Přímé vlaky jezdí do mnoha evropských zemí. Se zpátečními jízdenkami City Star máte Evropu na dosah! Využijte je k cestám za poznáním i na služební cesty...

 

Zpáteční jízdenky City Star


 
 • výhodná cena
 • pro jednoho cestujícího nebo pro skupinu až pěti cestujících
 • čím více cestujících cestuje, tím je cena jízdenky nižší

Pro koho je zpáteční jízdenka City Star určena:

 • pro jednotlivce
 • pro skupinu nejvýše 5 osob

 

Použití a podmínky jízdenky City Star:

 • jízdenka je vždy zpáteční
 • jízdenky jsou nabízeny pro 1. nebo 2. vozovou třídu
 • předprodej je zahájen až 2 měsíce před odjezdem
 • 2. až 5. cestující má v zahraničí slevu až 50 % z jízdného pro prvního cestujícího
 • držitelé In Karty/Rail plus a jejich spolucestující jsou při cestách do Chorvatska ještě navíc cenově zvýhodněni
 • věková hranice dětí je od 6 – 15 let, děti do 6 let jsou přepravovány bezplatně
 • za vnitrostátní úsek se platí obyčejné jízdné nebo zákaznické jízdné pro držitele In Karty/Rail plus (postačí, když In Kartu/Rail plus má pouze jeden cestující z celé skupiny); při cestách na Slovensko je zákaznické jízdné poskytováno všem
 • platnost jízdenky je 1 měsíc
 • přestup do vyšší vozové třídy a změna přepravní cesty nejsou povoleny (neplatí u City Star Slovensko), přerušení jízdy není povoleno
 • jízdenku lze z důvodu na straně cestujících vrátit pouze před prvním dnem platnosti, návratek z částečně nevyužité jízdenky se neprovádí

 

Co je nutné dodržet při cestách na jízdenku City Star:

 • zakoupit ji nejpozději 3 dny před odjezdem (tato podmínka neplatí pro City Star na Slovensko, tu je možné zakoupit v den odjezdu)
 • při využití povinně místenkových vlaků je nutné k jízdenkám CityStar zakoupit příslušnou rezervaci (místa k sezení, lehátkový nebo lůžkový příplatek) 

 

Kam je možné na jízdenku City Star cestovat:

 • Bulharsko
 • Černá Hora
 • Chorvatsko (v tranzitu přes Slovensko a Maďarsko)
 • Maďarsko
 • Makedonie
 • Rumunsko
 • Řecko (výdej možný jen do stanic Soluň a Atény)
 • Slovensko
 • Slovinsko (v tranzitu přes Slovensko a Maďarsko)
 • Srbsko

Do Polska zpáteční jízdenky City Star neprodáváme, nabízíme výhodnější zpáteční jízdenku MOST.

Jízdenka City Star Brno - Bratislava a zpět, 2. třída:

 • pro 2 osoby cena činí cca 789 Kč (28.60 eur)
 • pro 3 osoby cena činí cca 1148 Kč (41.60 eur)

U jízdenky City Star Slovensko se již neposkytuje další sleva na In Kartu/Rail plus, zákaznické jízdné je přiznáno všem.

Jízdenka City Star Praha - Budapešť a zpět, 2. třída:

 • pro 2 osoby cena činí cca 4819 Kč (174.60 eur)
 • pro 3 osoby cena činí cca 7077Kč (256.40 eur)

Pokud aspoň jeden ze spolucestujících je držitelem In Karty/Rail plus:

 • pro 2 osoby cena činí cca 4179 Kč (151,40 eur)
 • pro 3 osoby cena činí cca 6616 Kč (221.60 eur)

 

Jaká je věková hranice pro dítě?
Nezáleží na věkové hranici, kterou mají jednotlivé zahraniční země, do kterých nebo přes které cestujete. Rozhodující je v tomto případě věková hranice v zemi, kde se jízdenka City Star prodává. Při prodeji u pokladní přepážky ČD je věková hranice pro děti 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin). Děti do 6. roku jsou přepravovány bezplatně.

Kolik za jízdenku City Star platí děti?
Děti platí polovinu jízdného (obyčejného nebo zákaznického).

Nakonec jsem se rozhodl necestovat. Mohu jízdenku vrátit?
Ano, jízdenku je možné vrátit, nejpozději však den před prvním dnem platnosti.