Pořiďte si In Kartu a cestujte o čtvrtinu levněji! S aplikací IN Důchodce získáte 25% slevu na jízdenky a další výhody...

Zvláštní jízdné pro důchodce


 
  • sleva 25 % na jednosměrné a zpáteční jízdenky
  • Včasné jízdenky Česko a Akční jízdenky za zvýhodněné ceny
  • použití In Karty jako elektronické peněženky – bezhotovostní platba v automatech na jízdenky, u pokladní přepážky i u průvodčího ve vlaku
  • slevy u partnerů bonusového programu ČD Bonus

Slevová aplikace IN Důchodce na In Kartě

IN Důchodce je elektronická slevová aplikace nahraná do nepřenosné čipové In Karty vystavené pro konkrétního člověka. Samotná In Karta je vystavena na dobu 6 let a lze do ní opakovaně dokupovat různé slevové aplikace (i s kratší platností) pro cestování vlaky Českých drah.

Aplikace IN Důchodce je určena pro osoby pobírající důchod starobní nebo invalidní pro invaliditu 3. stupně nebo osoby po dovršení 60 let pobírající vdovský či vdovecký důchod. Cestující ve věku do 70 let si ji může zakoupit zakoupit na 1 nebo 3 roky. Cestující ve věku 70 let a starší si ji může zakoupit na 6 let.

Držitel aplikace IN Důchodce obdrží slevu ve 2. třídě ve výši 25 % z obyčejného jízdného a zpáteční jízdenky.

Pro zakoupení aplikace IN Důchodce je třeba doložit nárok na důchod nebo věk cestujícího:

  • Důchodce do 65 let dokládá nárok na důchod Rozhodnutím o přiznání důchodu nebo Rozhodnutím o změně důchodu / Oznámení o hromadné úpravě důchodů nebo ústřižkem poštovní poukázky Důchody – výplatní doklad, ne starším než jeden měsíc, nebo potvrzením o pobírání důchodu. Pokud je důchod vyplácen v zahraničí, předloží žadatel do českého jazyka přeložené a úředně ověřené potvrzení o pobírání důchodu. Tato podmínka se nevztahuje na potvrzení vystavená ve slovenském jazyce.
  • Důchodce ve věku 65 let a více předkládá při podání žádosti o IN Důchodce pouze platný občanský průkaz nebo cestovní pas členské země Evropské unie nebo průkazem o povolení k pobytu pro cizince některé členské země Evropské unie, kterým doloží svůj věk.

Při zakoupení nové In Karty s aplikací IN Důchodce získáte také slevu Rail plus, kterou lze využít pro nákup levnějších mezinárodních jízdenek.

Se starým průkazem pro důchodce jen do 30. 6. 2017

  • Pokud ještě nemáte In Kartu s aplikací IN Důchodce, můžete jízdenku se slevou zakoupit do 30. 6. 2017 po předložení papírového průkazu na slevu pro důchodce (cestující ve věku 70 a více let mohou do 30. 6. 2016 předložit pouze platný občanský průkaz nebo cestovní pas členské země Evropské unie). Průkaz na slevu pro důchodce lze pořídit pouze do 10. 12. 2016, po tomto datu už bude nutné pořídit IN Důchodce.
  • Při podání žádosti o In Kartu s aplikací IN Důchodce do 30. 6. 2017 bude od ceny aplikace odečtena částka 50 Kč, pokud byl průkaz pro důchodce pořízen v období od 1. 9. 2016 do 10. 12. 2016.

Jak pořídit In Kartu s aplikací IN Důchodce

In Kartu si můžete pořídit u ktrékoliv pokladní přepážky ČD na nádraží, kde vyplníte potřebný formulář (případně si jej přinesete již vyplněný z domova). In Kartu je možné koupit také přímo přes internet v e-shopu ČD.

Více informací jak pořídit In Kartu

Ceny jízdenek se slevou IN Důchodce na In Kartě

  • jednosměrná jízdenka IN Důchodce Praha hl.n. – Pardubice hl.n. 2. třída (104 km) ... 112 Kč
  • zpáteční jízdenka IN Důchodce Praha hl.n. – Pardubice hl.n. 2. třída (104 km) ... 212 Kč

Jak získám slevu IN Důchodce na In Kartě?
In Kartu s aplikací IN Důchodce získáte po vyplnění žádosti, odevzdání fotografie, zaplacení ceny zvolené aplikace u kterékoliv pokladní přepážky ČD a prokázání nároku na důchod (u důchodců ve věku do 65 let) nebo věku cestujícího (u důchodců ve věku 65 let a více). Formulář žádosti o In Kartu si můžete vyzvednout u pokladní přepážky nebo stáhnout z internetu. In Kartu s vybranou slevovou aplikací si můžete koupit také přímo přes internet v e-shopu ČD.
Žádost o In Kartu

Je možné koupit si In Kartu také na internetu?
Ano, prostřednictvím e-shopu ČD.
Koupit In Kartu on-line

Zakoupil jsem si novou In Kartu s aplikací IN 50 na jeden rok. Po uplynutí tohoto roku mám zájem o aplikaci IN Důchodce na 3 roky. Jak mám postupovat?
Novou aplikaci IN Důchodce si bez problémů můžete dokoupit do vaší stávající In Karty. Pokud platnost požadované nové aplikace bude přesahovat platnost stávající In Karty, bude na ní nová aplikace (tedy v tomto případě IN Důchodce) platit pouze do konce platnosti fyzické In Karty. Zbytek platnosti nově zakupované aplikace vám bude nahrán do nově vystaveného duplikátu In Karty. O duplikát In karty je třeba samostatně zažádat ještě před skončením platnosti původní In Karty. Pokud cestující o duplikát In Karty nepožádá nebo požádá později, nemá nárok na návratek části ceny za takto nevyužité dny.

Mám nyní na In Kartě platnou aplikaci IN Důchodce, mohu si změnit aplikaci na IN 50?
Ano, aplikaci IN 50 pro důchodce si můžete zakoupit na vaší stávající In Kartu (zaplatíte její plnou cenu).

Aktuální aplikaci IN Důchodce na mé In Kartě už nevyužiji, mohu ji vrátit a dostat část peněz zpět?
Ne, za nevyužití slevové aplikace na In Kartě z důvodu na straně jejího uživatele peníze nevracíme. Můžete však vaši In Kartu i se všemi aktuálně platnými aplikacemi převést na jiného držitele In Karty nebo převést aplikaci IN Důchodce na jinou platnou In Kartu. O převedení lze požádat u kterékoliv pokladní přepážky ČD.

Vystavení čipové In Karty trvá několik týdnů, mohu do té doby využívat už zakoupenou slevu IN Důchodce?
Ano. Po zakoupení nové In Karty se slevovou aplikací obdržíte papírovou předběžnou In Kartu, se kterou už můžete nakupovat jízdenky a využívat zakoupenou slevu IN Důchodce. Předběžná In Karta platí až do doby vyzvednutí hotové nové čipové In Karty.

Co mám dělat, když jsem In Kartu ztratil?
Ztracenou nebo odcizenou hotovou In Kartu lze bezplatně zablokovat elektronicky na moje.inkarta.cz nebo telefonicky na kontaktním centru tel. 221 111 122 po zadání hesla pro blokaci karty nebo osobně u kterékoliv pokladny ČD. Při zablokování a odblokování In Karty u pokladny musí cestující předložit osobní doklad. Při ztrátě, odcizení nebo poškození In Karty a následném požádání o vydání duplikátu In karty obdrží cestující předběžnou In Kartu – duplikát na aplikaci IN Důchodce. Za vystavení duplikátu In Karty zaplatí cestující poplatek.

Co znamená „Rail plus“?
Rail plus je mezinárodní železniční sleva. Díky logu Rail plus na In Kartě můžete využívat slevy i při cestování vlakem po Evropě. Slevu Rail plus získáte při zakoupení nové In Karty.

Jak dlouho trvá výroba In Karty?
Ode dne podání žádosti trvá výroba čipové karty asi 4 týdny. Za jízdné se slevou však můžete cestovat ihned, protože obdržíte předběžnou In Kartu na tiskopisu běžné jízdenky, která platí do doby, než budete mít hotovou čipovou In Kartu.

Mohu si na předběžnou In Kartu zakupovat zlevněné mezinárodní jízdenky?
Slevy na mezinárodní jízdenky jsou vázány na logo Rail plus, které je až na hotové čipové In Kartě. Pokud však o slevu Rail plus stojíte, při podání žádosti o In Kartu vám dočasnou papírovou In Kartu/Rail plus vystavíme. Bude však potřeba, abyste odevzdali ještě jednu fotografii navíc.

Mohu si kupovat Včasné jízdenky Česko za zvýhodněnou cenu i na předběžnou In Kartu?
Ano.

Ceník aplikací IN Důchodce na In Kartě

IN Důchodce Cena v Kč
1 rok 3 roky 6 let
Důchodce do 70 let 100 250 -
Důchodce 70 let a starší - - 100

Kupte si In Kartu v našem e-shopu!

Ceníky jízdného