Autovlak představuje pohodlnou a bezstarostnou přepravu vás i vašeho automobilu. Zatímco vy v klidu cestujete, automobil se veze ve vlaku ve speciálním vagoně s vámi...

Autovlak


 
 • současná přeprava osob spolu s automobilem nebo motocyklem
 • auto převezeme stovky kilometrů daleko za vás
 • čas nevěnujete řízení, ale odpočinku
 • v cílové stanici vystoupíte odpočatí a z vlaku přesednete do auta

Do Košic můžete cestovat i nočním autovlakem.

Stručné přepravní podmínky, dobré rady a doporučení:

 • Autovlakem do Košic a zpět se přepravují osobní automobily do maximální výšky 1,55 m na dolní plošině a 2 m na horní plošině (v tomto případě musí být šířka střechy max. 1,35 m). Do výšky je třeba započítat i střešní nástavbu nebo zavazadlové boxy umístěné na střeše.
 • Maximální hmotnost vozidel do 1,60 m je 1500 kg včetně nákladu (kufry, batohy atd.) Maximální hmotnost vozidel od 1,61 m je 2500 kg včetně nákladu (kufry, batohy atd.)
 • Autovlakem do Košic lze přepravit i motocykl nebo motocykl s postraním vozíkem (sajdkárou), s maximální délkou 3,8 m. 
 • Autovlakem není dovoleno přepravovat silniční motorová vozidla, nebo náklad na nich, za účelem vývozu nebo dovozu zboží, cestující je plně zodpovědný za dodržení platných celních zákonů a formalit.  
 • Doporučujeme neponechávat ve vozidle po dobu přepravy žádné finanční prostředky, elektroniku, fotoaparáty a jiné cennosti. Dopravce za ně neručí!
 • Cestovní doklady je možné zakoupit u všech mezinárodních pokladních přepážek v ČR a na Slovensku se zařízením pro elektronický výdej jízdenek v běžném předprodeji až 60 dnů před odjezdem. Prodej rezervačních dokladů pro autovlaky končí vždy 2 hodiny před odjezdem vlaku z důvodu včasné nakládky automobilů do speciálního vozu na přepravu aut.
 • Jízdenky na vlak  EC 243 / EC 242 Roháče pro řidiče i spolucestující, zakoupené při odbavení automobilu, platí do 2. třídy, k jízdence doporučujeme zakoupit místenku do oddílového vozu č.369 nebo velkoprostorového vozu č.368. V soupravě je řazen bistro vůz č. 371 s oddílem 1.třídy s možností bezplatného připojení k WiFi .
 • Při objednávání a zakoupení přepravy autovlakem musí cestující uvést tyto údaje: jméno, příjmení, druh vozidla, jeho SPZ, výšku, délku, šířku vozidla, šířku střechy a další údaje uvedené na objednávce. Objednávka je závazná a údaje na ní musí být pravdivé. Při nakládce zaměstnanec dopravce vyplní s cestujícím „Zprávu o stavu vozidla před naložením“.
 • Nakládku a vykládku si cestující - řidič zajišťuje sám za asistence zaměstnanců železnice, upevnění automobilu na voze provádí zaměstnanci železnice. Pouze u samostatných motocyklů musí mít cestující - řidič své vlastní upevňovací popruhy, kterými dle pokynů zaměstnance železnice zajistí motocykl proti jeho pádu na pravou nebo levou stranu.
 • Příjezd do terminálu autovlaku v železniční stanici Praha hlavní nádraží je z ulice Italská, cca 300 m od podjezdu u Bulhara.
 • Automobily je zakázáno zakrývat plachtou z důvodu bezpečnosti železničního provozu a z důvodu možné kontroly orgány celní správy při překročení státní hranice.
 • Každý automobil musí po celou dobu přepravy doprovázet nejméně jedna dospělá osoba s platným řidičským oprávněním. Přeprava auta bez řidiče, bez platné registrační značky (nelze nahradit převozní značkou) je zakázána. Přeprava řidiče bez automobilu také není možná.

Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) (329 kB)

Cesta TAM
Vlak EC 243
V. Vančura
Čas odbavení
automobilu
Praha hl.n. odj. 13:19 12:00 -  12:20
Košice příj. 21:06 vykládka od 21:35
Vlak EC 243/242 nejezdí denně – EC 243 jede v  pátek a 13.IV., 4.VII., 27.IX., 16.XI., nejede 30.XII., 14.IV., 7.VII., 29.IX., 17.XI
Cesta ZPĚT
Vlak EC 242
Roháče
Čas odbavení
automobilu
Košice odj. 11:22 10:05 - 10:15
Praha hl.n. příj. 19:22 vykládka od 19:50
Vlak EC 242 jede v neděli a 17.IV., 1., 8.V., nejede 25.XII., 16., 30.IV., 7.V

Objednavkový formulář (95 kB)

Příjezd k terminálům autovlaku

Mapka terminálu Košice (60 kB)

Terminál autovlaku Košice - Google Maps
GPS - 48.729684N, 21.264719E - Mapy.cz


Mapka terminálu Praha (82 kB)

Terminál autovlaku Praha - Google Maps
GPS - 50.084704N, 14.439536E - Mapy.cz

Kolik za cestu autovlakem zaplatíte?

Jízdenky pro spolucestující za uvedené ceny lze zakoupit pouze společně s jízdním dokladem pro řidiče a automobil. Ceny jízdenek jsou stanoveny bez ohledu na věk cestujících a není možné je kombinovat s dalšími slevami, tedy např. slevou pro dítě. S řidičem automobilu mohou za uvedené ceny cestovat maximálně 4 spolucestující, s řidičem motocyklu se sajdkárou max. 2 spolucestující a s řidičem motocyklu jeden spolucestující. Spolucestující mohou pro cestu autovlakem využít i jiné jízdní doklady (např. jízdenku CityStar).

Cena za jednu cestu (jednosměrná)
Cestující Jízdenka na 2. třídu autovlaku Místenka* Celkem
Řidič + auto
do 1,6 m
1412 Kč
49,90 EUR
85 Kč
3 EUR
1497 Kč
52,90 EUR

Řidič + auto
od 1,6 do 2 m

2346 Kč
82,90 EUR
85 Kč
3 EUR
2431 Kč
85,90 EUR
Každý další
spolucestující
566 Kč
20 EUR
85 Kč
3 EUR
651 Kč
23 EUR
Řidič + motocykl 1 1271 Kč
44,90 EUR
85 Kč
3 EUR
1356 Kč
47,90 EUR
Cena za dvě cesty (tam a zpět)
Cestující Jízdenka na 2. třídu autovlaku Místenka* Celkem
Řidič + auto
do 1,6 m
2745 Kč
97 EUR
170 Kč
6 EUR
2915 Kč
103 EUR
Řidič + auto
od 1,6 do 2 m
4610 Kč
162,90 EUR
170 Kč
6 EUR
4780 Kč
168,90 EUR
Každý další
spolucestující
1132 Kč
40 EUR
170 Kč
6 EUR
1302 Kč
46 EUR
Řidič + motocykl 1 2541 Kč
89,80 EUR
170 Kč
6 EUR
2711 Kč
95,80 EUR

* zakoupení místenky je povinné a vydává se do 2. třídy

1 Pro motocykl se sajdkárou platí ceny jako pro automobil do 1,6 m.

Ceny mezinárodních jízdenek jsou pevně stanoveny v eurech a na koruny se přepočítávají dle platného jednotného železničního kurzu.

Rezervační doklady na autovlak je možné zakoupit v předprodeji nejdříve 60 dní předem, nejpozději pak 2 hodiny před odjezdem vlaku z nakládací stanice.

Jízdenky na autovlak lze zakoupit na www.cd.cz/eshop.