Traťové jízdenky jsou určeny pro opakované cesty po vámi vybrané trati. Vhodné jsou zejména pro dojíždění do zaměstnání nebo do školy...

Traťové jízdenky

 


 
 • pro dojíždění do práce nebo do školy
 • neomezený počet jízd
 • možnost cesty i jen v části trati
 • zvýhodněná cena se slevovou aplikací IN 25, IN 50 nebo IN Senior na In Kartě
 • zvýhodněná cena traťových jízdenek pro žáky a studenty s možností další slevy se slevovou aplikací IN 25 na In Kartě

Traťové jízdenky nabízíme k libovolně opakovaným jízdám mezi železničními stanicemi, které jsou na jízdence uvedeny, maximálně do vzdálenosti 120 kilometrů. Mezi zvolenými dvěma stanicemi lze cestovat i po trati kratší nebo stejně dlouhé, a to i jiným směrem, než je na jízdence uveden.

U traťových jízdenek nezáleží, jak často cestujete, zda cestujete jednosměrně, obousměrně či jen v části vámi předplacené trasy.

Traťové jízdenky lze zakoupit pro 1. nebo 2. třídu, a to týdenní, měsíční nebo čtvrtletní. Držitelé slevy IN 25 na In Kartě si mohou zakoupit traťovou jízdenku se slevou 25 %. Držitelé slevy IN 50 nebo IN Senior na In Kartě získají slevu 50 % na traťové jízdenky pro dospělé.

Traťové jízdenky je možné nahrát do čipu In Karty nebo je možné je zakoupit v papírové podobě na tiskopisu jízdenky. Traťové jízdenky zakoupené na In Kartu jsou nepřenosné. Traťové jízdenky se slevou 25 % nebo 50 % pro držitele aplikací IN 25, IN 50 nebo IN Senior se prodávají pouze jako nepřenosné, nahrané v čipu In Karty.

Specifika u traťových jízdenek pro žáky

 • traťové jízdenky pro žáky lze zakoupit pouze pro 2. třídu, a to ve variantách pro žáky do 15 let a od 15 do 26 let
 • traťovou jízdenku pro žáky nelze zakoupit na měsíce červenec a srpen
 • nárok na slevu v sobotu a neděli lze prokázat vyznačením na žákovském průkazu 
 • traťovou jízdenku pro žáky lze použít v období od 1. 9. do 30. 6. každého školního/akademického roku
 • traťovou jízdenku pro žáky do 15 let lze použít i po dovršení 15 let bez doplatku traťovou jízdenku pro žáky od 15 do 26 let však lze použít nejpozději v den, který předchází dni 26. narozenin (podle údajů na žákovském průkazu)
 • pokud je výuka omezena pouze na vyjmenované dny v týdnu (podle údajů na zadní straně žákovského průkazu např. na úterý a čtvrtek), lze traťovou jízdenku použít pouze v uvedených dnech
 • cena traťové jízdenky se nesnižuje, jestliže její platnost přesahuje datum dne, který předchází dni 15. nebo 26. narozenin
 • v předprodeji lze traťovou jízdenku pro žáky zakoupit nejdříve 20. 8. s platností nejdříve 1. 9.
 • traťové jízdenky pro žáky lze zakoupit vždy nejdéle s platností do 30. 6. daného roku, jejich cena se však nesnižuje, pokud období jejich použití bude zkráceno v závislosti na prvním dnu platnosti jízdenky (u čtvrtletní traťové jízdenky s prvním dnem platnosti později než 1. 4., u měsíční traťové jízdenky s prvním dnem platnosti později než 1. 6. a u týdenní traťové jízdenky s prvním dnem platnosti později než 24. 6. daného roku)
 • žáci a studenti s žákovským průkazem, kteří mají zároveň slevovou aplikaci IN 25 nebo IN 50 na In Kartě, získají slevu 25 % (stejná výše slevy pro aplikace IN 25 i IN 50) na traťové jízdenky pro žáky

Kde koupíte traťovou jízdenku

Traťové jízdenky prodáváme u pokladních přepážek ČD nebo v eShopu ČD. Traťové jízdenky zakoupené v eShopu ČD nejsou nahrány do čipu In Karty, po dokoupení traťové jízdenky je nutné následně provést aktualizaci In Karty u pokladní přepážky ČD. Ve vlaku je možné u průvodčího zakoupit pouze traťové jízdenky týdenní, a to ze stanic, ve kterých není pokladní přepážka ČD nebo byla v době nástupu do vlaku uzavřena. V předprodeji lze traťové jízdenky zakoupit u pokladní přepážky ČD v železničních stanicích nebo přes internet.

 • měsíční traťová jízdenka pro dospělého Jihlava - Třebíč (41 km), 2. třída ... 1820 Kč
 • čtvrtletní traťová jízdenka pro dospělého Kutná Hora - Praha hl.n. (73 km), 2. třída ... 7992 Kč
 • čtvrtletní traťová jízdenka pro dospělého Kutná Hora - Praha hl.n. (73 km), 1. třída ... 9590 Kč
 • týdenní traťová jízdenka pro žáky od 15 do 26 let Kolín - Praha Masarykovo n. (62 km), 2. třída ... 448 Kč
 • týdenní traťová jízdenka pro žáky od 15 do 26 let Kolín - Praha Masarykovo n. s aplikací IN 25 nebo IN 50 (stejná výše slevy 25 %) na In Kartě (62 km), 2. třída ... 336 Kč

Je možné nahrát týdenní traťovou jízdenku na In Kartu?
Ano. Týdenní, měsíční nebo čtvrtletní jízdenky za základní cenu je možné nahrát i na In Kartu (např. na In Kartu po skončení platnosti původní zákaznické aplikace IN 25). Týdenní, měsíční nebo čtvrtletní jízdenky se slevou 25 % nebo 50 % díky aplikaci IN 25, IN 50 nebo IN Senior je nutné vždy nahrát na In Kartu a tyto jízdenky jsou pak nepřenosné (vázané na jméno držitele In Karty).

Je traťová jízdenka nahraná na In Kartě přenosná?
Ne. Může ji použít pouze držitel In Karty na níž je traťová jízdenka nahrána.

Můžu si koupit přenosnou zákaznickou měsíční traťovou jízdenku?
Ne. Týdenní, měsíční nebo čtrtletní jízdenky se slevou 25 % nebo 50 % díky aplikaci IN 25, IN 50 nebo IN Senior je nutné vždy nahrát na In Kartu a tyto jízdenky jsou pak nepřenosné (vázané na jméno držitele In Karty).

Za měsíc mi končí platnost In Karty, ale chci si koupit tříměsíční traťovou jízdenku. Jak mám postupovat?
Na současnou In Kartu si dokupte traťovou jízdenku a nejpozději v poslední den platnosti původní In Karty (je uveden v pravém dolním rohu) zažádejte o duplikát In Karty. Část traťové jízdenky, která se na vaši původní In Kartu „nevešla“, bude automaticky nahrána na nově vystavený duplikát vaší In Karty.

Mám In Kartu s aplikací IN 25. Budu mít ještě 25% slevu z žákovské traťové jízdenky?
Ano. Žákovský průkaz a In Kartu lze kombinovat pro získání výhodnější ceny žákovské traťové jízdenky. Žáci a studenti s žákovským průkazem, kteří mají zároveň slevovou aplikaci IN 25 nebo IN 50 na In Kartě, získají slevu 25 % (stejná výše slevy pro aplikace IN 25 i IN 50) na traťové jízdenky pro žáky. Podmínkou získání žákovské traťové jízdenky je předložení platného žákovského průkazu pro trasu, pro kterou chcete koupit žákovskou traťovou jízdenku.

Získám s aplikací IN 50 na In Kartě slevu 50 % na žákovské jízdenky?
Ne. Použití žákovského průkazu lze kombinovat s aplikací IN 25 nebo IN 50 na In Kartě. V obou případech je ale sleva ze zvláštního jízdného pro žáky shodná ve výši 25 %.