Přibalte si svoje kolo na cestu vlakem do zahraničí. S kolem můžete cestovat ve vybraných dálkových mezinárodních vlacích nebo v regionálních vlacích v příhraničí s ČR...

Přeprava kol v mezinárodní přepravě

Vlakem s kolem do Evropy

Přeprava kol je podmíněna existencí této služby v požadovaném vlaku a dostatečnou kapacitou míst pro přepravu kol.

Při cestě do zahraničí si můžete svoje kolo vzít s sebou jako spoluzavazadlo. Své kolo si sami naložíte do vlaku na určené místo, které umožňuje snadné odložení kola. Vozy s prostory pro přepravu spoluzavazadel jsou označeny symbolem kola. Kolo jako spoluzavazadlo si po celou dobu cesty ve vlaku hlídáte sami. V tomto případě je vhodné sedět ve voze poblíž vašeho kola, abyste ho měli na očích. Při přestupování si opět sami zajistíte přeložení kola z jednoho vlaku do druhého.

Při cestě na Slovensko můžete ve vybraných vlacích využít i službu úschova během přepravy. Své kolo naložíte do speciálně upraveného vozu, kde ho uloží průvodčí, a následně si můžete sednout i do jiného vozu. Vozy se službou úschova během přepravy jsou označeny symbolem kufru. Po cestě kola hlídá průvodčí, u kterého si při vystupování opět kolo vyzvednete. Při přestupech si pak sami zajistíte přeložení kola z jednoho vlaku do druhého.

Kolo jako spoluzavazadlo

Jízdní kola je možné přepravovat formou spoluzavazadla do následujících zemí: Německo, Rakousko, Maďarsko, Nizozemsko, Dánsko, Lucembursko, Švýcarsko, Polsko (jen přímé vlaky dálkové přepravy mezi ČR a Polskem), Slovensko, Chorvatsko, Slovinsko a Belgie. Za přepravu z nástupní stanice v ČR do cílové stanice v zahraničí zaplatíte 276 Kč (10 EUR)* v případě cesty na Slovensko zaplatíte 83 Kč (3 EUR)* . Doklad pro přepravu kola zpět ze zahraničí lze také zakoupit předem v předprodeji již v ČR. Při nákupu tohoto dokladu v zahraničí se cena vždy řídí tarify příslušné železnice. Kolo můžete přepravit pouze vlakem, který nabízí službu přepravy kol - tedy v jízdním řádu má uvedenu službu přeprava spoluzavazadel nebo službu úschova během přepravy. Pro přepravu kol v dálkové mezinárodní přepravě je nutná rezervace míst pro kolo. Nezapoměňte si proto současně při pořizovaní jízdních dokladů u ČD zakoupit k dovoznému i rezervaci pro kolo za 83 Kč (3 EUR)*! Povinnost rezervovat místo pro kolo je zveřejněna v jízdním řádu (symbol kola v rámečku nebo symbol kufru v rámečku). Přepravní doklady i rezervace je možné zakoupit u všech pokladních přepážek s prodejem mezinárodních jízdenek.

Přeprava kol ve vlacích CityNightLine

V některých nočních vlacích vyšší kvality CityNightLine (CNL), které spojují evropské země, je možná přeprava jízdních kol. Na ČD se jedná o vlaky EN (CNL) 458/471 a 470/459 Praha – Currych a zpět a 458/456/446 a 447171 Praha – Köln a zpět. Jde o povinně místenkové vlaky.

Přeprava kol na Slovensko

Přeprava kol v mezinárodní přepravěV přepravě mezi ČD a ZSSK je přeprava kol možná formou úschovy během přepravy (symbol kufru) nebo formou spoluzavazadla (symbol kola). Cena za přepravu jednoho jízdního kola na Slovensko činí  83 Kč (3 EUR)*, ať je kolo přepravováno jako spoluzavazadlo nebo úschovy během přepravy (není třeba hradit jednorázové úschovné dle tarifu TR 10. 

Přeprava kol v dálkové přepravě mezi ČD a ZSSK je vždy na základě povinné rezervace, a to jak při přepravě formou spoluzavazadla (symbol kola v rámečku), tak i v rámci úschovy během přepravy (symbol kufru v rámečku). Bez předem zakoupené rezervace není možné přepravu uskutečnit. Poplatek za rezervaci je 3 EUR (cca 83 CZK). 

V rámci Malého pohraničního styku je přeprava kol dovolena ve všech vlacích osobní dopravy ve vozech označených symbolem jízdního kola. Dále je tato přeprava povolena v neoznačených vozech v Os, Sp, REX a R vlacích na prvním a posledním představku soupravy, kde mohou být umístěna nejvýše dvě jízdní kola, není-li to z technologických důvodů nebo z důvodu bezpečnosti vyloučeno. Cena jednosměrného dokladu ve zvolené relaci je 50 Kč (Jízdní kolo MPS/Fahrrad).

Pro cestu zpět ze Slovenska doporučujeme zakoupit jízdní doklad pro jízdní kolo v předprodeji u pokladní přepážky ČD.

Příhraniční přepravy

V rámci zvýhodněných regionálních jednodenních síťových přeshraničních nabídek (např. Labe-Elbe, EURO-NISA-TICKET) a nabídek Malého pohraničního styku (např. MPS Länderbahn, MPS EURegio) do Německa, Polska, Slovenska a Rakouska je možné přepravovat také jízdní kola, zpravidla formou spoluzavazadla. Bližší podmínky k cenám a podmínkám najdete u příslušné nabídky.

* Ceny mezinárodních jízdenek, příplatků a dalších poplatků jsou pevně stanoveny v eurech a na koruny se přepočítávají dle platného jednotného železničního kurzu.