Bezplatná přeprava uprchlíků z UkrajinyAktualizováno 1. 8. 2022, 00:00

Українська версія статті тут. / Ukrajinská verze článku zde.

V souvislosti s vojenským konfliktem na Ukrajině umožňují České dráhy (ČD) ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR bezplatnou přepravu ukrajinských uprchlíků, kterým byl vydán výjezdní příkaz po vyslovení nepřijatelnosti žádosti o udělení dočasné ochrany. Tito cestující jsou zdarma přepravováni ve všech vlacích ČD a to nejpozději do dne, uvedeném na výjezdním příkazu jako poslední den platnosti.

Detailní tarifní podmínky pro bezplatnou přepravu občanů Ukrajiny v České republice

Od 1. 8. 2022 se přeprava uprchlíků z Ukrajiny ve vlacích ČD na území ČR řídí cenovým výměrem, který vydalo Ministerstvo financí ve shodě s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem vnitra ČR a železničními dopravci (detaily zde). Podmínky jsou zveřejněné také v Dodatku č. 1 k Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (detaily zde).

Přeprava ze Slovenska, Polska a Maďarska do České republiky

K cestě z České republiky, případně pro cesty po České republice, mohou ukrajinští občané, kteří se prokáží výjezdním příkazem, využívat všechny vlaky Českých drah a jejich zahraničních partnerů. České dráhy vydávají těmto cestujícím bezplatné evidenční jízdenky nejdále do pohraničního bodu. Na území sousedních států budou občané Ukrajiny přepraveni podle aktuálních podmínek zahraničních železnic. O podmínkách přepravy v zahraničí je potřeba se informovat u jednotlivých zahraničních dopravců.

Mapa přímých vlakových spojení přes ČR

Odjezdy vybraných přímých vlaků ze Slovenska

Odjezdy vybraných přímých vlaků z Polska

Odjezdy vybraných přímých vlaků z Maďarska

K cestě lze využít i další spoje s přestupy v Krakově, Katovicích, Žilině a Ostravě.

Další humanitární pomoc Českých drah

ČD vypravily mezi 28. 2. a 6. 3. 2022 celkem 7 humanitárních vlaků z Čopu, resp. Košic do České republiky, kterými přivezly z Ukrajiny do bezpečí 3700 uprchlíků, převážně žen, dětí a seniorů. Opačným směrem pak převážely materiální pomoc pro obyvatele Ukrajiny. ČD také poskytly dvě soupravy s celkovým počtem cca 20 vozů polským železnicím PKP Intercity, které je využívaly k evakuaci ukrajinských běženců z Przemyśle do vnitrozemí Polska.

další aktualita »