Lanová dráha z Liberce na Ještěd je jedinou lanovkou Český drah a vyveze vás až k hotelu Ještěd, známé dominantě Libereckého kraje.


Upozornění

Ve dnech od 3. do 9. dubna je provoz lanovky, z důvodu pravidelné jarní revize, přerušen.


Lanová dráha Liberec-horní Hanychov - Ještěd

Wekamera JeštědJeštědská lanovka patří mezi nejstarší a klasické lanové dráhy. Byla vybudována na náklady tehdejších ČSD známou chrudimskou firmou František Wiesner. Zahájení stavby bylo dne 15. 6. 1932 a dokončená lanovka byla uvedena do provozu 27. 6. 1933. V letech 1971 až 1975 prošla lanovka zásadní rekonstrukcí, čímž se zařadila k lanovkám světové úrovně. Rekonstrukci provedla firma Transporta Chrudim a provoz rekonstruované lanovky byl zahájen 31. 12. 1975. V dlouholetém provozu nedošlo k žádné velké závadě a ani k ohrožení bezpečnosti cestujících.

Lanová dráha je v provozu každý den mimo pondělí od 8 do 19 hodin vždy v pravidelných intervalech dle jízdního řádu (trať číslo 900). V pondělí jezdí lanovka pouze odpoledne od 14 do 19 hodin. V zimní sezóně od 1. 11. do 31. 3. jezdí lanovka vždy pouze do 18 hodin. Při větším zájmu se konají další mimořádné jízdy, dovolují-li to provozní podmínky a je-li za každou mimořádnou jízdu zaplaceno jízdné nejméně za 30 osob.

Všechny jízdy lanové dráhy jsou od 13.12.2015 povinně místenkové, proto musí mít každý cestující před nástupem jízdy spolu s jízdním dokladem i místenku na lanovou dráhu, a to pro každou jízdu zvlášť. Místenka se nevydává pro přepravu psů a jízdního kola.

Pravidelné jízdy lanové dráhy, uvedené v platném jízdním řádu, mohou být bez náhrady odřeknuty při nepříznivých povětrnostních podmínkách (vítr, bouřka, mráz mínus 22˚C a více atd.) nebo při technické závadě. V mimosezonním období (v závislosti na počasí) jsou vyhlašovány technologické odstávky lanovky, informace o odstávce jsou uvedeny na vývěskách v železničních stanicích, stanicích lanové dráhy nebo je lze získat na telefonních číslech +420 485 104 287 nebo +420 972 365 582. Náhradní doprava při technologické odstávce není zavedena.

Ceník platný od 11. 12. 2016

Při každé cestě lanovkou musíte mít místenku.

Jednosměrné Zpáteční
Obyčejné jízdné 99 Kč 149 Kč
Držitelé In Karty IN 25 1/1, IN 50, IN Důchodce a IN Senior 79 Kč 119 Kč
Děti do 6 let (jízdenka s nulovou cenou) 0 Kč 0 Kč
Děti do 15 let 49 Kč 74 Kč
Děti do 15 let s In Kartou IN 25 1/2 39 Kč 59 Kč
Zvláštní jízdné pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P 49 Kč 74 Kč
Držitelé průkazů ZTP, ZTP/P s In Kartou 25 1/4 39 Kč 59 Kč
Jednodenní přenosná jízdenka na pět jízd 249 Kč
Jednodenní přenosná jízdenka na neomezený počet jízd 449 Kč
Měsíční nepřenosná jízdenka pro zaměstnance hotelu Ještěd 249 Kč
Přepravné pro psy 49 Kč 74 Kč
Průvodce držitele průkazu ZPT/P bezplatně bezplatně
In Karta s aplikací IN 100 a IN Business bezplatně bezplatně
EURO-NISA-TICKET, EURO-NEISSE-TICKET, BILETY-EURO-NYSA bezplatně* bezplatně*
Dětský kočárek 29 Kč 49 Kč
Saně, skibob, padák a ostatní spoluzavazadla těžší než 10 kg 39 Kč
Jízdní kolo 59 Kč
Jízdní kolo držitele In Karty s aplikací IN 100 a IN Business bezplatně bezplatně
Jízdní kolo držitele jízdenky EURO-NISA-TICKET pro kolo nebo EURO-NEISSE-TICKET Fahrradkarte a BILETY-EURO-NYSA Rower bezplatně bezplatně
Místenka vydaná spolu s jízdenkou na lanovku 0 Kč 0 Kč
Místenka k jednodenní přenosné jízdence 0 Kč 0 Kč
Místenka k měsíční nepřenosné jízdence pro zaměstnance hotelu Ještěd 0 Kč 0 Kč
Místenka k aplikacím IN 100 a In Business 0 Kč 0 Kč
Místenka k jízdním dokladům, které jsou na lanovce uznávány pro bezplatnou jízdu, ale nebyly vydány dle tarifu TR 14 nebo tarifu TR 10 (např. nabídka EURO-NISA-TICKET) 35 Kč 70 Kč

* Držitel nabídky EURO-NISA-TICKET uhradí povinnou místenku ve výši 35 Kč za každý směr a každou osobu.

Ceny jízdného dle tarifu TR14 - Tarif Českých drah pro lanové dráhy

Přístup k lanové dráze

K dolní stanici lanové dráhy se dostanete z Liberce tramvají č. 3. Jeďte až na konečnou (zastávka Horní Hanychov) a pokračujte pěšky asi 10 minut. Cesta z centra města nebo z libereckého nádraží trvá přibližně 30 minut. Poblíž lanovky zastavují i regionální autobusy (zastávka Liberec, horní Hanychov, U Lanovky).

Od železniční stanice Liberec ze zastávky tramvaje MHD ,,Nádraží“ nebo od železniční stanice Liberec-Horní Růžodol ze zastávky MHD ,,Janův Důl“ tramvajovou linkou číslo 3 do konečné stanice MHD ,,Horní Hanychov“. K dolní stanici lanové dráhy pak pěšky asi 10 minut. Celková doba k překonání této vzdálenosti činí asi 30 až 40 minut. U dolní stanice lanové dráhy je k dispozici parkoviště pro osobní automobily a autobusy.

Parametry lanové dráhy
Dolní stanice 600 m n.m.
Horní stanice 1000 m n.m.
Převýšení trati 401,7 m
Šikmá délka trati 1188 m
Dopravní rychlost 0,5 až 10 m/s
Celkový čas jízdy 4 min
Počet kabin 2
Kapacita kabiny 35 osob
Přepravní výkon oběma směry 1050 osob za hodinu
Počet podpěr 1
Max. výška kabiny nad terénem 30 m
Max. sklon na trati 55,78 %
Průměrný sklon trati 36 %
Průměr nosného lana 50 mm
Délka nosného lana pro každou větev 1400 m

Lanovou dráhu naleznete v jízdním řádu pod LAN.

Další informace o rozhledně naleznete také na webu www.rozhlednajested.cz.