Kolo a železnice je dobré spojení. Cykloturistika je u nás nejrozšířenějším rekreačním sportem. Jejím příznivcům vycházíme vstříc i my...

Přeprava kol ve vlaku

Kdo rád tráví dovolenou na kole nebo podniká výlet v sedle bicyklu, může si kolo přepravit s sebou vlakem v rámci služby přeprava spoluzavazadel nebo úschova během přepravy a to včetně možnosti rezervace místa.

Přeprava kola jako spoluzavazadlo

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadlo je povolena ve vlacích, označených v jízdním řádu symbolem „kolo“ (viz přehled symbolů na konci této stránky), ve kterých jsou řazeny vozy se speciálními místy pro přepravu kol. Takové vozy jsou označeny stejným symbolem. Dále je tato přeprava povolena i v osobních vlacích, spěšných vlacích, rychlících, rychlících vyšší kvality a expresech, pokud v nich není deklarována služba přepravy spoluzavazadel nebo úschovy během přepravy (viz dále) - a to na prvním a posledním představku soupravy v prostoru nástupních dveří, kde mohou být umístěna vždy nejvýše dvě jízdní kola, není-li to z technologických důvodů nebo z důvodu bezpečnosti vyloučeno. Ve všech případech je však přeprava kol jako spoluzavazadlo možná pouze do vyčerpání kapacity míst ve vlaku, a konečné rozhodnutí o tom, zda lze nebo nelze další kolo přijmout k přepravě (a na jakém místě), přísluší pouze průvodčímu daného vlaku. V žádném případě pak nelze přepravovat jízdní kola ve vlacích označených v jízdním řádu symbolem škrtnuté kolo.

V rámci přepravy spoluzavazadel lze přepravovat i dětské vozíky za jízdní kolo, které musí být během přepravy od jízdního kola odděleny, v rámci přepravy se na ně pohlíží jako na dětské kočárky a jsou přepravovány zdarma.

Jako spoluzavazadlo nelze přepravit tandemové a vícemístné kolo.

Ceník přepravy kol jako spoluzavazadlo

Tarifní kilometry / pásmo Doklad pro zavazadlo
1 - 50 30 Kč
51 - 100 40 Kč
101 - 150 50 Kč
151 - 200 55 Kč
201 - 250 60 Kč
251 - 300 65 Kč
301 - 350 70 Kč
351 a více 75 Kč

S kolem v pendolinu

Ve vlacích SC Pendolino je v omezeném množství umožněna přeprava jízdních kol jako spoluzavazadlo s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo.

Více o přepravě spoluzavazadel

Přeprava kol v úschovně během přepravy

Služba úschova během přepravy je poskytována ve vlacích ČD, které jsou v jízdním řádu označeny symbolem kufru (případně kufru v kroužku nebo kufru v rámečku). Symbolem kufru je označen také služební vůz nebo oddíl, kde lze kolo nebo jiné zavazadlo takto uschovat.

Při využití služby úschova během přepravy své jízdní kolo předáte přímo zaměstnanci ČD do označeného vozu ve vlaku. Při výstupu z vlaku si své kolo opět vyzvednete u zaměstnance ČD přímo u vlaku. Při přestupu na jiný vlak si překládku zavazadla do dalšího vlaku musí zajistit cestující sám. Hlavní výhodou služby úschova během přepravy je, že si své kolo po dobu jízdy nemusíte hlídat (je pod dohledem průvodčího) a nemusíte si také hledat místo k sezení poblíž svého kola. Služba tedy funguje podobně jako úschovna na nádraží.

Před uložením jízdního kola do úschovy během přepravy je třeba vždy odejmout všechny snadno odnímatelné součásti.

Cena za uložení kola v úschově během přepravy

Za každé přepravované jízdní kolo je třeba zaplatit cenu dokladu pro zavazadlo (stejná cena jako cenu za přepravu spoluzavazadla) a k tomu jednorázové úschovné v úschově během přepravy v ceně 10 Kč. Jednorázové úschovné v úschově během přepravy se platí za každý vlak zvlášť a zakoupit lze předem u pokladny ČD (ode dne vyhlášení i v eShopu ČD) nebo přímo u průvodčího ve vlaku.

Více o úschově během přepravy

Rezervace místa pro jízdní kolo

Pro svou bezstarostnou cestu vlakem s jízdním kolem si můžete dopředu zajistit ve většině případů rezervaci místa pro jízdní kolo, zpravidla i s místem pro Vás do 2. vozové třídy (místo pro cestujícího a místo pro kolo mohou být spojené na jednom dokladu). Pokud je rezervace míst pro kolo ve vlaku možná, je symbol pro spoluzavazadlo (kolo) nebo úschovu během přepravy (kufr) v kroužku, pokud je povinná, je tento symbol v rámečku. Rezervaci místa pro jízdní kolo (spolu s místem na sezení pro cestujícího nebo samostatné místo pro kolo) si předem zakupte u pokladní přepážky ČD, v eShopu ČD nebo nejpozději u průvodčího předchozího vlaku. Pouze ve vlacích SC si lze zakoupit místenku SC s rezervací místa pro jízdní kolo i v tom samém vlaku, pokud je takové místo ještě k dispozici (vždy se před nástupem poraďte s průvodčím daného vlaku).

Rezervaci místa pro kolo je možné zakoupit v předprodeji až 60 dní předem. Prodej rezervací na vlaky s možnou rezervací místa pro jízdní kolo končí vždy 2 hodiny před odjezdem vlaku z výchozí stanice. Prodej rezervací na mezinárodní vlaky s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo končí zpravidla v době odjezdu vlaku z jeho výchozí stanice. Prodej rezervací na vnitrostátní vlaky s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo končí vždy v čase odjezdu vlaku z nástupní stanice cestujícího.

Kromě uvedeného rezervačního dokladu musíte pochopitelně mít i přepravní doklad pro jízdní kolo, případně k tomu zaplacený poplatek za jednorázovou úschovu v úschově během přepravy.

Ceny rezervací pro jízdní kolo

1) Místenka pro cestujícího s rezervací místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo, samostatná rezervace místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo nebo rezervace jednoho místa pro jízdní kolo v úschově během přepravy zakoupená na e-Shop ČD spolu s jízdenkou nebo místa rezervovaná přes objednávkový systém pro přepravu skupin cestujících s jízdními koly = 0 Kč.

2) Místenka pro cestujícího s rezervací místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo, samostatná rezervace místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo nebo rezervace jednoho místa pro jízdní kolo v úschově během přepravy zakoupená u pokladní přepážky nebo samostatně bez jízdenky na eShop ČD = 35 Kč.

3) Místenka SC (Pendolíno) pro cestujícího s rezervací místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo = 0 – 250 Kč podle cenových úrovní platných pro konkrétní vlak a den.

4) Místenka s rezervací místa pro jízdní kolo nebo samostatná rezervace místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo zakoupená u průvodčího ve vlaku (dle pravidel pro nákup místenek ve vlaku) = 50 Kč.

5) Místenka SC (Pendolíno) s pro cestujícího s rezervací místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo zakoupená u průvodčího ve vlaku (dle pravidel pro nákup místenek ve vlaku) = 50 – 250 Kč podle cenových úrovní platných pro konkrétní vlak a den.

S kolem po Praze

Na území hlavního města Prahy lze ve vlacích ČD zapojených do Pražské integrované dopravy (PID) přepravovat s jízdním dokladem PID jedno jízdní kolo jako spoluzavazadlo zdarma. Zdarma lze s jízdním dokladem PID přepravit v Praze jízdní kolo i metrem, tramvají, lanovkou a přívozem, použití cyklobusů je vždy zpoplatněno.

Přehled symbolů pro přepravu zavazadel

přeprava spoluzavazadel (do vyčerpání kapacity)
přeprava spoluzavazadel s možností rezervace místa pro jízdní kolo a cestujícího (v některých vlacích pouze pro jízdní kolo), pouze do vyčerpání kapacity míst ve vlaku, po vyčerpání kapacity jen se souhlasem průvodčího
přeprava spoluzavazadel s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo a cestujícího, v některých vlacích pouze pro jízdní kolo
úschova během přepravy (do vyčerpání kapacity)
úschova během přepravy s možností rezervace místa pro jízdní kolo
úschova během přepravy s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo
přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je vyloučena

Tipy na výlet s kolem naleznete na www.cd.cz/zazitky a dále na webu www.ceskojede.cz.