Tabulka s významem nejpoužívanějších symbolů

Omezení jízdy vlaků
pracovní dny v ČR
neděle a státem uznané svátky v ČR
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
Stanice
stanice přístupná pro cestující na vozíku, včetně bezbariérově přístupné přepážky pro odbavení a bezbariérového WC
návazná autobusová doprava
návazná lodní doprava
tarifní pásmo nebo zóna integrovaného dopravního systému
jízdenky se prodávají ve vlaku
prestup přestupní čas ve stanici, kde X je minimální čas na přestup v minutách (je-li přestupní čas ve stanici uveden ve tvaru X/Y, znamená údaj za lomítkem minimální čas na přestup v minutách pro nejvzdálenější nástupiště ve vybraných stanicích)
příjezd
Kategorie vlaků
railjet railjet
sc SuperCity
EuroCity
InterCity
EuroNight
expres
Rx rychlík vyšší kvality
před číslem vlaku - rychlík
spěšný vlak
Os osobní vlak (v knižním JŘ bez tohoto označení)
Služby ve vlaku
u vlaků kategorie Sp a Os - ve vlaku řazeny k sezení i vozy 1. vozové třídy
u vlaků kategorie En, R - ve vlaku řazeny k sezení pouze vozy 2. vozové třídy
samoobslužný způsob odbavování cestujících, cestující bez jízdenky nastupují do vlaku pouze dveřmi u stanoviště strojvedoucího
lůžkový vůz
lehátkový vůz
přímý vůz
vůz pro přepravu osobních automobilů a motocyklů
vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, vybavený zvedací plošinou
vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku
restaurační vůz
bistrovůz
občerstvení roznáškovou službou
v hlavičce vlaku - do označených vozů možno zakoupit místenku
povinná rezervace míst - nutno zakoupit místenku
vůz nebo oddíly, vyhrazené pro cestující s dětmi do 10 let
úschova během přepravy (do vyčerpání kapacity)
úschova během přepravy, možnost rezervace místa pro jízdní kolo
úschova během přepravy s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo
přeprava spoluzavazadel (do vyčerpání kapacity)
přeprava spoluzavazadel s možností rezervace místa pro jízdní kolo a cestujícího (v některých vlacích pouze pro jízdní kolo), pouze do vyčerpání kapacity míst ve vlaku, po vyčerpání kapacity jen se souhlasem průvodčího
přeprava spoluzavazadel s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo a cestujícího, v některých vlacích pouze pro jízdní kolo
přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je vyloučena
ve vlaku řazen vůz s přípojkou 230 V
tichý oddíl
damy dámský oddíl (oddíl pro samostatně cestující ženy)
wifi ve vlaku je plánováno řazení vozu s bezdrátovým připojením k internetu
palubní portál
náhradní autobusová doprava
kino dětské kino
historický vlak
v hlavičce vlaku - vlak v celé trase nečeká na žádné přípoje
před časovými údaji - vlak v příslušné stanici nečeká na žádné přípoje
před časovými údaji - vlak zastavuje jen pro výstup
před časovými údaji - vlak zastavuje jen pro nástup
před časovými údaji - vlak zastavuje jen na znamení nebo požádání. Cestující, který chce do vlaku nastoupit je povinen zaujmout na nástupišti takové místo, aby mohl být strojvedoucím vlaku včas spatřen a dávat strojvedoucímu zřetelné znamení (např. zvednutím ruky). Cestující, který chce z vlaku vystoupit, je povinen kladně reagovat na dotaz zaměstnance dopravce ve vlaku nebo obsloužit signalizační zařízení. Pokud soupravu tvoří více vozů a tyto jsou bez signalizačního zařízení, vlak zastaví vždy.
uprostřed vlakového sloupce - vlak může do konečné stanice odjet ihned po ukončení výstupu cestujících (tj. i před uvedeným časovým údajem příjezdu vlaku )
před časovými údaji - vlak jede jen v určeném období nebo v určených dnech
uprostřed vlakového sloupce - vlak jede po jiné trati
uprostřed vlakového sloupce - vlak stanicí projíždí