Ve vybraných vlacích se samoobslužným způsobem odbavování je třeba postupovat jinak než v běžném vlaku.

V některých vlacích, zvláště na regionálních tratích, nejezdí průvodčí. Takové vlaky se nazývají vlaky se samoobslužným způsobem odbavování cestujících a v jízdním řádu jsou označeny symbolem oka.

Cestování v těchto vlacích je podobné městské hromadné dopravě. Do vlaku mohou nastoupit pouze cestující s předem zakoupenou jízdenkou, kterou si ihned po nástupu označí v označovači na jízdenky. Jízdenky si můžete zakoupit i v doplňkovém prodeji přímo u strojvedoucího nebo v automatu na jízdenky umístěném ve vybraných vozech.

V některých případech vám strojvedoucí může vystavit jízdenku jen do přestupní stanice s tím, že si jízdenku do vaší cílové stanice dokoupíte u průvodčího v prvním návazném vlaku.

Do vlaků se samoobslužným způsobem odbavování cestujících je možné nastupovat pouze prvními dveřmi.

Cestující je povinen bezprostředně po nástupu do vlaku předložit strojvedoucímu ke kontrole jízdenku eTiket.

Podrobné podmínky jsou uvedeny v SPPO v příloze č. 1.