Vnitrostátní přeprava

Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel TR10 - platí od 15. 12. 2019 (1372 kB)

TR 10 Ceník 1 (592 kB)

TR 10 Ceník 2D (417 kB)

TR 10 Tarif Plzeňského kraje (149 kB)

Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu včetně příloh (SPPO) - platí od 15. 12. 2019 (420 kB)

Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO) - platí od 1. 6. 2019 (896 kB)

Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel TR10 - platí od 15. 11. 2019 (1362 kB)

Ceník Obyčejného a Zvláštního jízdného jednosměrného – platí od 1. 6. 2019 (ceník 1) (530 kB)

Ceník zpáteční slevy – platí od 1. 6. 2019 (531 kB)

Tarif Plzeňského kraje – platí od 1. 6. 2019 (148 kB)

Tarif Českých drah pro lanové dráhy (TR 14) - platí od 1. 9. 2018 (350 kB)

Přepravní a tarifní věstník (PTV)

Žádost o odškodnění (59 kB)

Dokumenty k In Kartě

Obchodní podmínky pro vydávání a používání In Karty jako elektronického peněžního prostředku uchovávajícího elektronické peníze – platí od 8.11.2017 (251 kB)

Podmínky pro vydávání a používání In KartyPodmínky pro vydávání a používání In Karty

Podmínky In Karty v mobilním telefonuPodmínky In Karty v mobilním telefonu

Reklamační řád In Karty (34 kB)

Podmínky ochrany osobních údajů držitele In KartyPodmínky ochrany osobních údajů držitele In Karty

Podmínky ochrany osobních údajů držitele virtuální In KartyPodmínky ochrany osobních údajů držitele virtuální In Karty

Souhlas žadatele o služební In Kartu s poskytnutím osobních údajů (45 kB)

Doporučení pro používání zákaznické In Karty (28 kB)

Doporučení pro používání zaměstnanecké In Karty (27 kB)

Ochrana osobních údajů

Práva subjektu osobních údajů v prostředí ČD

Zpracovatelé osobních údajů (213 kB)

Podmínky ochrany osobních údajů uživatelského účtu na portálu osobní přepravy Českých drahPodmínky ochrany osobních údajů uživatelského účtu na portálu osobní přepravy Českých drah

Podmínky ochrany osobních údajů účtu ČD KreditPodmínky ochrany osobních údajů účtu ČD Kredit

Podmínky ochrany osobních údajů držitele In KartyPodmínky ochrany osobních údajů držitele In Karty

Podmínky ochrany osobních údajů držitele virtuální In KartyPodmínky ochrany osobních údajů držitele virtuální In Karty

Podmínky ochrany osobních údajů účtu ČD BodyPodmínky ochrany osobních údajů účtu ČD Body

Podmínky ochrany osobních údajů při nákupu v e-shopu ČD bez registracePodmínky ochrany osobních údajů při nákupu v e-shopu ČD bez registrace

Podmínky ochrany osobních údajů služby TeleTiketPodmínky ochrany osobních údajů služby TeleTiket

Podmínky ochrany osobních údajů k programu "ČD Firmám"Podmínky ochrany osobních údajů k programu "ČD Firmám"

Podmínky ochrany osobních údajů soutěže „DOTAZNÍK ČD BIKE“Podmínky ochrany osobních údajů soutěže „DOTAZNÍK ČD BIKE“

Podmínky ochrany osobních údajů služby ČD BIKEPodmínky ochrany osobních údajů služby ČD BIKE

Podmínky ochrany osobních údajů – Přeprava skupinPodmínky ochrany osobních údajů – Přeprava skupin

Podmínky ochrany osobních údajů – Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientacePodmínky ochrany osobních údajů – Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Další závazné dokumenty

Podmínky provozu při využívání portálu osobní přepravy Českých drahPodmínky provozu při využívání portálu osobní přepravy Českých drah

Prohlášení o přístupnosti webuProhlášení o přístupnosti webu

Pravidla pro nákup v e-shopu ČDPravidla pro nákup v e-shopu ČD

Obchodní podmínky pro zřizování a používání platebního prostředku ČD KreditObchodní podmínky pro zřizování a používání platebního prostředku ČD Kredit

Pravidla věrnostního programu ČD BodyPravidla věrnostního programu ČD Body

Všeobecné obchodní podmínky e-shop ČD k programu "ČD Firmám"Všeobecné obchodní podmínky e-shop ČD k programu "ČD Firmám"

Pravidla a podmínky telefonického prodeje dokladů eTiket prostřednictvím Centrálního zákaznického servisu ČD - služba TeleTiketPravidla a podmínky telefonického prodeje dokladů eTiket prostřednictvím Centrálního zákaznického servisu ČD - služba TeleTiket

Standardy kvality společnosti České dráhy, a.s. (377 kB)

Vyhodnocení standardů kvality 2018 (2035 kB)

Informační povinnost poplatníka k EET (196 kB)

Pravidla soutěže „DOTAZNÍK ČD BIKE“Pravidla soutěže „DOTAZNÍK ČD BIKE“

Objednávka jízdních dokladů hrazených bezhotovostně (208 kB)

Objednávka cesty vozíčkáře nebo asistenci

Objednávka cesty skupiny

Pravidla pro poskytování a užívání služby bezplatného přístupu na internet (196 kB)

Mezinárodní přeprava

Zvláštní ujednání ČD pro mezinárodní přepravu (ZUJ) platí od 1. 6. 2019 (1859 kB)

Adresy reklamačních služeben jednotlivých železničních dopravců (197 kB)

Přehled mezinárodních tarifních bodů NRT a trasování (2621 kB)

Seznam pohraničních bodů (303 kB)

Seznam pokladních přepážek ČD a smluvních agentur ČD oprávněných k prodeji jízdních a rezervačních dokladů v mezinárodní přepravě (158 kB)

Seznam výjimek z nařízení ES 1371_2007 (228 kB)

Všeobecné přepravní podmínky pro železniční přepravu osob GCC-CIV_PRR (190 kB)

Žádost o odškodnění (59 kB)

SCIC-EWT TR 18, s účinností od 9. 12. 2018 (862 kB)

SCIC-NRT TR 16 s účinností od 9. 12. 2018 (636 kB)

SCIC-NRT TR 16 s účinností od 10. 12. 2017 - příloha 1 (176 kB)

SCIC-NRT TR 16 s účinností od 10. 12. 2017 - příloha 2 (188 kB)

SCIC-NRT TR 16 s účinností od 10. 12. 2017 - příloha 3 (298 kB)

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě osob (CIV, přípojek A k Úmluvě)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě

Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou osobní dopravu (SPPO) se uplatňují v rozsahu stanoveném v GCC-CIV/PRR, SCIC-NRT a v ZUJ, a dále ve všech případech, kdy nelze aplikovat žádné z výše uvedených úmluv, předpisů a tarifů.