopravců jednotlivých států. Před jízdou doporučujeme se o platnosti jízdních dokladů informovat u mezinárodní pokladní přepážky.

Čím se řídíme v mezinárodní přepravě