Neomezené cestování v 1. třídě a další výhody pro komfortní služební cesty...

IN business


 
 • přenosná jízdenka – může ji využít kdokoliv
 • bezplatné cestování v 1. i 2. třídě
 • zdarma Airport Express na letiště Praha Letiště Václava Havla
 • bezplatná přeprava spoluzavazadla nebo psa
 • zdarma lanovka ČD na Ještěd
 • zdarma místenky v e-shopu ČD, vyjma místenek SC a místenek Business do vlaků railjet

Síťovou jízdenku IN Business prodáváme jako aplikaci na In Kartě s platností na 3 měsíce nebo 1 rok. Jízdenka IN Business je určena firmám, které chtějí řešit otázku služebních cest svých zaměstnanců. Tříměsíční varianta jízdenky IN Business za akční cenu je určena firmám, které si chtějí cestování vlakem bez nákupu jízdenky vyzkoušet. Jízdenka je přenosná, využít ji tedy může kterýkoliv zaměstnanec firmy pro svoji služební cestu.

Výhody jízdenky IN Business

 • cesta všemi vlaky ČD v 1. i 2. třídě bez zakupování dalších jízdenek (do vlaků SC Pendolino a do dalších vlaků s povinnou rezervací je třeba vždy ještě zakoupit místenku)
 • zdarma přeprava jednoho psa nebo spoluzavazadla (např. jízdní kolo), při použití služby úschova během přepravy zaplatíte jednorázové úschovné
 • zdarma cesta autobusy Airport Express mezi Prahou hl.n. a letištěm Praha Letiště Václava Havla a také dalšími autobusovými spoji, ve kterých platí jízdenky ČD
 • zdarma lanovka ČD z Liberce-Horního Hanychova na Ještěd
 • zdarma vnitrostátní místenky v e-shopu ČD (vždy pouze jedna místenka na jeden vlak a trasu ve zvolený den a čas), vyjma místenek SC a místenek Business do vlaků railjet

O In Kartu s aplikací IN Business lze požádat pouze na České dráhy, a.s., Generální ředitelství, nábř. L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, e-mail: obchod@gr.cd.cz.

K jízdence IN Business se nevydává předběžná In Karta. In Karta s aplikací IN Business neobsahuje slevu Rail plus ani elektronickou peněženku.

 • Cesta vlakem SC Pendolino z Prahy do Ostravy s IN Business, 1. třída ... od 35 Kč (jízdenku si cestující nekupuje, je nutné pouze zakoupit místenku na vlak SC Pendolino, která se pohybuje v rozmezí 35 až 250 Kč podle využití konkrétního vlaku)
 • Cesta vlakem InterCity z Prahy do Ostravy s IN Business, 1. třída ... zdarma (jízdenku si cestující nekupuje, místenku si pak může dokoupit za 35 Kč nebo ji v e-shopu ČD získá zdarma)

Jak mohu získat IN Business?
O In Kartu s aplikací IN Business lze požádat pouze na Generálním ředitelství Českých drah, Odbor produktů a obchodu, nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, e-mail: obchod@gr.cd.cz.

Je možné vyřídit si In Kartu s aplikací IN Business také na internetu nebo na nádraží?
Ne.

Jak dlouho trvá výroba In Karty s aplikací IN Business?
Ode dne podání žádosti trvá zpracování a výroba čipové karty asi 4 týdny.

Může na jednu In Kartu s aplikací IN Business cestovat společně více zaměstnanců naší firmy na služební cestu?
Ne, na jednu In Kartu s aplikací IN Business může vždy aktuálně cestovat pouze jeden člověk. Po skončení služební cesty ale může In Kartu s aplikací IN Business předat jinému zaměstnanci a ten může vyrazit na další služební cestu.

Ceník aplikací IN Business na In Kartě

Aplikace IN Business Cena v Kč
3 měsíce 1 rok
Síťová jízdenka IN Business 12 000 45 000