Cestujete alespoň ve dvojici? Kupte si rovnou Skupinovou jízdenku a získejte výraznou slevu...

Skupinová jízdenka

 
 • první cestující zaplatí celé Obyčejné jízdné
 • druhý cestující má slevu automaticky 25 %
 • třetí a každý další cestující mají slevu dokonce 50 %
 • další sleva cca 5 % při nákupu zpáteční Skupinové jízdenky
 • odbavení na společnou jízdenku
 • nárok na slevu se nijak neprokazuje (rozhoduje pouze počet spolucestujících a věk nehraje roli)
 • lze využít ve všech vlacích ČD ve 2. třídě
 • skupina 6 a více osob si cestu musí objednat předem
 • skupina do 5 osob se předem objednávat nemusí

Výhody objednání cesty předem

Při objednání cesty předem vám zajistíme pro každý vlak, ve kterém ujedete minimálně 15 km:

 • zdarma místenky (vyjma místenek SC a místenek pro vlaky EN 476/477 Metropol), pokud je to možné
 • ve vlacích, kam není možno pořídit místenky, vám zdarma vyhradíme místa pro vaši cestu, pokud je to možné (nelze vyhradit místa ve spojích Airport Express, v autobusových spojích a v autobusech náhradní dopravy)
 • dojde-li k vyčerpání kapacity vlaku a je-li to technicky možné, vyhradíme vám místa v posilovém voze
 • bezplatnou rezervaci místa pro kola, do vyčerpání kapacity v pravidelně řazených vozech

Objednat cestu skupiny 6 a více osob

Sleva se poskytuje pouze ve 2. třídě při společné jízdě minimálně 2 a maximálně 99 spolucestujících.

Celková cena za přepravu skupiny se vypočte takto:

 • první cestující zaplatí Obyčejné jízdné pro dospělé
 • druhý cestující získá slevu 25 % z Obyčejného jízdného pro dospělé
 • třetí a každý další cestující získá slevu 50 % z Obyčejného jízdného pro dospělé
 • při zakoupení zpáteční Skupinové jízdenky zaplatí první cestující cenu Zpáteční jízdenky pro dospělé, druhý cestující získá slevu 25 % z ceny Zpáteční jízdenky pro dospělé, třetí a každý další cestující získá slevu 50 % z ceny Zpáteční jízdenky pro dospělé

Sleva se váže na dodržení minimálního počtu spolucestujících (kteří mají stejnou nástupní a cílovou stanici) a nezávisí na jejich věku. Nárok na slevu není nutné prokazovat žádným průkazem.

Jednorázový doplatek při jízdě oklikou nebo doplatek do 1. třídy je možné pouze u skupin do 5 osob.

Skupina 6 a více osob

Při cestování skupin 6 a více osob je nutné cestu objednat nejpozději 72 hodin před jízdou prostřednictvím objednávkového formuláře, u pokladní přepážky ČD nebo telefonicky na Kontaktním centru ČD na čísle 221 111 122. U každé objednávky následně ČD prověří možnosti vaší přepravy a v případě schválení objednávky obdržíte transakční kód, který použijete při nákupu jízdenek. Jízdenky je nutno zakoupit u pokladní přepážky nebo v e-shopu ČD ve stanoveném termínu nebo nejpozději 48 hodin před odjezdem vlaku, jinak objednávka propadne.

Výhody objednání cesty předem

Při objednání cesty předem vám zajistíme pro každý vlak, ve kterém ujedete minimálně 15 km:

 • zdarma místenky (vyjma místenek SC a místenek pro vlaky EN 476/477 Metropol), pokud je to možné
 • ve vlacích, kam není možno pořídit místenky, vám zdarma vyhradíme místa pro vaši cestu, pokud je to možné (nelze vyhradit místa ve spojích Airport Express, v autobusových spojích a v autobusech náhradní dopravy)
 • dojde-li k vyčerpání kapacity vlaku a je-li to technicky možné, vyhradíme vám místa v posilovém voze
 • bezplatnou rezervaci místa pro kola, do vyčerpání kapacity v pravidelně řazených vozech

Skupina do 5 osob

Při cestování skupin do 5 osob není nutné cestu objednávat předem. V takovém případě však nemůžete využít výhody plynoucí z objednání cesty předem.

 • Skupinová jízdenka pro 3 cestující (bez ohledu na jejich věk) Pardubice hl.n. - Kolín (42 km) ... 151 Kč (50,40 Kč na jednoho cestujícího)
 • Skupinová jízdenka pro 30 cestujících objednaných předem (bez ohledu na jejich věk) Pardubice hl.n. - Kolín (42 km) ... 1069 Kč (35,70 Kč na jednoho cestujícího)
 • zpáteční Skupinová jízdenka (tam a zpět) pro 30 cestujících objednaných předem (bez ohledu na jejich věk) Pardubice hl.n. - Kolín a zpět (2 x 42 km) ... 2014 Kč (33,60 Kč na jednoho cestujícího jedním směrem)

Jak se postupuje, když ve skupině jedou děti nebo důchodci?
U Skupinové jízdenky nehraje věk žádnou roli. Sleva je poskytována na základě počtu členů skupiny. U skupin 6 a více osob je třeba objednat cestu předem.

Je nutné cestu skupin objednat vždy předem?
Cestu skupin do 5 osob není nutné objednávat předem. Při cestování skupin 6 a více osob je nutné cestu objednat nejpozději 72 hodin před jízdou prostřednictvím objednávkového formuláře, u pokladní přepážky ČD nebo telefonicky na Kontaktním centru ČD na čísle 221 111 122. Při objednání cesty předem získáte zdarma místenky nebo vyhrazení míst, případně i bezplatnou rezervaci místa pro kola.

Mohou České dráhy zamítnout objednávku přepravy skupiny?
V případě, že není možné zajistit dostatečnou kapacitu použitých vlaků (nebude možné spoje posílit), může být vaše objednávka odmítnuta. Vždy budete včas vyrozumněni, zda je vaše objednávka schválena nebo zamítnuta.

Po schválení objednávky jsem od ČD obdržel transakční kód, co s ním mám udělat?
Po schválení objednávky je nutno ve stanoveném termínu nebo nejpozději 48 hodin před odjezdem vlaku zakoupit jízdenky u pokladní přepážky nebo v e-shopu ČD, jinak objednávka propadne. Transakční kód sdělíte při placení jízdenek.

Mám skupinovou jízdenku, ale cestu jsme úplně zrušili. Jak mám postupovat?
V případě úplného nevyužití jízdenky lze žádost o návratek uplatnit nejpozději první den platnosti u kterékoliv pokladní přepážky s tím, že pokud byla jízdenka uhrazena v hotovosti, bude návratek v hotovosti vyplacen pouze ve stanici, kde byla jízdenka zakoupena. Při úhradě platební kartou lze žádost uplatnit v kterékoliv stanici s terminálem pro akceptaci karet po předložení platební karty, kterou byla jízdenka uhrazena, a u jízdenek hrazených peněženkou na In Kartě pak v kterékoliv pokladně. V ostatních případech bude žádost o návratek vyřízena v závislosti na počtu právě řešených případů zpravidla během týdne až jednoho měsíce, přičemž maximální lhůta pro vyřízení jsou 3 měsíce od podání žádosti. Tato lhůta vyplývá ze zákona a je pouze hraničním termínem, který umožňuje prošetření v případě komplikovaných situací.

Koupil jsem si skupinovou jízdenku, ale jede nás méně. Jak mám postupovat?
U částečného nevyužití jízdenky zakoupené u pokladní přepážky nebo ve vlaku menším počtem cestujících je vyplacení návratku podmíněno potvrzením o skutečném počtu cestujících vystaveném v nástupní stanici pokladníkem nebo v prvním použitém vlaku průvodčím. Pro vyplacení návratku platí shodné podmínky jako v případě úplného nevyužití s tím rozdílem, že právo nemusí být uplatněno v první den platnosti, ale bez zbytečného odkladu nejpozději do 6 měsíců od prvního dne platnosti dokladu.

Skupinovou jízdenku jsem zakoupil v e-shopu ČD. Jak mám postupovat, když nás jede méně?
U jízdenek zakoupených v e-shopu ČD se žádost o návratek v případě úplného i částečného nevyužití podává přímo na stránkách e-shopu ČD, u pokladní přepážky nelze žádost uplatnit. Částečné nevyužití nelze u těchto dokladů doložit potvrzením vystaveným v nástupní stanici, ale je nezbytné požádat o potvrzení průvodčího (pověřeného zaměstnance ČD) v každém použitém vlaku.