Ve vybraných stanicích můžete k čekání na vlak využít čekárny. Jsou umístěny v uzavřených místnostech, vybaveny nábytkem k sezení a umožňují pohodlné strávení času do příjezdu vašeho vlaku.

Čekárna pro cestující

Čekárny jsou uzavřeným prostorem Českých drah kam můžete vstoupit pouze s platným jízdním dokladem. Otevřeny jsou zpravidla po omezenou dobu, otevírací doba je vždy zveřejněna přímo u vstupu do čekárny. Přehled stanic vybavených čekárnou najdete v seznamu stanic, kde jsou také uvedeny jejich otevírací doby. V čekárnách je zakázáno kouření stejně jako ve vlacích a jiných prostorách Českých drah. Do čekárny si s sebou můžete vzít všechna svoje zavazadla mimo jízdních kol. Rovněž si sem můžete vzít psa s náhubkem nebo jiné drobné zvíře uzavřené ve schráně.

Čekárna ČD Lounge

Speciální čekárny ČD Lounge jsou určeny pro cestující:

  • s platnou jízdenkou pro 1. třídu, nejdříve však 2 hodiny před začátkem platnosti  jízdenky
  • s platnou jízdenkou pro 2. třídu společně s místenkou pro vlak vyšší kvality (railjet, SuperCity, EC, IC, EN, Ex, Rx) nebo místenkou SC či railjet business nebo lůžkovým či lehátkovým příplatkem pro vlak vyšší kvality, nejdříve však 2 hodiny před začátkem platnosti  jízdenky
  • se zákaznickou aplikací IN 100 nebo IN Business na In Kartě
  • s dětmi do 10 let, nejdříve však 2 hodiny před začátkem platnosti  jízdenky
  • těhotné ženy
  • s platným průkazem ZTP nebo ZTP/P 

ČD Lounge jsou k dispozici v železničních stanicích Praha hl. n., Pardubice hl. n., Olomouc hl. n., Ostrava-Svinov, Ostrava hl. n. a Brno hl. n. Můžete v nich v klidu odpočívat před pokračováním v další jízdě vlakem nebo si přečíst denní tisk. Ve všech čekárnách ČD Lounge se mohou vaše děti zabavit v hracích koutcích, které jsme pro ně zřídili. V čekárnách ČD Lounge rovněž nabízíme bezplatné připojení k internetu. Každá ČD Lounge je věnována významné osobnosti, která je spjatá s železnicí nebo s regionem.

Přijďte si do ČD Lounge zpříjemnit čekání na vlak a dozvědět se něco nového.

Čekárna pro cestující s dětmi

Na vybraných nádražích jsou cestujícím k dispozici oddělené čekárny pro cestující s dětmi. Ty jsou přístupné pouze dospělým doprovázejícím jedno nebo více dětí ve věku do 10 let. Pro čekání s dětmi do 10 let lze využít i čekárny ČD Lounge, které se nacházejí v nejvýznamnějších stanicích.

Prostory pro cestující

Jsou to zpravidla nádražní haly a další prostory, které jsou cestujícím volně přístupné i bez jízdenky. V některých případech jsou tyto prostory přizpůsobeny i pro pohodlné čekání na vlak. Tyto prostory jsou však zpravidla po část noci uzavřeny. Otevírací doba prostor pro cestující je uvedena v seznamu stanic.