Výhodná jízdenka do evropských měst...

 

Včasná jízdenka Evropa


 
 • jízdenka do vybraných zahraničních destinací za výhodné ceny

Vydejte se vlakem do zahraničí za výhodné ceny

Nabídka těchto jízdenek je široká:

Co je to Včasná jízdenka Evropa?

 • jízdenka do vybraných zahraničních destinací za výhodné ceny

Přepravní a tarifní podmínky

 • jízdenky je možné zakoupit u pokladních přepážek ČD s výdejem mezinárodních jízdenek (k jízdence je účtován servisní poplatek ve výši 50 Kč za každou osobu, není-li stanoveno jinak), v e-shop ČD, do vybraných zemí v mobilní aplikaci Můj vlak nebo prostřednictvím služby TeleTiket na Kontaktním centru ČD (tel. 221 111 122), při využití služby TeleTiket se účtuje poplatek ve výši 50 Kč za jednu telefonickou objednávku
 • předprodej VJE je zahájen zpravidla v rozmezí 60 – 90 dní před dnem odjezdu (není-li stanoveno jinak)
 • prodej je ukončen zpravidla 3 dny (u jízdenek pro 1. vozovou třídu) a 1 den (u jízdenek pro 2. vozovou třídu) před dnem odjezdu (není-li stanoveno jinak), nebo okamžikem vyprodání daného kontingentu
 • pro většinu destinací jsou v prodeji jízdenky pro 1. i 2. vozovou třídu (1. vozová třída není především nabízena v nočních vlacích a v autobusových spojích DB IC Bus). Doplatek do 1. vozové třídy ani do jiné služby není možný.
 • počet jízdenek za tyto atraktivní ceny je omezen daným kontingentem
 • ceny jízdenek jsou odvislé od zvolené relace, vozové třídy, kategorie služeb, doby nákupu a období, pro kterou je jízdenka zakupována. Pro každý vlak, relaci, den, vozovou třídu a ubytovací službu je stanoven omezený počet (kontingent) jízdních dokladů.
 • žádné další slevy (pro děti, důchodce apod.) se z VJE neposkytují
 • do některých zemí (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Dánsko, Nizozemsko, Belgie a Lucembursko (ode dne vyhlášení) je možné vydat k jízdenkám VJE pro doprovázení děti (syn, dcera, vnučka, vnuk) do věku 15 let jízdenky za velmi zvýhodněné jízdné. Tyto děti jsou za úseky výše uvedených železnic přepravovány bezplatně. Za úsek ČD je účtováno jízdné s 50% slevou.
 • zakoupená jízdenka je platná pouze na konkrétní (zakoupený) den a vlak 
 • platnost jízdenky je 2 dny, přičemž jízda musí být nastoupena 1. den platnosti a pro cestu musí být dodržena podmínka použití povinného přeshraničního vlaku mezi ČR a sousední zemí, který je na jízdence vytištěn. Povinný vlak má cestující povinnost použít v celé jeho trase v rámci uzavřené přepravní smlouvy
 • jízdní doklady nelze z důvodu na straně cestujícího vrátit ani vyměnit
 • jízdní doklady VJE lze ze strany cestujících vrátit nejpozději do 24 hodin dne, který předchází prvnímu dni platnosti se srážkou 10 %, minimálně však 10 EUR za osobu; v den odjezdu a později činíi srážka 100 %. VJE do Polska, Slovinska a Maďarska nelze ze strany cestujících vrátit.
 • noční vlaky v mezistátní přepravě mezi ČR a Rakouskem, Polskem, Slovenskem, Maďarskem, Švýcarskem a denní vlaky dálkové dopravy mezi ČR a Polskem ,a spoje IC DB Bus do Německa a vlaky SC Pendolino na Slovensko jsou vedeny jako povinně místenkové. Cena rezervace (místenka, lehátkový nebo lůžkový příplatek) bude při nákupu jízdenky připočtena automaticky, není-li stanoveno jinak.

U Včasných jízdenek do Polska, Slovinska a Maďarska, zakoupených v formou eTiket, je nutné si jízdenku vytisknout na vlastní tiskárně (na papír formátu A4).

Takto vytisknutou jízdenku je nutné si před opuštěním ČR nechat označit (validovat) průvodčím ČD nebo u pokladní přepážky ČD. Neoznačená jízdenka nebude v zahraničí uznána za platnou! U jízdenek zakoupených přímo u pokladní přepážky není nutné vyhledávat průvodčího kvůli označení. Více zde.

Aktuální ceny a dostupnost nabídky Včasná jízdenka Evropa pro konkrétní relace jsou k dispozici v momentě nákupu (dotazu na cenu) na eShop ČD, u pokladní přepážky ČD s výdejem mezinárodních dokladů nebo na kontaktním centru ČD.

Koupit jízdenku

Berlín

Vlakem do Berlína nejen za zábavou.
Vidět evropskou metropoli zábavy a Mekku kulturní rozmanitosti byste měli za život alespoň jednou. Až se nasytíte nočního života ve vyhlášených berlínských klubech a podíváte se do světoznámé berlínské ZOO, můžete vyrazit za krásami samotného města. Braniborská brána, Postupimské náměstí anebo nejkrásnější ulice města, Unter den Linden, vám zprostředkují neopakovatelnou atmosféru.

Cena od 14/19€, 386/524 Kč (z Prahy/Brna) až 6 x denně vlakem EC

Koupit jízdenku

Drážďany

Vlakem do Drážďan nejen za nákupy.
Když za nákupy, tak kulturně – Drážďany pro vás mají od obojího spoustu. Širokou nabídku nákupních center s cenově atraktivním a vysoce kvalitním zbožím doplňuje nabídka kulturní. Milovníci školených hlasů jistě nevynechají Semperoper (Saskou státní operu), oko pak potěší státní umělecká sbírka starých mistrů Zwinger. Pokud ve vás ještě zůstane hlad po památkách, Moritzburg jej jistě utiší.

Cena od 9/14€, 248/386 Kč (z Prahy/Brna) až 6 x denně vlakem EC

Koupit jízdenku

Budapešť

Vlakem do Budapešti nejen do lázní.
Až si prohlédnete Budínský hrad, Památnou zoologickou zahradu a ochutnáte některé z mnoha slavných maďarských specialit, zrelaxujte se v proslulých budapešťských termálních lázních. Pokud budete mít ještě sílu, můžete si na závěr dne zajít zatancovat nefalšovaný maďarský čardáš.

Cena od 20/12€, 552/331 Kč (z Prahy/Brna) až 6 x denně

Koupit jízdenku

Bratislava

Vlakem do Bratislavy nejen za přáteli.
Co takhle zajet za příbuznými, přáteli anebo si připomenout časy, kdy Češi a Slováci zpívali hymnu společně? Bratislava vám kromě příjemné atmosféry svého okouzlujícího centra nabízí i lekce z historie – například majestátní Bratislavský hrad byl založen již v 10. století n.l. Po nákupech a zmrzlině na promenádě na Hviezdoslavově náměstí možná navštívíte i bratislavskou zoologickou zahradu, která se pyšní novým pavilonem lidoopů.

Cena od 15/7 €, 414/193 Kč (z Prahy/Ústí n.L.) až 6 x denně vlaky EC

Koupit jízdenku

Vídeň

Vlakem do Vídně nejen za kulturou.
Vídeň kulturou přímo tepe – až do září tu prakticky nepřetržitě běží různé kulturní akce. Nenechte si ujít Léto v Muzejní čtvrti, Státní operu ani zámek Schönbrunn. Pokud toho na vás bude moc, vždycky můžete nabrat síly nad pravým sachrem a vídeňskou kávou v proslulé kavárně pana Hawelky.

Cena 19/9€, 524/248 Kč (z Prahy/Brna) až 7 x denně vlakem EC

Koupit jízdenku